Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 55660 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.470 acte

Hotarirea 114/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce priveşte raportarea de către întreprinderi de informaţii privind durabilitatea - COM (2021) 189 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 22 septembrie 2021
......
Filename...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 septembrie 2021 in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 77/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE pentru Egalitatea de Gen (Gap) III - O agendă ambiţioasă pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor în acţiunile externe ale UE - JOIN(2020) 17 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 3 iunie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 iunie 2021 in M.Of. 567 din 03-iun-2021

Hotarirea 103/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 - COM(2022) 150 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 664 din data de 4 iulie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 iulie 2022 in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Hotarirea 171/2022 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune pentru tineret în cadrul acţiunii externe a UE pentru perioada 2022-2027. Promovarea participării şi a capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate şi pace - JOIN(2022) 53 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1206 din data de 15 decembrie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 decembrie 2022 in M.Of. 1206 din 15-dec-2022

Hotarirea 169/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă - COM(2022) 489 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1206 din data de 15 decembrie 2022
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 decembrie 2022 in M.Of. 1206 din 15-dec-2022

Hotarirea 170/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind răspunderea pentru produsele cu defecte - COM(2022) 495 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1206 din data de 15 decembrie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 decembrie 2022 in M.Of. 1206 din 15-dec-2022

Acord din 2016 între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România

...2 exemplare originale, câte un exemplar original pentru fiecare parte.
Pentru
ROMÂNIA
Semnătură indescifrabilă
Data 29.11.2016
Pentru
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
Semnătură indescifrabilă
Data 11.11.2016
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 605 din data de 26 iulie 2017
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 iulie 2017 in M.Of. 605 din 26-iul-2017

Ordonanta 20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...Diaconu,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 86 din data de 31 ianuarie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 31 ianuarie 2023 in M.Of. 86 din 31-ian-2023

Hotarirea 105/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite de la instalaţii industriale şi înfiinţarea Portalului emisiilor industriale - COM(2022) 157 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 664 din data de 4 iulie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 iulie 2022 in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Hotarirea 104/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 - COM(2022) 151 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 664 din data de 4 iulie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 iulie 2022 in M.Of. 664 din 04-iul-2022