Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Hotarirea 59/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 - COM (2016)194 şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - COM (2016)205

...deosebit atenţia acordată de Comisia Europeană propunerilor formulate în acest sens de statele membre în anul 2013 şi o consideră drept soluţie corectă şi consecventă cu obiectivele stabilite prin comunicarea Comisiei "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente pentru frontiere şi securitate" - COM (2016)205.Cu privire la comunicarea "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 iunie 2016 in M.Of. 475 din 24-iun-2016

Ordinul 1393/2020 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020

...menţionate următoarele informaţii:a) denumirea şi adresa completă ale solicitantului;b) titlul: «Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public»;c) sesiunea de depunere.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) se consideră renunţare la finanţare, solicitantul fiind decăzut din dreptul de a depune dosar de finanţare.(4) Documentele obligatorii prevăzute la art. 13 trebuie să fie în termen de valabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 iulie 2020 in M.Of. 617 din 14-iul-2020

Regulamentul 389/31-oct-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista proiectelor de interes comun a Uniunii

...Ungaria, Slovacia) – proiectul consolidează coordonarea transfrontalieră a gestionării reţelei de energie electrică, punând accent pe colectarea şi schimbul de date inteligent
10.8
Data Bridge (Estonia, Letonia, Lituania, Danemarca, Finlanda, Franţa) - are drept scop construirea unei platforme europene comune pentru punţi de date, pentru a permite integrarea diferitelor tipuri de date (date privind contoarele inteligente, date operaţionale ale reţelei, date de piaţă), vizând dezvoltarea de soluţii scalabile şi reproductibile pentru UE
10.9
Proiectul de
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 martie 2020 in Jurnalul Oficial 74L

Directiva 771/20-mai-2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 şi a Directivei 2009/22/CE şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE

...ar fi aplicaţia pentru alarmă sau aplicaţia pentru aparat fotografic. Un alt exemplu ar putea fi cel al unui ceas inteligent. Într-un astfel de caz, ceasul însuşi ar fi considerat drept bunul cu elemente digitale care îşi poate îndeplini funcţiile numai prin intermediul unei aplicaţii care este prevăzută în contractul de......vânzare, dar care trebuie descărcată de consumator pe un telefon inteligent; aplicaţia fiind aşadar elementul digital interconectat. Această condiţie ar trebui, de asemenea, să se aplice şi în cazul în care...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 22 mai 2019 in Jurnalul Oficial 136L

Hotarirea 31/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM(2020) 93

...sporirea vizibilităţii şi transparenţei acestora la nivel transfrontalier;9.consideră că politicile de dezvoltare urbană, în special în domeniul oraşelor inteligente şi al ocrotirii spaţiilor verzi, se aliniază în mod firesc obiectivelor protecţiei consumatorilor, ale protecţiei drepturilor lucrătorilor şi ale protecţiei drepturilor sociale, astfel încât ar fi potrivită analiza acestora în scopul identificării şi înlăturării barierelor din cadrul pieţei unice;10.consideră...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 octombrie 2020 in M.Of. 908 din 07-oct-2020

Decizia 1699/04-mai-2022 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2020, secţiunea IV - Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

...comunicare, în strânsă colaborare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei;46.reaminteşte îngrijorarea sa cu privire la implicaţiile utilizării inteligenţei artificiale (IA) în sistemele judiciare asupra drepturilor omului; salută referirea la "Carta etică europeană privind utilizarea inteligenţei artificiale în sistemele judiciare şi în mediul lor" de către Comisia Europeană pentru calitatea justiţiei, precum şi faptul că sarcinile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 5 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 258L

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...pentru transporturi şi infrastructură;
XVI.
Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale;
XVII.
Comisia pentru comunicaţii, tehnologia informaţiei şi inteligenţă artificială;
XVIII.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi;
XIX.
Comisia pentru românii de pretutindeni;
XX.
Comisia pentru mediu;
XXI.
Comisia pentru
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 ianuarie 2024 in M.Of. 22 din 11-ian-2024

Ordinul 109/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

...litere majuscule, de asemenea, aurii: *DIRECŢIA SIGURANŢA ŞCOLARĂ* I.G.P.R.(2)Semnificaţia elementelor însumate:a)credinţa (două mâini drepte care se strâng) - unitate, colaborare;b)steluţele roşii - elevii, studenţii, personalul didactic;c)leul de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; forţă, inteligenţă, vigilenţă, putere;d)cartea de argint - învăţământ, cultură, ştiinţă;e)banda - apărare, protecţie, ordine;f)literele I.G.P.R...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 iulie 2023 in M.Of. 694 din 28-iul-2023

Directiva 770/20-mai-2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale

...ar fi aplicaţia pentru alarmă sau aplicaţia pentru aparat fotografic. Un alt exemplu ar putea fi cel al unui ceas inteligent. Într-un astfel de caz, ceasul însuşi ar fi considerat drept bunul cu elemente digitale care îşi poate îndeplini funcţiile numai prin intermediul unei aplicaţii care este prevăzută în contractul de......vânzare, dar care trebuie descărcată de consumator pe un telefon inteligent; aplicaţia fiind aşadar elementul digital interconectat. Această condiţie ar trebui, de asemenea, să se aplice şi în cazul în care...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 22 mai 2019 in Jurnalul Oficial 136L

Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

...printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societate ori a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;28.bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 mai 2016 in M.Of. 391 din 23-mai-2016