Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 762 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.662 acte

Hotarirea 667/2018 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploieşti-Braşov

...de risc) în ambele variante de achiziţie din perspectiva autorităţii publice, pe baza valorii nete actuale (metoda fluxului de numerar actualizat).În cadrul scenariului achiziţiei publice tradiţionale au fost evaluate costurile de planificare, construcţie, întreţinere şi operare în situaţia unei achiziţii conform procedurilor prevăzute de legislaţia naţională privind achiziţia unui contract de execuţie lucrări conform condiţiilor de contract "FIDIC Galben" (contract de construcţie şi proiectare), urmată......euro şi până la aproximativ 240 milioane euro.Odată ce termenii finanţării vor fi finalizaţi, analiza va fi de asemenea actualizată.Trebuie avut în vedere şi faptul că în condiţiile actualei legislaţii partenerul public poate contribui cu până la 25% din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2018 in M.Of. 758 din 03-sep-2018

Ordinul 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice

...încheie printr-o evaluare a impactului în comunitate.Centrul documentează materialele prezentate publicului din surse ştiinţifice şi credibile, oferă informaţii actualizate într-o manieră cât mai adaptată publicului ţintă. Materialele informative respectă legislaţia în vigoare (inclusiv din punct de vedere al principiilor interesului superior al copilului, principiul nediscriminării şi pe cel al egalităţii......la problematica prevenirii şi combaterii violenţei domestice.Centrul/furnizorul documentează materialele prezentate publicului din surse ştiinţifice şi credibile, oferă informaţii actualizate într-o manieră cât mai adaptată publicului ţintă. Materialele informative respectă legislaţia în vigoare (inclusiv din punct de vedere al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2019 in M.Of. 90 bis din 05-feb-2019

Legea 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

...la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.Art. 3(1)De prevederile prezentei legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi membrii Corpului......de pensii, pensia de serviciu se suportă din bugetul de stat până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislaţia în vigoare, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(5)Pensiile de serviciu, precum şi pensiile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2015 in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Legea 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti - Republicare

...în celelalte unităţi din sistemul justiţiei pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, funcţiile şi salariile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului din sectorul bugetar.Art. 60Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinându-se seama de indexările acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1996.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 1999 in M.Of. 563 din 18-noi-1999

Ordonanta 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare

...bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului", în condiţiile prevăzute de legislaţia veterinară în vigoare.(2)Institutul veterinar de profil întocmeşte şi monitorizează situaţia actualizată a statusului de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum şi a zonelor şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2004 in M.Of. 94 din 31-ian-2004

Decizia 2104/912/PESC/15-dec-2014 de sprijinire a activităţilor de securitate fizică şi gestionare a stocurilor (PSSM) pentru reducerea riscului de comerţ ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor (SALW) şi muniţia aferentă în regiunea Sahel

...consolidarea procedurilor PSSM şi să promoveze cooperarea regională şi schimbul de cunoştinţe;b)să sprijine ţările vizate în dezvoltarea unei legislaţii, a unor proceduri administrative şi a unor proceduri standard de operare (PSO) practice actualizate drept bază a unei PSSM consolidate, în conformitate cu standardele internaţionale în materie de bune practici;c)să sprijine în......consolidarea procedurilor PSSM şi să promoveze cooperarea regională şi schimbul de cunoştinţe;(b)să sprijine ţările vizate în dezvoltarea unei legislaţii, a unor proceduri administrative şi a unor PSO practice actualizate drept bază a unei PSSM consolidate, în conformitate cu standardele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 decembrie 2014 in Jurnalul Oficial 360L

Ordinul 47/2017 pentru aprobarea documentului ''Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor''

...conformitate cu articolul 9(14) din Regulamentul ACGC, şi orice versiune în altă limbă, OTS-urile relevante, în conformitate cu legislaţia naţională, vor furniza autorităţilor naţionale de reglementare relevante o traducere actualizată a Propunerii TFZU.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 19 iunie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2017 in M.Of. 457 din 19-iun-2017

Ordinul 1/2019 pentru aprobarea documentului ''Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind cerinţele organizaţionale cheie, rolurile şi responsabilităţile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice''

...1) din SO GL, şi orice versiune în altă limbă, OTS relevante furnizează autorităţilor naţionale de reglementare relevante o traducere actualizată a KORRR în conformitate cu legislaţia naţională.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 18 ianuarie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2019 in M.Of. 47 din 18-ian-2019

Ghid din 2020 general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

...nr. 863/2002 este prezentată în continuare.Tabel 3 - Actualizarea legislaţiei menţionată în O.M. nr. 863/2002
Nr. crt.
Legislaţia/ghiduri prezentată în cadrul O.M. nr. 863/2002
Observaţii
Legislaţia/ghiduri actualizată/legislaţie necesar a fi luată în considerare
1.
Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 martie 2020 in M.Of. 211 bis din 16-mar-2020

Recomandarea 1019/07-iun-2019 privind modernizarea clădirilor

...a capacităţii sistemului de a-şi optimiza performanţa în condiţii de funcţionare tipice sau medii. Statele membre trebuie să îşi actualizeze legislaţia pentru a se asigura că această evaluare a performanţei este inclusă în sfera de aplicare a inspecţiilor, dacă este cazul......orientările în materie de inspecţie.(d)Exceptări bazate pe contracte sau acorduri în materie de energieStatele membre îşi pot actualiza legislaţia naţională pentru a include excepţii pentru clădirile care sunt acoperite de un criteriu convenit de performanţă energetică sau de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 165L