Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 176 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.138 acte

Reglementari Contabile din 2010 conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit - Republicare

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.206._(1)Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 februarie 2020 in M.Of. 96 bis din 10-feb-2020

Decizia 14/2020 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''dacă, în condiţiile art. 335 alin. (3) din Codul penal, acţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care ştia că se află sub influenţa alcoolului trebuie să vizeze o persoană care să aibă o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge sau este suficient ca aceasta să aibă o îmbibaţie alcoolică, indiferent de gradul de alcoolemie''

...mai reţinut că, potrivit art. 47 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "La coduri şi la legi de mare întindere, articolele vor fi prevăzute cu denumiri marginale, exprimând sintetic obiectul lor; acestea nu au semnificaţie proprie în conţinutul reglementării". Cu alte cuvinte, denumirea marginală a unui articol este folosită......de către legiuitor în scopul unei mai bune sistematizări a actului normativ respectiv, aceasta neproducând efecte juridice.Astfel, Curtea a constatat că nu se poate face o eventuală corelaţie între sintagma...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 februarie 2021 in M.Of. 135 din 10-feb-2021

Recomandarea 2338/16-nov-2017 de instituire a unui manual comun în materie de returnare care să fie utilizat de autorităţile competente ale statelor membre atunci când desfăşoară activităţi legate de returnare

...de Comisie în cadrul Comitetului de contact pentru Directiva 2008/115/CE privind returnarea şi reuneşte în mod sistematic şi sintetic discuţiile care au avut loc în cadrul acestui forum, care nu reflectă neapărat un consens între statele membre cu privire la interpretarea actelor juridice.Partea interpretativă a manualului este completată de orientări cu privire la chestiuni nou apărute (de exemplu, noi hotărâri ale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 339L

Regulamentul 2119/22-nov-2017 de stabilire a ''listei Prodcom'' de produse industriale, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

...Cauciuc sintetic în forme primare
20.17.10.50
Latex de cauciuc sintetic
kg
T
20.17.10.90
Cauciuc sintetic (exclusiv latex)
kg
T
NACE: 20.20
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
CPA: 20.20.11
Insecticide
20.20.11.00 *
Insecticide
kg act. Subst.
S
CPA: 20.20.12
Erbicide
20.20.12.20
Erbicide pe bază de fenoxi-fitohormoni, prezentate sub formă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 325L

Ordinul 192/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de Ibnd) al AP este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), care se clasifică în: remisive sintetice convenţionale (csDMARDs) şi remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2015, tratamentul......remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2017 in M.Of. 152 bis din 28-feb-2017

Ordinul 142/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de Ibnd) al AP este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), care se clasifică în: remisive sintetice convenţionale (csDMARDs) şi remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2015, tratamentul......remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2017 in M.Of. 152 bis din 28-feb-2017

Decizia 414/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României

...simplă sau de urgenţă - în raport cu aceste prevederi din Constituţie. Alta este însă situaţia în care norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al unei instituţii de rang constituţional, spre exemplu, Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a......băncii centrale naţionale - acesta este Statutul Băncii Naţionale a României, iar, potrivit art. 41 din Legea nr. 24/2000, "titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 noiembrie 2019 in M.Of. 922 din 15-noi-2019

Decizia 786/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

...dispoziţiilor art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "Titlul actului normativ cuprinde [...] obiectul reglementării exprimat sintetic" şi, contrar susţinerii autorilor, din obiectul, exprimat sintetic, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 nu face parte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 mai 2019 in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Decizia 863/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi (6) şi art. 11-18 din anexa nr. 1 şi a dispoziţiilor anexei nr. 1b ale Ordinului ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în ansamblul său, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblul său, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ale art. 28-30, art. 59, art. 60 alin. (1), (3) şi (4), art. 98 alin. (1), art. 108-111 şi ale art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II, art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de u

...dispoziţiilor art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "Titlul actului normativ cuprinde [...] obiectul reglementării exprimat sintetic" şi, contrar susţinerii autorilor, din obiectul, exprimat sintetic, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 nu face parte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2020 in M.Of. 644 din 22-iul-2020

Statut din 2015 al profesiei de mediator

...1)Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:________*) N.n. - În versiunea oficială a actului, acest alineat poartă numărul celui anterior, respectiv tot alin. (2). Până la o eventuală rectificare, datorită dificultăţilor de natură tehnică în crearea actului sintetic, am renumerotat acest articol, el devenind alin. (21).a)observaţie scrisă;b)amendă de la 50 de lei (RON...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iulie 2015 in M.Of. 570 bis din 30-iul-2015