Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6526 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Decizia 16/2012 [A] referitoare la recursurile în interesul legii declarate de Avocatul Poporului şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la ''calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen''

...la "calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen"Dosar nr. 15/2012
Rodica Aida Popa
vicepreşedintele Înaltei Curţi
......la "calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen".După prezentarea referatului cauzei, Înalta Curte a constatat că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 decembrie 2012 in M.Of. 817 din 05-dec-2012

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

...criteriilor prevăzute la alin. (1).(7)La sfârşitul fiecărei luni casele teritoriale de pensii comunică caselor de asigurări de sănătate codurile numerice personale şi numele cazurilor care au primit confirmare de accident de muncă sau boală profesională.Art. 18(1)Tratamentele de recuperare prevăzute la art. 23 lit. c), d) şi e) din Legea......persoana fizică care a suportat cheltuielile se adresează casei teritoriale de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă.Art. 68(1)Cererea de rambursare a cheltuielilor trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare a solicitantului, cum sunt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 7 ianuarie 2005 in M.Of. 22 din 07-ian-2005

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

...criteriilor prevăzute la alin. (1).(7)La sfârşitul fiecărei luni casele teritoriale de pensii comunică caselor de asigurări de sănătate codurile numerice personale şi numele cazurilor care au primit confirmare de accident de muncă sau boală profesională.Art. 18(1)Tratamentele de recuperare prevăzute la art. 23 lit. c), d) şi e) din Legea......persoana fizică care a suportat cheltuielile se adresează casei teritoriale de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă.Art. 68(1)Cererea de rambursare a cheltuielilor trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare a solicitantului, cum sunt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 7 ianuarie 2005 in M.Of. 22 din 07-ian-2005

Norme Metodologice din 2005 pentru aplicarea prevederilor cap. I secţiunea a 6-a din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005

...persoanei juridice de drept privat:a)Date de identificare ale conducătorului:Numele ....................... prenumele .................., data naşterii ..........., actul de identitate ........ seria ...... nr. ......, cod numeric personal ......, profesia ......... funcţia ......... locul de muncă ..... domiciliul: localitatea ......, str. ...... nr. ....... sectorul/judeţul ....... codul poştal ..........;b)Date de identificare ale responsabilului financiar:Numele ....................... prenumele .................., data naşterii ..........., actul de identitate ........ seria ...... nr. ......, cod numeric personal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 decembrie 2005 in M.Of. 1089 din 02-dec-2005

Hotarirea 449/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

...cuprins:"Art. 5Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege:a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) şi j), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;b) încetarea raportului de muncă la iniţiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 aprilie 2009 in M.Of. 285 din 30-apr-2009

Norme Tehnice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

...va cuprinde cel puţin următoarele rubrici:- numărul şi data înregistrării la casa teritorială de pensii a documentaţiei;- denumirea societăţii/sediul/codul fiscal sau, după caz, codul unic de înregistrare;- numărul de înregistrare la registrul comerţului;- numărul şi data avizului.16.La deschiderea dreptului de pensie, confirmarea stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, realizat după data de 1 aprilie 2001, se face de către compartimentele prevăzute la pct. 15.17.În situaţia în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 21 august 2006 in M.Of. 714 din 21-aug-2006

Decizia 1015/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

...2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 august 2009 in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Ordinul 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

...04
Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate
P
431 04 00
Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
431 05
Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale
P
431 05 00
Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale
P
Cod sector
Sursă de finanţare
431 07
Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii
P
431 07
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2013 in M.Of. 831 bis din 24-dec-2013

Decizia 82/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. c) şi art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. c) şi art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Tudorel
......află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) şi art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Galfinband" - S.A. din Galaţi în Dosarul nr. 5.084/121/2007 al Tribunalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 martie 2008 in M.Of. 161 din 03-mar-2008

Hotarirea 1859/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

...solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXA Nr. 1:SITUAŢIA privind locurile de muncă vacante - Anexa nr. 1 la normeA.Date de identificare a angajatorului:Denumire/nume ....................................................Codul unic de înregistrare/codul fiscal ...................Cod CAEN .........................................................Forma de proprietate ...........................................Forma de organizare ............................................Mărime (număr de personal) ................................Adresa ................................................................Telefon/fax ..........................................................Email/pagina internet ............................................B...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 ianuarie 2006 in M.Of. 54 din 20-ian-2006