Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7552 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 753.332 acte

Decizia 600/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...Curtea reţine următoarele:Asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 928 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008, şi Decizia nr. 1.014 din 8 noiembrie 2007, publicată în Monitorul......Curţi de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea observă în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţa sunt susceptibile de a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 iunie 2009 in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Decizia 251/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România şi a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

...a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii, respectiv respingerea ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin deciziile civile din 30 noiembrie 2006, pronunţate în dosarele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 aprilie 2007 in M.Of. 255 din 17-apr-2007

Decizia 1092/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 124 din Codul penal

...limitări.După cum se poate observa, în legislaţia supusă atenţiei instanţei europene termenul de prescripţie are, spre deosebire de legislaţia română, valenţe procedural penale şi, prin urmare, era susceptibil de aplicarea imediată a legii noi.Că aşa stau lucrurile o dovedeşte aceeaşi jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului - Secţia întâi, care, 4 ani mai târziu, şi-a nuanţat poziţia prin Hotărârea din......septembrie 1995, pronunţată în Cauza G. împotriva Franţei, paragraful 26. În susţinerea aceloraşi raţiuni, Curtea Constituţională face trimitere la recenta jurisprudenţă a Curţii Europene, care, prin Hotărârea din 24 ianuarie 2012, pronunţată în Cauza Mihai Toma împotriva României, publicată şi în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 ianuarie 2013 in M.Of. 67 din 31-ian-2013

Decizia 1470/30-mar-2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de România - Hotărârea arbitrală în cauza Micula/România din 11 decembrie 2013

...dreptului naţional român (ordinar), dreptul Uniunii nu ar putea prevala asupra Constituţiei României în sine.(47)În al treilea rând, România susţine că despăgubirile acordate reclamanţilor de către tribunal nu ar trebui să fie considerate ca un nou ajutor incompatibil, ci ca despăgubiri pentru prejudiciile suferite, în sensul jurisprudenţei Asteris. România se opune, în special, aplicării jurisprudenţei Lucchini în cauza de faţă, susţinând că situaţia de fapt diferenţiază prezenta cauză de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 4 septembrie 2015 in Jurnalul Oficial 232L

Decizia 506/2019 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 8 [cu referire la art. 32^1 alin. (5), art. 32^2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 32^3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 32^4 alin. (1) lit. a) şi b), art. 32^9 alin. (2) şi (4) şi art. 32^12 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române], art. II pct. 12 (cu referire la art. 35^1 din Legea nr. 218/2002), art. II pct. 16 [cu referire la art. 39^2 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 218/2002] şi art. III pct. 4 [cu referire la art. 27^1 alin. (5), art. 27^2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 27^3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 27^4 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

...din Ghidul menţionat, conchizându-se că critica de neconstituţionalitate este lipsită de temei, iar argumentele invocate sunt combătute chiar de jurisprudenţa CEDO.26. În ceea ce priveşte sintagma faptă ilegală, aceasta se regăseşte în textele originare ale Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi desemnează......pretinsa încălcare a art. 20 alin. (2) şi art. 22 din Constituţie nu se justifică. Se invocă şi considerente din jurisprudenţa Curţii Constituţionale considerate ca fiind aplicabile, mutatis mutandis, în cauză, respectiv din Decizia nr. 684 din 6 noiembrie 2018, potrivit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 octombrie 2019 in M.Of. 856 din 23-oct-2019

Decizia 1335/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 4 şi art. 91^3 alin. 3 teza finală din Codul de procedură penală, art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, precum şi ale art. 7 alin. (1) şi (4), art. 9 lit. b), art. 15 lit. h), art. 17 lit. f), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) şi (5) şi art. 28 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

...supuse controlului unui magistrat, care să se bucure de imparţialitate şi independenţă, condiţii asigurate prin procedura reglementată în prezent în România de Legea nr. 535/2004. Se relatează in extenso această procedură, pentru a arăta concordanţa sa cu jurisprudenţa invocată, precum şi cu normele constituţionale în materie. În ceea ce priveşte sintagma "despre care se cunoaşte", cuprinsă în art......criticate în raport de aceleaşi dispoziţii din Legea fundamentală şi cu argumente similare, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 709 din 17 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 ianuarie 2009 in M.Of. 29 din 15-ian-2009

Decizia 967/2012 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 pct. 1^1 şi art. 299 alin. 1^1 din Codul de procedură civilă

...României, Partea I, nr. 702 din 5 octombrie 2011, nr. 396 din 26 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 31 mai 2012).De asemenea, în legătură cu dispoziţiile art. 129 din Constituţie, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a statuat că Legea fundamentală nu cuprinde dispoziţii cu privire la obligativitatea existenţei tuturor căilor de atac......16 alin. (1) şi (2) şi art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală.De asemenea, Curtea constată, în acord cu jurisprudenţa sa (a se vedea deciziile nr. 45 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 decembrie 2012 in M.Of. 853 din 18-dec-2012

Decizia 1006/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. Apreciază că nu se impune reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, invocând în acest sens şi Decizia din 22 noiembrie 2011 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Ţehanciuc împotriva României.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin încheierile din 17 mai 2012 şi 17 iulie 2012......I, nr. 106 din 10 februarie 2011, sau Decizia nr. 539 din 28 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 21 iulie 2011, Curtea Constituţională, reiterând considerente din jurisprudenţa sa anterioară în materie, a reţinut...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 februarie 2013 in M.Of. 71 din 01-feb-2013

Decizia 818/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile din 4 mai 2000, din 27 ianuarie 2009, din 12 octombrie 2006 şi din 6 decembrie 2007, pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, Burghelea împotriva României, Kaya împotriva României, respectiv Beian împotriva României), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze o oarecare......apreciabilă.Pe de altă parte, prevederile legale criticate înfrâng principiul securităţii raporturilor juridice, astfel cum acesta a fost consacrat în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (a se vedea, spre exemplu, hotărârea din 24 martie 2009, pronunţată în Cauza Tudor Tudor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 decembrie 2012 in M.Of. 830 din 11-dec-2012

Decizia 1241/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...şi a libertăţilor fundamentale, prin aceasta fiind contrare dispoziţiilor constituţionale ale art. 11 alin. (1)". În continuare, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, arată că aceasta a constatat, în mod repetat, inefectivitatea sistemului de despăgubire introdus prin Legea nr. 247/2005 şi a condamnat România pentru refuzul de a plăti daune care să reflecte valoarea comercială a imobilelor preluate fără titlu valabil.Tribunalul Timiş - Secţia......tratatele internaţionale, fără să fie însă nevoie de modificarea legii interne sau declararea neconstituţionalităţii acesteia. În acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care impune instanţelor române să aplice nu doar dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 4 noiembrie 2009 in M.Of. 749 din 04-noi-2009