Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6526 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Hotarirea 934/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

...cuprins:"Art. 5Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege:a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 lit. a), b), c), e), f), h) şi j), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1). art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare;b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 iunie 2004 in M.Of. 558 din 23-iun-2004

Ordinul 46/2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

...asigurărilor sociale de stat pentru luna .......... anul .........- (ANEXA 1.1 la norme)Nr. ............. din ziua ...... luna ..........., anul ...............
DENUMIRE ANGAJATOR
CUI (COD FISCAL)
NR. ÎNREG. REG. COMERŢULUI
......../........../.........
NR. CRT.
Tip rectificare **)
NUME ŞI PRENUME ASIGURAT
COD ASIGURAT
Contract de muncă
Norma zilnică*)
NUME ŞI PRENUME ASIGURAT (înainte de rectificare)
COD ASIGURAT (înainte de rectificare)
Contract de muncă cu timp parţial
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 februarie 2005 in M.Of. 138 din 15-feb-2005

Ordinul 595/2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

...de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 103 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005;- Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 august 2005 in M.Of. 779 din 26-aug-2005

Ordinul 95/2006 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

...de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DENUMIRE ANGAJATOR
CUI (COD FISCAL)
NR. ÎNREG. REG. COMERŢULUI
........./........../...................
NR. CRT.
Tip rectificare **)
NUME ŞI PRENUME ASIGURAT
COD ASIGURAT
Contract de muncă
Norma zilnică *)
NUME ŞI PRENUME ASIGURAT (înainte de rectificare)
COD ASIGURAT (înainte de rectificare)
Contract de muncă cu timp parţial
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 februarie 2006 in M.Of. 170 din 22-feb-2006

Contract Colectiv de Munca 197/03/2006 UNIC LA NIVEL DE RAMURĂ - CULTURĂ pentru anii 2006-2008

...gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern;b)în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;c)în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 aprilie 2006 in M.Of. 5 cc din 04-apr-2006

Procedura din 2002 de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj

...se acordă în ordine crescătoare, pentru o perioadă de un an calendaristic.Art. 25Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau punctul de lucru va completa rubricile formularelor, cu respectarea codurilor şi instrucţiunilor de completare a acestora, elaborate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.ANEXA Nr. 1 la procedură:
Observaţiile funcţionarului public:
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ................................ /municipiului Bucureşti, cod judeţ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 martie 2002 in M.Of. 181 din 18-mar-2002

Decizia 945/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 7 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas
......procuror Antonia Constantin.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Gheorghe Drăgan şi alţii în Dosarul nr. 11.707/118/2009 al Curţii de Apel Constanţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 septembrie 2011 in M.Of. 643 din 08-sep-2011

Hotarirea 1212/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006

...articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2(1) Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie să conţină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, precum şi clauzele prevăzute la art. 4 alin. (5) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 decembrie 2011 in M.Of. 927 din 28-dec-2011

Decizia 383/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...nr. 383 din 7 iulie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......Ionea
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Euro Inter Trade Corporation" - S.R.L. - Sucursala "Forum Auto" în Dosarul nr. 109...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 31 august 2005 in M.Of. 792 din 31-aug-2005

Decizia 448/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Megastar Selena Corn" - S.R.L. din Dej în Dosarul nr. 825/2005 al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 septembrie 2005 in M.Of. 872 din 28-sep-2005