Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 657 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.545 acte

Hotarirea 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

...asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;25.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice......din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;E)În domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:1.promovează politica de sprijin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2010 in M.Of. 3 din 04-ian-2010

Hotarirea 10/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

...Guvern;h)urmăreşte depunerea la Parlament a ordonanţelor adoptate de Guvern şi susţine aprobarea acestora prin legi;i)prezintă Guvernului informări trimestriale cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar şi la relaţiile dintre Guvern şi Parlament;j)primeşte şi distribuie întrebările şi interpelările adresate de parlamentari Guvernului......în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;l)asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 110 din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2001 in M.Of. 14 din 10-ian-2001

Legea 189/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

...din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.(2) Iniţiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă, informaţii suplimentare de la Consiliul Legislativ şi alte autorităţi sau instituţii cu atribuţii de informare în materia respectivă."6.Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20: Raportul cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 mai 2004 in M.Of. 463 din 24-mai-2004

Hotarirea 180/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul

...buna funcţionare a relaţiilor Guvernului cu Parlamentul atât în planul dialogului Parlament-Guvern, cât şi în cel al promovării iniţiativei legislative a Guvernului şi delegării legislative acordate Guvernului de către Parlament.Art. 3Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul are următoarele atribuţii principale:a)asigură informarea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a comisiilor parlamentare cu privire la activitatea Guvernului;b)prezintă, la solicitarea Camerei Deputaţilor, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 1998 in M.Of. 132 din 01-apr-1998

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

...de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme......Ele trebuie să fie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma cerută pentru proiectele de lege. Propunerile legislative formulate de deputaţi, care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2001 in M.Of. 51 din 31-ian-2001

Hotarirea 697/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

...în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;k)asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 110 din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat;l)prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2001 in M.Of. 426 din 31-iul-2001

Legea 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

...respectiv.(2)Cele două liste se notifică Guvernului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea lor.CAPITOLUL III:Informarea ParlamentuluiArt. 5(1)Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului, imediat după primire, proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene care sunt înscrise pe agenda Consiliului, precum şi documentele însoţitoare.(2)La solicitarea uneia dintre cele două......o fişă explicativă care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, după caz.(2)Pentru proiectele de acte fără caracter legislativ, aflate în curs de adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, Guvernul transmite celor două Camere, în cel mult 15 zile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2013 in M.Of. 820 din 21-dec-2013

Ordonanta urgenta 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

...actelor normative comunitare şi le examinează, sub aspectul compatibilităţii cu reglementările comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;h)asigură informarea Parlamentului României, a autorităţilor centrale, locale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale şi regionale cu privire la activitatea legislativă a Uniunii Europene, cu excepţia acţiunilor de politică externă şi de securitate comună, care sunt de competenţa Ministerului Afacerilor Externe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2006 in M.Of. 1042 din 28-dec-2006

Hotarirea 860/1992 privind structura Guvernului Romaniei si a aparatului de lucru al acestuia

...sa raspunda oral sau in scris;6.receptarea, inregistrarea si transmiterea raspunsurilor catre Camere;7.analize tematice periodice (realizarea initiativelor legislative in domenii prioritare pentru Guvern etc.);8.studii privind posibilitatile de optimizare a relatiei Guvern-Parlament (informatizare, studii psiho-sociale etc.);9.informari de sinteza lunare privind evolutia lucrarilor parlamentare;10.informarea permaenta asupra desfasurarii programului de lucru al Camerelor.ANEXA Nr. 9:STRUCTURA SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUISECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 1993 in M.Of. 21 din 08-feb-1993

Program din 2008 NAŢIONAL de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

...consum de droguri;b)implementarea unei campanii de conştientizare a riscului consumului de droguri la locul de muncă şi de informare privind serviciile dezvoltate conform noilor modificări legislative.(2)Indicatori fizici - unitate de măsură:- modificarea cadrului legislativ în ceea ce priveşte populaţia angajată în muncă şi expusă riscului consumului de droguri, prin promovarea a cel puţin unei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2008 in M.Of. 675 din 01-oct-2008