Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 11564 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 584.198 acte

Ordinul 1889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

...transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2008 in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Ordinul 1706/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

...transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2008 in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Legea 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 noiembrie 2012 in M.Of. 772 din 15-noi-2012

Legea 202/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscaleParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 2012 in M.Of. 743 din 05-noi-2012

Ordonanta 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poz. 4 din Legea nr. 127...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2012 in M.Of. 621 din 29-aug-2012

Ordinul 2052 bis/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale

...şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor localeAvând în vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 196 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2006 in M.Of. 1032 din 27-dec-2006

Legea 106/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125 din 27 decembrie 2011...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2012 in M.Of. 461 din 09-iul-2012

Legea 164/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127 din 8 octombrie 2008...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 mai 2009 in M.Of. 321 din 14-mai-2009

Ordinul 80/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 ''Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat'', cod 14.13.01.01/a

...din 16 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/aÎn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind......Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2007 in M.Of. 93 din 06-feb-2007

Ordinul 1880/2005 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii finanţate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţară, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...şi din ţară, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2005 in M.Of. 1144 din 19-dec-2005