Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 657 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Hotarirea 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

...din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;17.primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 mai 2007 in M.Of. 289 din 02-mai-2007

Acord din 11-oct-2004 DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

...să realizeze o compatibilitate între sistemele lor de protecţie a consumatorilor. Această cooperare poate include schimburile de informaţii privind activitatea legislativă şi reformele instituţionale, instituirea unor sisteme permanente de informare reciprocă cu privire la produsele periculoase, îmbunătăţirea informaţiilor furnizate consumatorilor, în special în materie de preţuri şi caracteristici ale produselor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 decembrie 2009 in Jurnalul Oficial 350L

Hotarirea 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului

...specifice activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu sindicatele, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;11.promovează activităţi în domeniile industriei şi comerţului, în plan zonal, prin înfiinţarea de structuri fără personalitate juridică în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 1999 in M.Of. 532 din 01-nov-1999

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...bibliotecă, centrul de documentare şi mediatecă;- cheltuielile, inclusiv cu materialul, aferente publicaţiilor interne (broşuri, studii etc.) şi comunicărilor (scrisori de informare, imagini video, CD-ROM etc.);- achiziţionarea şi înlocuirea dicţionarelor şi a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secţiuni lingvistice, şi a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice şi unităţilor pentru calitate legislativă.3222 Cheltuieli pentru fondul de arhivă
Credite 2011
Credite 2010
Execuţie 2009
1 895 000
1 858 200
1 755
......parlamentelor menţionate mai sus şi, în general, a activităţilor de consolidare a capacităţilor lor parlamentare.Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parţial, cheltuielile participanţilor, în special cheltuielile de deplasare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Hotarirea 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului

...activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;12.promovează activităţi în domeniile industriei şi comerţului, în plan regional, prin înfiinţarea de oficii, fără personalitate juridică, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iulie 1997 in M.Of. 166 din 23-iul-1997

Regulament din 1993 Regulamentul Senatului

...propune un alt senator pentru a fi ales ca membru al comisiei.Art. 44Comisiile permanente examineaza proiecte si propuneri legislative in vederea elaborarii rapoartelor sau avizelor; pot solicita rapoarte, informari si documentatii de la autoritatile publice a caror activitate intra in sfera lor de competenta; pot efectua anchete parlamentare; dezbat......expunere de motive si redactare in forma proprie unui act normativ, pe articole si, dupa caz, capitole si sectiuni.Propunerile legislative formulate de senatori, care implica modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurarilor sociale de stat, trebuie sa se fundamenteze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iulie 1993 in M.Of. 178 din 27-iul-1993

Hotarirea 748/2003 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

...în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;n)asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 110 din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat;o)prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2003 in M.Of. 487 din 07-iul-2003

Hotarirea 177/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

...în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;n)asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 111 din Constituţia României, republicată, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat;o)prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2005 in M.Of. 209 din 11-mar-2005

Ordonanta urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişts, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

...În vederea cunoaşterii informaţiilor prevăzute la alin. (2), autorităţile române competente organizează, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de informare legislativă.Art. 37Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2008 in M.Of. 785 din 24-noi-2008

Hotarirea 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

...din domeniul său de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;19.asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat şi al tuturor fondurilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2003 in M.Of. 494 din 09-iul-2003