Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1768 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Decizia 738/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei care îi este......Constituţională nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţă de a interpreta şi a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 iulie 2011 in M.Of. 524 din 26-iul-2011

Decizia 669/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei care îi este......Constituţională nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţa de a interpreta şi a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 iulie 2011 in M.Of. 524 din 26-iul-2011

Decizia 1088/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei ce îi este......Constituţională nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţa de a interpreta şi a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 septembrie 2011 in M.Of. 668 din 20-sep-2011

Decizia 2006/35/CE/23-ian-2006 privind principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Turciei

...autorităţile judiciare a dispoziţiilor legale, inclusiv a noului cod penal, privind drepturile omului şi libertăţile fundamentale, în conformitate cu Convenţia europeană a drepturilor omului şi cu jurisprudenţa corespunzătoare.- Asigurarea independenţei puterii judecătoreşti, în special cu privire la Consiliul Superior al Judecătorilor şi Procurorilor şi la numirea noilor......arest.Libertatea de exprimare, asociere şi întrunire paşnică- Asigurarea exercitării libertăţii de exprimare, inclusiv libertatea presei, în conformitate cu Convenţia europeană a drepturilor omului şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.- Remedierea continuă a situaţiei persoanelor urmărite penal sau condamnate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 3/2014 privind examinarea sesizării formulată de către Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.638/257/2012 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, în sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice

...unei hotărâri judecătoreşti curge "de la pronunţare" ori "de la comunicare", sunt neconstituţionale din cauza lipsei de precizie.V.3. Jurisprudenţă relevantă a Curţii Europene a Drepturilor OmuluiPrintr-o bogată jurisprudenţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanţa asigurării accesibilităţii şi previzibilităţii legii, instituind şi o serie de repere pe care legiuitorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 mai 2014 in M.Of. 392 din 28-mai-2014

Decizia 1772/28-iun-2021 în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia adecvată a datelor cu caracter personal de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

...evaluată "echivalenţa substanţială" este cel stabilit de legislaţia Uniunii Europene, în special de Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (3). Criteriile de referinţă privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie ale Comitetului european pentru protecţia datelor (CEPD) sunt, de asemenea, importante în această privinţă (4).(3)A se vedea, cel mai recent, cauza......Europene şi cu principiile generale ale dreptului Uniunii, întrucât acestea produc efecte imediat înainte de încheierea perioadei de tranziţie (denumite "jurisprudenţa menţinută a Uniunii" şi, respectiv, "principiile generale menţinute ale dreptului Uniunii") (20).(17)European Union (Withdrawal) Act 2018 [Legea din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 11 octombrie 2021 in Jurnalul Oficial 360L

Decizia 573/2011 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74^1 din Codul penal

...ţinând seama nu de un anumit moment procesual, ci de data comiterii infracţiunii.Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în speţă privind aplicarea art. 14, cât şi a Protocolului 12 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a evidenţiat că, pe baza art. 14 din Convenţie, o distincţie este discriminatorie dacă "nu are o......şi convenţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, ca urmare a lipsei de claritate şi previzibilitate a normei. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că legea trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 mai 2011 in M.Of. 363 din 25-mai-2011

Decizia 2215/2019 [A] privind recursul formulat de reclamanta B.G. împotriva Sentinţei civile nr. 77 din 8 septembrie 2016 a Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi anularea dispoziţiilor art. 18 alin. (2) din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/24.08.2005

...a constatării nelegalităţii acestora prin raportare la actele normative în temeiul şi executarea cărora au fost emise, la Constituţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, precum şi la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.Soluţionând cauza, curtea de apel a găsit neîntemeiate toate motivele de nelegalitate invocate de către...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 februarie 2020 in M.Of. 149 din 25-feb-2020

Decizia 678/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''al exemplarelor cu potenţial agresiv'' din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

...Hotărârea din 24 mai 2007, pronunţată în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragraful 35). De asemenea, invocă şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, prin care aceasta a reţinut că cele statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu principiul clarităţii şi previzibilităţii legii au fost înglobate de instanţa de contencios constituţional în......propria jurisprudenţă. Prin urmare, consideră că sintagma "al exemplarelor cu potenţial agresiv" din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 februarie 2020 in M.Of. 126 din 18-feb-2020

Decizia 51/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală

...corespunde noţiunii de "lege" ce apare în alte articole din Convenţie; ea înglobează dreptul de origine atât legislativă, cât şi jurisprudenţială şi impljcă condiţii calitative, printre altele, pe cele ale accesibilităţii şi previzibilităţii.43. În ceea ce priveşte materia interceptărilor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Decizia de admisibilitate din 29 iunie 2006, pronunţată în Cauza Weber şi Saravia împotriva Germaniei, paragrafele......93-95, a generalizat jurisprudenţa sa vizavi de cerinţa legală a "previzibilităţii" legii în acest domeniu, statuând că reglementarea unor măsuri speciale secrete de urmărire...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 martie 2016 in M.Of. 190 din 14-mar-2016