Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 15566 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.344 acte

Hotarirea 674/2012 pentru aprobarea amendamentului, convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 17 iunie 2011, 7 decembrie 2011,16 decembrie 2011,28 decembrie 2011 şi 1 februarie 2012 şi la Washington la 19 decembrie 2011 şi la 31 ianuarie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2012 in M.Of. 542 din 03-aug-2012

Reglementari din 2011 contabile conforme cu directivele europene

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2011 in M.Of. 930 bis din 28-dec-2011

Acord de finantare din 2006 între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE naţional 2006 pentru România

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 aprilie 2008 in M.Of. 306 din 18-apr-2008

Memorandum de Intelegere din 2011 între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului ''Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei''

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2012 in M.Of. 471 din 11-iul-2012

Program din 2015 DE COLABORARE în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2015 in M.Of. 204 din 27-mar-2015

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale

...acestora, în vederea asigurării funcţionării direcţiei;20.asigură dezvoltarea, gestionarea şi actualizarea permanentă a paginii de web www.asistentasee.fonduri-ue.ro;21.iniţiază, elaborează, modifică acte normative specifice domeniilor de competenţă şi formulează puncte de vedere şi propuneri de modificare cu privire la legislaţia cu impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale.(21)Compartimentul coordonare programare1.coordonează elaborarea......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 mai 2011 in M.Of. 315 din 06-mai-2011

Amendament din 2010 la Acordul-cadru de împrumut din data de 14 mai 2007 destinat Proiectului F/P 1572 (2006) privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România (Proiectul)

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iulie 2011 in M.Of. 534 din 28-iul-2011

Memorandum de Intelegere din 2012 privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2009-2014 între Regatul Norvegiei, denumit în continuare Norvegia, şi Guvernul României, denumit în continuare statul beneficiar, denumite în continuare împreună părţile

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2012 in M.Of. 275 din 25-apr-2012

Hotarirea 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 aprilie 2013 in M.Of. 194 din 05-apr-2013

Memorandum de Intelegere din 2012 între Guvernul României şi Naţiunile Unite

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2012 in M.Of. 514 din 25-iul-2012