Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Decizia 52/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

...afectivă. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor.";- Art. 41 alin. (1): "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic."(1) Admisibilitatea obiecţiei de neconstituţionalitate20. Curtea constată că sesizarea formulată îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 146 lit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 martie 2018 in M.Of. 206 din 07-mar-2018

Decizia 117/2021 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

...nr. 939 din 13 octombrie 2020, paragraful 29].36. Potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". În lipsa unor dispoziţii generale ale legii care să orienteze reglementarea, obiectul acesteia este dat chiar prin titlu [Decizia nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 iunie 2021 in M.Of. 601 din 16-iun-2021

Metodologie din 2022 de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale

...înţelege orice amendament adus Hotărârii privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia sau oricărui act normativ care anulează şi înlocuieşte această Hotărâre (inclusiv actul în sine).(3)_a)Anexa 3a Programe şi măsurile aferente acestora (tabel sintetic)
Măsuri
Indicator de realizare
Valoare de referinţă
Unitate măsură
Ţintă
20(xx)
Ţintă
20(xx+l)
Ţintă
20(xx+2
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 martie 2022 in M.Of. 301 din 29-mar-2022

Decizia 626/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 10 din 12 septembrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

...a reţinut că, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". În lipsa unor dispoziţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 februarie 2021 in M.Of. 115 din 03-feb-2021

Decizia 590/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 3 [cu referire la art. XVIII] din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

...de urgenţă într-o procedură de legiferare generală.30. Potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". În lipsa unor dispoziţii generale ale legii care să orienteze reglementarea, obiectul acesteia este dat chiar prin titlu (Decizia nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 octombrie 2020 in M.Of. 939 din 13-oct-2020

Decizia 44/2019 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 233/2018

...că, raportat la dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic, obiectul reglementării legii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 ianuarie 2020 in M.Of. 46 din 23-ian-2020

Regulamentul 2119/22-nov-2017 de stabilire a ''listei Prodcom'' de produse industriale, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

...Cauciuc sintetic în forme primare
20.17.10.50
Latex de cauciuc sintetic
kg
T
20.17.10.90
Cauciuc sintetic (exclusiv latex)
kg
T
NACE: 20.20
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
CPA: 20.20.11
Insecticide
20.20.11.00 *
Insecticide
kg act. Subst.
S
CPA: 20.20.12
Erbicide
20.20.12.20
Erbicide pe bază de fenoxi-fitohormoni, prezentate sub formă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 8 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 325L

Ordinul 524/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR (Smolen et al. Ann Rheum Dis 2014; 73:3-5): terapii remisive sau modificatoare de boală [Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)], care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu subtipul sintetice convenţionale (csDMARDs);- remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2013 (Smolen et...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 august 2015 in M.Of. 581 din 03-aug-2015

Regulamentul 921/28-iun-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

...producţie "naturală". Potrivit unui studiu privind situaţia pieţei (2), publicat la puţin timp după PAR, acidul tartric produs în mod sintetic este o "opţiune mult mai ieftină" decât acidul tartric produs în mod natural. În ancheta actuală nu sunt disponibile informaţii detaliate privind costurile de producţie. Prin urmare, pentru a lua în considerare diferenţa dintre metodele de......asemenea, că nu există constrângeri semnificative privind volumele producţiei chineze, având în vedere că producătorii chinezi utilizează metode de producţie sintetice, spre deosebire de producătorii industriei din Uniune, care folosesc materii prime naturale, şi anume drojdie de vin. Prin urmare, capacitatea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 29 iunie 2018 in Jurnalul Oficial 164L

Decizia 421/2022 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, şi a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

...de existenţa sintagmei originare care permite modificarea "şi a altor acte normative", conduce la crearea în mod deliberat a unui act normativ eterogen, fără unitate normativă şi conceptuală, care vizează relaţii sociale variate, în contradicţie cu principiul legalităţii şi al securităţii juridice. De principiu, domeniul reglementat printr-un act normativ emană, în mod sintetic, din chiar titlul acestuia, astfel cum prescrie art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, iar inserarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 octombrie 2022 in M.Of. 1048 din 28-oct-2022