Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 176 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.138 acte

Decizia 626/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 10 din 12 septembrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

...a reţinut că, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". În lipsa unor dispoziţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 februarie 2021 in M.Of. 115 din 03-feb-2021

Directiva 2184/16-dec-2020 privind calitatea apei destinate consumului uman

...prezentare sintetică la nivelul Uniunii, bazată pe datele colectate de statele membre la intervale regulate sau la solicitarea Comisiei.Prezentarea sintetică la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori privind realizările, rezultatul şi impactul prezentei directive, hărţi sintetice privind situaţia la nivelul Uniunii şi rapoarte de sinteză ale statelor membre.(4)Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să specifice formatul şi modalităţile de prezentare a informaţiilor care trebuie furnizate în conformitate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 435L

Decizia 6238/2019 [A] referitoare la recursul împotriva Sentinţei civile nr. 2.226 din 27 iunie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi anularea secţiunii 1 a Ordinului nr. 1.733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

...a ordinului este nelegală şi raportat la dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, potrivit cărora: "titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic".Se mai menţionează că, în mod eronat, instanţa de fond reţine că îi lipseşte interesul în promovarea prezentei acţiuni. În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 aprilie 2020 in M.Of. 341 din 28-apr-2020

Decizia 456/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1)] şi pct. 5 (cu referire la art. 116^1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

...fie pe deplin acoperitoare se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile". Doar în acest mod soluţia legislativă adoptată acoperă întreaga problematică a......fie pe deplin acoperitoare, se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 noiembrie 2018 in M.Of. 971 din 16-noi-2018

Directiva 851/30-mai-2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile

...conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.Prima perioadă de raportare începe în primul an calendaristic complet după adoptarea unui act de punere în aplicare care defineşte formatul de raportare, în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.(4) Statele membre raportează Comisiei datele pentru fiecare an calendaristic privind uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici sau uleiurile industriale introduse pe piaţă şi uleiurile uzate colectate şi tratate separat.Statele membre raportează datele pe cale electronică...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 iunie 2018 in Jurnalul Oficial 150L

Regulamentul 2401/12-dec-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

...3).ABE raportează Comisiei constatările sale până la 2 ianuarie 2021. Ţinând cont de raportul ABE, Comisia poate adopta un act delegat în conformitate cu articolul 462 pentru a completa prezentul regulament prin precizarea elementelor enumerate la literele (a), (b) şi (c) din prezentul alineat.- Articolul 245: Securitizarea sintetică(1) Instituţia iniţiatoare a unei securitizări sintetice poate calcula cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor şi, după caz, cuantumurile pierderilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 347L

Decizia 1309/18-apr-2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2016, secţiunea I - Parlamentul European

...de viaţă; regretă că deputaţii nu au fost informaţi cu privire la o analiză privind combustibilii alternativi, precum biocarburanţii, combustibilii sintetici sau pilele cu hidrogen; subliniază faptul că diversificarea unui parc auto ecologic ar reduce dependenţa de un singur furnizor şi ar putea contracara eventualele deficite de aprovizionare viitoare;124.ia act de faptul că Parlamentul trebuie să respecte legislaţia aplicabilă de la nivel local şi regional şi solicită serviciilor Parlamentului să...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in Jurnalul Oficial 248L

Regulamentul 1933/06-nov-2019 de stabilire a ''listei Prodcom'' de produse industriale, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

...Cauciuc sintetic în forme primare
20.17.10.50
Latex de cauciuc sintetic
kg
T
20.17.10.90
Cauciuc sintetic (cu excepţia latexului)
kg
T
NACE: 20.20
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
CPA: 20.20.11
Insecticide
20.20.11.00
Insecticide
kg act. Subst.
S
CPA: 20.20.12
Erbicide
20.20.12.20
Erbicide pe bază de fenoxi-fitohormoni, prezentate sub formă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 309L

Decizia 1566/04-sept-2019 cu privire la propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''Salvaţi albinele şi fermierii! Către o agricultură propice albinelor pentru un mediu sănătos''

...un mediu sănătos" vizează următoarele: "Pentru a proteja albinele şi sănătatea oamenilor, facem apel la Comisie, îndemnând-o să propună acte juridice pentru a elimina treptat pesticidele sintetice până în 2035, pentru a restabili biodiversitatea şi pentru a sprijini fermierii în realizarea tranziţiei".(2)Obiectivele propunerii de iniţiativă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 septembrie 2019 in Jurnalul Oficial 241L

Metodologie-Cadru din 2015 PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

...unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul......unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 noiembrie 2015 in M.Of. 848 bis din 16-noi-2015