Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2798 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 584.015 acte

Norma 3/2013 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor

...Conturile de venituri cu funcţie de activ vor reprezenta o diminuare de venit (primele brute cedate în reasigurare);38 - se completează cu rulajul debitor al contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit", calculat în conformitate cu legislaţia fiscală;6.DATE INFORMATIVE (Cod 05)Datele privind plăţile restante se completează cu sumele reprezentând plăţile restante, care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative, incluzând obligaţiile restante...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2013 in M.Of. 463 bis din 26-iul-2013

Norme Tehnice din 2003 privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu

...6, 2/7, 3/8 şi 4/5.13.Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu pot fi utilizate:a)în set complet.b)în set fracţionatSetul complet se utilizează numai în situaţia în care legislaţia permite ca pentru toate etapele unei operaţiuni complete (expediere de mărfuri din ţara de plecare, tranzit, introducere de mărfuri în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 februarie 2003 in M.Of. 111 bis din 21-feb-2003

Norma 1/2014 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

...Conturile de venituri cu funcţie de activ vor reprezenta o diminuare de venit (primele brute cedate în reasigurare);38- se completează cu rulajul debitor al contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”, calculat în conformitate cu legislaţia fiscală;6.DATE INFORMATIVE (Cod 05)Datele privind plăţile restante se completează cu sumele reprezentând plăţile restante, care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative, incluzând obligaţiile restante...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2014 in M.Of. 181 bis din 13-mar-2014

Norma din 2011 privind încheierea exerciţiului financiar 2010 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

...Conturile de venituri cu funcţie de activ vor reprezenta o diminuare de venit (primele brute cedate în reasigurare);38 - se completează cu rulajul debitor al contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit", calculat în conformitate cu legislaţia fiscală.(6)Date informative (cod 05)Datele privind plăţile restante se completează cu sumele reprezentând plăţile restante, incluzând obligaţiile restante faţă de asiguraţi, intermediari în asigurări, reasiguratori, obligaţii restante faţă de bănci...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2011 in M.Of. 140 din 24-feb-2011

Regulament din 2002 de organizare si functionare a comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti si a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

...corespunzător gradului de handicap stabilit. Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu convenţiile internaţionale şi legislaţia internă.Preşedinte, .........Secretar, .........Membri: .................._______________*) Se anulează ceea ce nu corespunde.
**) Se completează în cazul respingerii cererii.
***) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2002 in M.Of. 701 din 25-sep-2002

Norma 4/2015 privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

...Conturile de venituri cu funcţie de activ vor reprezenta o diminuare de venit (primele brute cedate în reasigurare);38 - se completează cu rulajul debitor al contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit", calculat în conformitate cu legislaţia fiscală;3.DATE INFORMATIVE (Cod 05)Datele privind plăţile restante se completează cu sumele reprezentând plăţile restante, care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative, incluzând obligaţiile restante...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2015 in M.Of. 131 bis din 20-feb-2015

Regulamentul 262/17-feb-2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor)

...documente de identificare care:a)respectă cerinţele prevăzute la articolul 7 alineatele (1), (2) şi (3);b)au secţiunea I completată în mod corespunzător cu informaţii verificate de către sau în numele organismului emitent indicat în secţiunea I partea A punctul 11;c)au secţiunea IV completată, dacă acest lucru este cerut de legislaţia naţională sau de normele şi reglementările organismului emitent menţionat la articolul 5 alineatul (1) literele (a) şi (b);d)au...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 3 martie 2015 in Jurnalul Oficial 59L

Decizia 91/425/CEE/10-oct-1990 privind aplicarea articolului 76 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71

...pe care instituţia din locul de reşedinţă trebuie să le furnizeze instituţiei competente, în vederea reducerii menţionate anterior, referitoare la comparaţia între sumele prevăzute de cele două legislaţii în cauză şi la determinarea unei eventuale suplimentări diferenţiale care urmează să fie plătită de instituţia competentă;întrucât este necesar......După primirea informaţiilor furnizate de instituţia competentă la locul reşedinţei, instituţia competentă procedează, pentru fiecare membru al familiei, la o comparaţie între, pe de o parte, cuantumul prestaţiilor familiale prevăzute de legislaţia statului de reşedinţă a membrilor de familie (prevăzut în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 1105/12-iun-2017 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European şi al Consiliului privind procedurile de insolvenţă

...invitaţi şi pe creditor să depună o cerere de admitere a creanţelor faţă de debitor. în cazul în care nu completaţi secţiunea II, aveţi obligaţia să transmiteţi o altă notificare creditorilor străini de îndată ce, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind insolvenţă, ia naştere obligaţia acestora de a-şi depune în mod individual cererile de admitere a creanţelor în
......cadrul procedurii.
Atunci când completaţi o anumită secţiune a formularului, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:
- Furnizarea informaţiilor cerute la punctele marcate cu un
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 iunie 2017 in Jurnalul Oficial 160L

Regulamentul 3/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

...Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;b)legislaţia primară completată de legislaţia secundară aplicabilă domeniilor din asigurări-reasigurări, instrumentelor şi investiţiilor financiare, sistemului de pensii administrate privat, completată de legislaţia incidenţă;c...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 aprilie 2019 in M.Of. 277 din 11-apr-2019