Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Regulamentul 991/08-iun-2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce priveşte cooperarea Europol cu părţile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale şi rolul Europol în materie de cercetare şi inovare

...trebui să joace un rol-cheie în acordarea de asistenţă statelor membre pentru dezvoltarea de noi soluţii tehnologice bazate pe inteligenţa artificială, care sunt pertinente pentru atingerea obiectivelor Europol şi de care beneficiază autorităţile competente ale statelor membre în întreaga Uniune. Asistenţa respectivă ar trebui să fie oferită cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, inclusiv nediscriminarea. Europol ar trebui să joace un rol-cheie în promovarea dezvoltării şi aplicării......inteligenţei artificiale etice, fiabile şi centrate pe factorul uman care face obiectul unor garanţii solide în ceea ce priveşte securitatea, siguranţa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 27 iunie 2022 in Jurnalul Oficial 169L

Hotarirea 614/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 septembrie 2017 in M.Of. 712 din 04-sep-2017

Hotarirea 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 aprilie 2018 in M.Of. 323 din 12-apr-2018

Decizia 528/06-feb-2024 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte integrarea în VIS a listei documentelor de călătorie şi a tabelului de notificări menţionate la articolul 5a alineatul (1) şi alineatul (2) din regulamentul respectiv

...în special articolul 5a alineatul (3),(1)JO L 218, 13.8.2008, p. 60.după consultarea Comitetului pentru frontiere inteligente,întrucât:(1)În temeiul articolului 5a alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe şi pe care se poate aplica o viză ("lista documentelor de călătorie"), astfel cum se......L 295, 21.11.2018, p. 39).(17)Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru frontiere inteligente,ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:-****-Art. 1:Gestionarea tabelului cu documente de călătorie(1)Agenţia eu-LISA integrează în VIS lista documentelor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 9 februarie 2024 in Jurnalul Oficial seria L din 09-feb-2024

Hotarirea 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 martie 2017 in M.Of. 218 din 30-mar-2017

Decizia 651/2018 [A/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 4 din Codul penal

...controlat atât de persoanele trimise în judecată, cât şi de instanţa de condamnare. În condiţiile în care noţiunile şi sintagmele "drept", "stat de drept", "echitate", "egalitate în faţa legii" nu au caracter aleatoriu şi nu pot depinde de inteligenţa, ingeniozitatea, "viclenia" sau "nepriceperea" părţilor şi în situaţia în care norma de incriminare a unei fapte penale este constatată neconstituţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 decembrie 2018 in M.Of. 1083 din 20-dec-2018

Hotarirea 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 iunie 2019 in M.Of. 500 bis din 20-iun-2019

Hotarirea 71/2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018) 171 final

...cu ambiţia de a atinge un nivel social european de calitate AAA, cu obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi cu drepturile fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;-- monitorizarea numărului bolilor profesionale şi a cazurilor aferente de cancer profesional utilizând sursele de date disponibile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 iunie 2018 in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Hotarirea 691/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 septembrie 2018 in M.Of. 782 din 12-sep-2018

Hotarirea 738/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Ştiinţe penale şi criminalistică*
Alba Iulia
română
IF
60
120
Instituţii de drept privat*
Alba Iulia
română
IF
60
6
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 septembrie 2020 in M.Of. 821 bis din 08-sep-2020