Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 115 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 726.428 acte

Decizia 26/2020 [A] referitoare la soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (8) şi (8^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare

...art. 18 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la art. 38 şi art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «cheltuieli de personal» nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfăşurată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 ianuarie 2021 in M.Of. 27 din 11-ian-2021

Reglementari din 2019 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE ''Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant'' RACR-LTMO, ediţia 3/2019

...naţional.CAPITOLUL 1:Scop şi aplicabilitateSUBCAPITOLUL 1:1.1. ScopPrezenta reglementare stabileşte cerinţele privind limite ale timpului de muncă şi de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant implicat în operaţiuni aeriene în acord cu prevederile Codului aerian civil, în limitele prevăzute de art. 8 al Regulamentului (UE) 965/2012.SUBCAPITOLUL 2:1.2. Aplicabilitate(1)Prezenta reglementare este structurată pe două secţiuni, în funcţie de clasificarea aeronavelor şi tipul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 aprilie 2019 in M.Of. 295 din 17-apr-2019

Decizia 19/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată

...art. 18 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la art. 38 şi art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «cheltuieli de personal» nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfăşurată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 iulie 2019 in M.Of. 573 din 12-iul-2019

Decizia 268/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 126 alin. 2 şi alin. 3 din Codul penal din 1969, şi ale art. 339 din Codul de procedură penală, cu extindere asupra art. 340 şi art. 341 din acelaşi act normativ

...se face dovada plăţii amenzii administrative." (a se vedea, de exemplu, Decizia civilă nr. 378/R/2012 din 28 martie 2012, pronunţată de Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale).32. Curtea observă că, potrivit art. 353, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Aşa fiind, rezultă că la data aplicării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 octombrie 2019 in M.Of. 847 din 18-oct-2019

Metodologie din 2018 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 octombrie 2018 in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Decizia 172/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 lit. c) teza finală din Codul penal

...182 din Codul penal, modificat prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012), prevede că: "Prin exploatarea unei persoane se înţelege: a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat; b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: duminică, 29 iulie 2018 in M.Of. 657 din 29-iul-2018

Decizia 342/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 lit. c) teza finală din Codul penal

...182 din Codul penal, modificat prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012), prevede că: "Prin exploatarea unei persoane se înţelege: a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat; b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 august 2018 in M.Of. 725 din 22-aug-2018

Metodologie din 2018 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 octombrie 2018 in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Metodologie din 2020 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 octombrie 2020 in M.Of. 903 din 05-oct-2020

Contract Colectiv de Munca 789/2020 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2020-2022

...şase) luni de la data săvârşirii faptei.1 Sancţiunile disciplinare care vor putea fi aplicate salariaţilor sunt cele prevăzute de Codul muncii. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă fără o cercetare disciplinară prealabilă._____1Conform Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2012 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 noiembrie 2020 in M.Of. 4 cc din 10-noi-2020