Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 740 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.764 acte

Decizia 2104/912/PESC/15-dec-2014 de sprijinire a activităţilor de securitate fizică şi gestionare a stocurilor (PSSM) pentru reducerea riscului de comerţ ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor (SALW) şi muniţia aferentă în regiunea Sahel

...consolidarea procedurilor PSSM şi să promoveze cooperarea regională şi schimbul de cunoştinţe;b)să sprijine ţările vizate în dezvoltarea unei legislaţii, a unor proceduri administrative şi a unor proceduri standard de operare (PSO) practice actualizate drept bază a unei PSSM consolidate, în conformitate cu standardele internaţionale în materie de bune practici;c)să sprijine în......consolidarea procedurilor PSSM şi să promoveze cooperarea regională şi schimbul de cunoştinţe;(b)să sprijine ţările vizate în dezvoltarea unei legislaţii, a unor proceduri administrative şi a unor PSO practice actualizate drept bază a unei PSSM consolidate, în conformitate cu standardele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 decembrie 2014 in Jurnalul Oficial 360L

Ordinul 79/2013 pentru aprobarea Convenţiei-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

...produce limitări/întreruperi în alimentarea cu gaze a consumatorilor, situaţiile privind alimentarea în condiţii de siguranţă sau situaţiile impuse de legislaţie.(3)OTS are obligaţia să actualizeze pe pagina de internet a acestuia punctele fizice şi parametrii tehnologici, actualizaţi conform alin. (2) lit. a) şi/sau modificaţi conform lit. b).Art. 8Predarea/Preluarea cantităţilor de gaze naturale în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 2013 in M.Of. 707 din 18-noi-2013

Raportul 811/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pentru Patrie

...partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.II.Recomandări:Echipa de control a recomandat Partidului Pentru Patrie să actualizeze statutul cu legislaţia în vigoare, să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să transmită către Autoritatea Electorală Permanentă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2011 in M.Of. 211 din 28-mar-2011

Decizia 1876/13-oct-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

...anexa XI (Mediu) la acord.(11)JO UE L 197, 24.7.2012, p. 38.(5)Este necesar să se actualizeze anexa XVI la acord pentru a reflecta evoluţia actelor din legislaţia Uniunii enumerate în anexa respectivă, în conformitate cu articolul 436 alineatul (3) din acord. Din motive de claritate, secţiunile din......anexa XVI la acord, care au făcut obiectul unor modificări, ar trebui să fie actualizate în întregime.(6)Republica Moldova continuă procesul de apropiere a legislaţiei sale de legislaţia Uniunii, în conformitate cu calendarul şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 octombrie 2016 in Jurnalul Oficial 288L

Hotarirea 32/2019 pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi a Planului de urgenţă

...presupun, de exemplu, acorduri transfrontaliere între statele membre şi/sau întreprinderile din sectorul gazelor naturale.(3)Planul de urgenţă se actualizează la fiecare doi ani, dacă împrejurările nu impun o actualizare mai frecventă, astfel încât să reflecte versiunea actualizată a evaluării riscurilor.(4)Principalele acte normative din legislaţia naţională avută în vedere la elaborarea acestui plan sunt:- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2019 in M.Of. 95 bis din 06-feb-2019

Decizia 1/19-oct-2016 A COMITETULUI DE ASOCIERE REUNIT ÎN CONFIGURAŢIA COMERŢ UE-REPUBLICA MOLDOVA de actualizare a anexei XVI la Acordul de asociere [2016/2027]

...la termenele specificate în anexa IV (Protecţia consumatorilor) şi în anexa XI (Mediu) la acord.(5)Este necesar să se actualizeze anexa XVI la acord pentru a reflecta evoluţia actelor din legislaţia Uniunii enumerate în anexa respectivă, în conformitate cu articolul 436 alineatul (3) din acord. Din motive de claritate, secţiunile din......anexa XVI la acord care au făcut obiectul unor modificări ar trebui să fie actualizate în întregime.(6)Republica Moldova continuă procesul de apropiere a legislaţiei sale de legislaţia Uniunii, în conformitate cu calendarul şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 noiembrie 2016 in Jurnalul Oficial 313L

Hotarirea 667/2018 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploieşti-Braşov

...de risc) în ambele variante de achiziţie din perspectiva autorităţii publice, pe baza valorii nete actuale (metoda fluxului de numerar actualizat).În cadrul scenariului achiziţiei publice tradiţionale au fost evaluate costurile de planificare, construcţie, întreţinere şi operare în situaţia unei achiziţii conform procedurilor prevăzute de legislaţia naţională privind achiziţia unui contract de execuţie lucrări conform condiţiilor de contract "FIDIC Galben" (contract de construcţie şi proiectare), urmată......euro şi până la aproximativ 240 milioane euro.Odată ce termenii finanţării vor fi finalizaţi, analiza va fi de asemenea actualizată.Trebuie avut în vedere şi faptul că în condiţiile actualei legislaţii partenerul public poate contribui cu până la 25% din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2018 in M.Of. 758 din 03-sep-2018

Regulament-Cadru din 2018 de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene

...operatorii-registratori de urgenţă şi alte categorii de personal cu pregătire medico-sanitară privind:a)îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legislaţia actualizată şi din fişa postului;b)comportamentul etic faţă de membrii echipei, faţă de pacient şi faţă de aparţinătorii acestuia;c......bunuri specifice sectorului sanitar: medicamente, aparatură medicală şi materiale sanitare, conform referatelor de necesitate;f)să cunoască şi să aplice legislaţia în vigoare actualizată în timp util;g)să păstreze contractele şi să urmărească derularea lor până la îndeplinirea termenilor contractuali...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2018 in M.Of. 502 din 19-iun-2018

Legea 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

...la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.Art. 3(1)De prevederile prezentei legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi membrii Corpului......de pensii, pensia de serviciu se suportă din bugetul de stat până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislaţia în vigoare, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(5)Pensiile de serviciu, precum şi pensiile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2015 in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Ordinul 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice

...încheie printr-o evaluare a impactului în comunitate.Centrul documentează materialele prezentate publicului din surse ştiinţifice şi credibile, oferă informaţii actualizate într-o manieră cât mai adaptată publicului ţintă. Materialele informative respectă legislaţia în vigoare (inclusiv din punct de vedere al principiilor interesului superior al copilului, principiul nediscriminării şi pe cel al egalităţii......la problematica prevenirii şi combaterii violenţei domestice.Centrul/furnizorul documentează materialele prezentate publicului din surse ştiinţifice şi credibile, oferă informaţii actualizate într-o manieră cât mai adaptată publicului ţintă. Materialele informative respectă legislaţia în vigoare (inclusiv din punct de vedere al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2019 in M.Of. 90 bis din 05-feb-2019