Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 761 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Strategie din 2010 de descentralizare a activităţilor din domeniul tineretului

...a Guvernului
Obiectiv specific 2:
Modificarea şi adaptarea legislaţiei specifice, conexe, în domeniul tineretului
Rezultatul aşteptat aferent obiectivului specific 2:
Legislaţia în domeniul tineretului modificată, actualizată şi conformă cu situaţia nou-creată prin descentralizare
Indicator-cheie de performanţă aferent obiectivului specific 2:
Legislaţia astfel modificată şi actualizată va fi în conformitate cu situaţia creată prin descentralizare
Activitate 2.1.
Resurse necesare
Responsabili
Termene
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 septembrie 2010 in M.Of. 618 din 01-sep-2010

Hotarirea 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020

...pe criterii care urmăresc competenţa, randamentul şi conduita
- Analiza situaţiei curente din punct de vedere al aplicării normelor în vigoare
- Legislaţie actualizată, cu aspecte pozitive şi exemple de bună practică integrate (proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999......dezvoltării carierei în administraţia publică
- Evaluarea implementării programelor tip Young Professional Scheme (Programul tinerilor profesionişti din administraţia publică) şi BSGR;
- Legislaţie actualizată, cu aspecte pozitive şi exemple de bună practică integrate.
CNCISCAP - coordonator
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Ministerul Dezvoltării Regionale
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2014 in M.Of. 834 bis din 17-noi-2014

Decizia 2104/912/PESC/15-dec-2014 de sprijinire a activităţilor de securitate fizică şi gestionare a stocurilor (PSSM) pentru reducerea riscului de comerţ ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor (SALW) şi muniţia aferentă în regiunea Sahel

...consolidarea procedurilor PSSM şi să promoveze cooperarea regională şi schimbul de cunoştinţe;b)să sprijine ţările vizate în dezvoltarea unei legislaţii, a unor proceduri administrative şi a unor proceduri standard de operare (PSO) practice actualizate drept bază a unei PSSM consolidate, în conformitate cu standardele internaţionale în materie de bune practici;c)să sprijine în......consolidarea procedurilor PSSM şi să promoveze cooperarea regională şi schimbul de cunoştinţe;(b)să sprijine ţările vizate în dezvoltarea unei legislaţii, a unor proceduri administrative şi a unor PSO practice actualizate drept bază a unei PSSM consolidate, în conformitate cu standardele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 decembrie 2014 in Jurnalul Oficial 360L

Ordinul 79/2013 pentru aprobarea Convenţiei-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

...produce limitări/întreruperi în alimentarea cu gaze a consumatorilor, situaţiile privind alimentarea în condiţii de siguranţă sau situaţiile impuse de legislaţie.(3)OTS are obligaţia să actualizeze pe pagina de internet a acestuia punctele fizice şi parametrii tehnologici, actualizaţi conform alin. (2) lit. a) şi/sau modificaţi conform lit. b).Art. 8Predarea/Preluarea cantităţilor de gaze naturale în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 2013 in M.Of. 707 din 18-noi-2013

Raportul 811/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pentru Patrie

...partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.II.Recomandări:Echipa de control a recomandat Partidului Pentru Patrie să actualizeze statutul cu legislaţia în vigoare, să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să transmită către Autoritatea Electorală Permanentă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2011 in M.Of. 211 din 28-mar-2011

Hotarirea 32/2019 pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi a Planului de urgenţă

...presupun, de exemplu, acorduri transfrontaliere între statele membre şi/sau întreprinderile din sectorul gazelor naturale.(3)Planul de urgenţă se actualizează la fiecare doi ani, dacă împrejurările nu impun o actualizare mai frecventă, astfel încât să reflecte versiunea actualizată a evaluării riscurilor.(4)Principalele acte normative din legislaţia naţională avută în vedere la elaborarea acestui plan sunt:- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2019 in M.Of. 95 bis din 06-feb-2019

Norma din 2019 privind protecţia informaţiilor clasificate în cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale

...clasificate;d)întocmeşte planul anual specific de control pe linia implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;e)întocmeşte şi actualizează lista cu informaţiile clasificate deţinute de M.E.N., pe niveluri de clasificare;f)actualizează documentele specifice prevăzute de legislaţia în vigoare pentru protecţia informaţiile clasificate;g)desfăşoară activitatea de pregătire specifică a personalului M.E.N. care are acces...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2019 in M.Of. 364 bis din 10-mai-2019

Legea 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

...la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.Art. 3(1)De prevederile prezentei legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi membrii Corpului......de pensii, pensia de serviciu se suportă din bugetul de stat până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislaţia în vigoare, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(5)Pensiile de serviciu, precum şi pensiile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2015 in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Ordonanta urgenta 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

...vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană prin stabilirea autorităţii competente să emită şi să actualizeze lista cu funcţiile exacte care, în conformitate cu legislaţia internă, sunt considerate funcţii publice importante, prin necesitatea finalizării procesului de interconectare a registrelor centrale privind identificarea beneficiarilor reali,luând......1) - (34), cu următorul cuprins:"(31) Agenţia Naţională de Integritate întocmeşte lista cu funcţiile publice importante prevăzute în legislaţia naţională, menţionate la alin. (2) lit. a) - g), pe baza datelor şi informaţiilor transmise de îndată de către entităţile în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2020 in M.Of. 620 din 15-iul-2020

Regulament-Cadru din 2018 de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene

...operatorii-registratori de urgenţă şi alte categorii de personal cu pregătire medico-sanitară privind:a)îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legislaţia actualizată şi din fişa postului;b)comportamentul etic faţă de membrii echipei, faţă de pacient şi faţă de aparţinătorii acestuia;c......bunuri specifice sectorului sanitar: medicamente, aparatură medicală şi materiale sanitare, conform referatelor de necesitate;f)să cunoască şi să aplice legislaţia în vigoare actualizată în timp util;g)să păstreze contractele şi să urmărească derularea lor până la îndeplinirea termenilor contractuali...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2018 in M.Of. 502 din 19-iun-2018