Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 182 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Decizia (PESC) 2022/356/02-mar-2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Belarus

...la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele din Belarus, cu excepţia guvernului acestuia şi a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern; sau......la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 2 martie 2022 in Jurnalul Oficial 67L

Regulamentul 156/09-mar-2021 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte actualizarea software-ului şi sistemul de gestionare a actualizării software-ului [2021/388] (*)

...Regulament nr. 156 din 9 martie 2021 - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte actualizarea software-ului şi sistemul de gestionare a actualizării software-ului [2021/388] (*)(*)Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 9 martie 2021 in Jurnalul Oficial 82L

Regulamentul 355/02-mar-2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Belarus

...la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele din Belarus, cu excepţia guvernului acesteia şi a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern; sau......la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 2 martie 2022 in Jurnalul Oficial 67L

Regulamentul 1228/16-iul-2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799 în ceea ce priveşte cerinţele pentru construirea, testarea, instalarea, operarea şi repararea tahografelor inteligente şi a componentelor acestora

...existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.(226e) Funcţia de actualizare a software-ului este concepută pentru a suporta următoarele caracteristici funcţionale, ori de câte ori acestea sunt obligatorii din punct de vedere juridic:- modificarea funcţiilor menţionate la punctul 2.2, cu excepţia funcţiei de actualizare a software-ului în sine;- adăugarea de noi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 273L

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Ordonanta urgenta 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare - REPUBLICARE1)

...scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, către o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport, asistenţă tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. j);d)import - introducerea unui produs militar pe teritoriul......vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, aşa cum este definită la lit. j...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 august 2021 in M.Of. 749 din 02-aug-2021

Buget din 23-nov-2022 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2023/278 a bugetului anual al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2023

...pentru programul de dezafectare, cum ar fi dezvoltarea de sisteme informatice, serviciu de asistenţă tehnică pentru utilizatori, echipamente hardware şi software etc.
Temei juridicA se vedea capitolul 12 04.CAPITOLUL 12 02 - FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ (FSI)
Titlul
Capitolul
Articolul
Postul
Rubrică
CF
......respectivă este în concordanţă cu Decizia C(2021)8759 a Comisiei privind acordarea de licenţe cu sursă deschisă şi reutilizarea software-ului Comisiei şi cu alte obiective politice generale ale Comisiei şi ale Parlamentului.Temei juridicProiect-pilot în sensul articolului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 23 februarie 2023 in Jurnalul Oficial 58L

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L

Acord de imprumut din 2023 (Proiectul privind prevenirea şi reducerea poluării din spaţiul rural în România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

...de apă subterană, inclusiv prin: (i) achiziţionarea de echipamente de monitorizare şi de baze de date integrate cu hardware şi software (inclusiv servere); (ii) dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie în caz de poluare în creştere; (iii) dezvoltarea unui software care să sprijine obligaţiile de raportare ale României în temeiul cadrului juridic relevant, inclusiv cu privire la nitraţi; (iv) achiziţionarea de echipamente pentru prelevarea de probe pentru testarea pesticidelor, a antibioticelor, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 noiembrie 2023 in M.Of. 1022 din 09-noi-2023

Hotarirea 66/2015 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice(- Anexa nr. 6 la norme)
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 ianuarie 2016 in M.Of. 23 din 13-ian-2016