Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 54142 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 689.937 acte

Decretul 931/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

...MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 643 din data de 29 iunie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 iunie 2022 in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Hotarirea 46/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind rezilienţa entităţilor critice - COM(2020) 829 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 16 aprilie 2021
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 aprilie 2021 in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 49/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor - 2019 - COM (2019) 406

...DEPUTAŢILOR
ION-MARCEL CIOLACU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 838 din data de 15 octombrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 octombrie 2019 in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Hotarirea 50/2019 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei - COM (2019) 330 final

...SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 816 din data de 8 octombrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 octombrie 2019 in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Hotarirea 22/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor aeriene pe aeroporturile comunitare - COM (2020) 111 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 400 din data de 15 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 mai 2020 in M.Of. 400 din 15-mai-2020

Hotarirea 67/2020 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/797 şi a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei lor de transpunere - COM (2020) 179 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 662 din data de 27 iulie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 iulie 2020 in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 23/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Iniţiativa pentru investiţii în răspunsul la coronavirus] - COM (2020) 113 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 400 din data de 15 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 mai 2020 in M.Of. 400 din 15-mai-2020

Decretul 502/2019 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo

...MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 455 din data de 6 iunie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 iunie 2019 in M.Of. 455 din 06-iun-2019

Decretul 488/2019 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018

...MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 438 din data de 3 iunie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 iunie 2019 in M.Of. 438 din 03-iun-2019

Hotarirea 44/2019 referitoare la Raportul comun către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în aplicare a Planului de acţiune vizând mobilitatea militară - JOIN (2019) 11 final

...SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 788 din data de 27 septembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 septembrie 2019 in M.Of. 788 din 27-sep-2019