Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4519 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 583.973 acte

Ordinul 1850/2003 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

...din activităţile de expertiza contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară
|_|
Venituri din activităţile independente desfăşurate in baza unei convenţii/contract civil încheiat in condiţiile Codului civil
|_|
Venituri din activităţi independente realizate într-o forma de asociere cu o persoana juridică
|_|
Venituri din dividende
|_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2004 in M.Of. 18 din 09-ian-2004

Decizia 925/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 925 din 14 decembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......Tiucă
- procuror
Irina Loredana Gulie
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, excepţie invocată de Tiberiu Cristian Ilie în Dosarul nr. 9.104/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.La...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2007 in M.Of. 42 din 19-ian-2007

Decizia 256/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 256 din 17 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian Stângu
- judecător
Ioan
......Pantea
- procuror
Mihaela Senia Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Larydona Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Bucur Obor" - S.A. şi Societatea Comercială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2003 in M.Of. 538 din 25-iul-2003

Decizia 71/2002 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedura civila

...renunţării la judecată sau la drept ori pe calea tranzacţiei. Se mai arată că dispoziţiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în vechea redactare, au fost supuse controlului de constituţionalitate în ceea ce priveşte participarea procurorului în procesul civil numai în anumite situaţii, similare celor existente în prezent în cazul pornirii procesului civil de către procuror, constatându-se neconstituţionalitatea......pot servi la exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii. De aceea limitarea dreptului procurorului (care are calitatea de parte în procesul civil) de a porni procesul numai în cele două ipoteze prevăzute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2002 in M.Of. 309 din 10-mai-2002

Decizia 74/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 şi 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...de administratorul sau lichidatorul judiciar. Aceste dispoziţii legale "constituie o aplicare în cadrul procedurii falimentului a prevederilor art. 975 din Codul civil privind acţiunea pauliană, prin care se stabileşte dreptul creditorilor de a ataca actele frauduloase încheiate de debitori în dauna lor......ca scop lezarea drepturilor creditorilor.Dispoziţiile legale criticate constituie o aplicare - în cadrul procedurii falimentului - a prevederilor art. 975 din Codul civil privind acţiunea pauliană, prin care se stabileşte dreptul creditorului de a ataca actele frauduloase încheiate de debitori în dauna...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2004 in M.Of. 290 din 01-apr-2004

Decizia 88/2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 975 din Codul civil

...DECIZIA nr. 88 din 19 martie 2002 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian
......C. Pantea
- procuror
Doina Suliman
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil, excepţie ridicată de Mirela Malacu în Dosarul nr. 1.798/2001 al Judecătoriei Tulcea.La apelul nominal lipsesc părţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2002 in M.Of. 237 din 09-apr-2002

Ordinul 1850/C/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995

...s-a făcut potrivit partajului intervenit astfel: ............................... .Semnăturile .................................Sunt străini de succesiune prin renunţare: ....................... sau în condiţiile art. 700 din Codul civil ........ .În temeiul dispoziţiilor art. 650 şi următoarele din Codul civil şi ale Legii nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.DISPUNE:Notar publicTermen de evidenţă_____*) În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 august 2007 in M.Of. 540 din 08-aug-2007

Decizia 36/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 36 din 30 ianuarie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian
......Aurelia Popa
- procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Maria Ştefan în Dosarul nr. 112/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.La apelul nominal sunt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 martie 2003 in M.Of. 206 din 31-mar-2003

Decizia 91/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 494 alin. 3 teza finala din Codul civil

...Nr. 91 din 4 martie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian
......Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil, excepţie ridicată de Vasile Sterpu în Dosarul nr. 1.581/2002 al Judecătoriei Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 2003 in M.Of. 196 din 26-mar-2003

Decizia 937/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 937 din 18 octombrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......Constantin
- procuror
Daniela Ramona Mariţiu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Ionela Dumitru în Dosarul nr. 8.299/300/2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 2007 in M.Of. 790 din 21-noi-2007