Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1762 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 746.902 acte

Decizia 213/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) şi ale art. 226 alin. (2) din Codul de procedură penală

...poate fi mai mare de 180 de zile.14. În ceea ce priveşte similitudinea celor două măsuri preventive menţionate, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin jurisprudenţa sa, a stabilit că măsura arestului la domiciliu reprezintă o măsură privativă de libertate, în accepţiunea art. 5 din Convenţia......arestului la domiciliu al reclamantului şi a spitalizării sale, condiţiile create erau mai bune decât cele din închisoare. Totuşi, instanţa europeană a reamintit că art. 5 din Convenţie nu reglementează condiţiile privării de libertate. De fapt, noţiunile de "grad" şi "intensitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 iulie 2020 in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Decizia 558/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

...unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi amânată de debitor în mod unilateral, fără acordul creditorului.15. Se arată că instanţa europeană, în jurisprudenţa sa, a statuat că "Dreptul de acces la justiţie, garantat de art. 6 din Convenţie, protejează, de asemenea, şi executarea......constituţionalitate prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie. Cu privire la garantarea dreptului de proprietate, se constată că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că despăgubirea recunoscută printr-o decizie definitivă şi executorie constituie un bun...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 octombrie 2020 in M.Of. 972 din 21-oct-2020

Decizia 586/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

...încalcă acest principiu.28. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate raportate la art. 148 din Constituţie, se arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, aderarea la Uniunea Europeană nu poate afecta supremaţia Constituţiei asupra întregii ordini juridice. Legea fundamentală este expresia voinţei poporului, ceea ce înseamnă că aceasta......ale art. 75 alin. (1) privind ordinea sesizării Camerelor, ale art. 135 - Economia şi ale art. 148 - Integrarea în Uniunea Europeană. Deşi obiecţia de neconstituţionalitate prin prisma încălcării principiului bicameralismului a fost formulată în raport cu art. 61 alin. (2) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 august 2020 in M.Of. 721 din 11-aug-2020

Decizia 15/2017 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii referitor la modul de interpretare a sintagmei ''stabilirea caracterului nelegal al arestării preventive'' din cuprinsul art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

...1.1Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 28 octombrie 2003, Minjat contra Elveţiei, nepublicată, citată de C. Bârsan în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - Comentariu pe articole, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, 2010, pag. 287.În argumentarea acestei concluzii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că, în jurisprudenţa sa, niciodată nu a considerat că o măsură de arestare preventivă este nelegală ab initio pentru simplul motiv că acel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 noiembrie 2017 in M.Of. 946 din 29-noi-2017

Decizia 1439/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 şi art. 71 din Codul penal

...adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale lasă statelor libertatea unei asemenea reglementări restrictive. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că suspendarea temporară a exerciţiului dreptului de vot pentru o persoană cu privire la care......alin. 3 din Codul penal."Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.În sfârşit, cât priveşte Hotărârea din 1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 ianuarie 2011 in M.Of. 12 din 06-ian-2011

Sentinta civila 3277/2012 privind anularea unor acte administrative

...ca operaţiune purtătoare de TVA exista încă din 2004, precum şi aplicarea retroactivă de TVA, cu impunerea de penalităţi, contravine jurisprudenţei CEDO.Au invocat cauzele Sunday Times contra Marii Britanii (Hotărârea din 26 aprilie 1979), respectiv Silver contra Marii Britanii (Hotărârea din 25 martie 1983), soluţionate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului care a constatat că nu este lege în sensul Convenţiei (şi, deci, este înlăturată de la aplicare......13 din Codul de procedură fiscală, art. 126-134 din Codul fiscal, art. 11, 20 şi 148 din Constituţie, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa CJUE, precum şi pe orice alte dispoziţii legale pertinente...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 martie 2015 in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 224/2012 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

...sănătate. În sfârşit, arată că nu este înfrânt nici dreptul de proprietate privată, deoarece, aşa cum a statuat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu garantează un anumit cuantum al dreptului patrimonial, ci doar......drepturi a cetăţenilor şi art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privată. De asemenea, invocă art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului referitor la interzicerea discriminării, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 aprilie 2012 in M.Of. 256 din 18-apr-2012

Decizia 921/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei ce îi este......nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţă de a interpreta şi de a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 septembrie 2011 in M.Of. 673 din 21-sep-2011

Decizia 207/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

...de a proteja persoana de măsurile arbitrare". Invocă, în sprijinul acestei afirmaţii, Hotărârea din 27 septembrie 1990, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Wassink împotriva Olandei, şi Hotărârea din 10 iunie 1996, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Benham împotriva Marii Britanii. De asemenea, arată că, în jurisprudenţa aceleiaşi instanţe europene, s-a statuat că "legea care reglementează cu privire la străinii reţinuţi în vederea returnării lor în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 mai 2011 in M.Of. 309 din 05-mai-2011

Decizia 903/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei care îi este......nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţă de a interpreta şi de a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 septembrie 2011 in M.Of. 673 din 21-sep-2011