Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1662 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 689.937 acte

Ordinul 715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

...al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului ..............................
Semnătura şi stampila, ...........................Anexa 41:Denumirea societăţii:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. Mediu de angajaţi:
C.U.I.
Persoana de contact1.Echipamente puse pe piaţă în
......raportare pentru administratorii punctelor de colectareDenumirea societăţii/ punctului de lucru:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail:
C.U.I.
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. mediu de angajaţi:
Persoana de contact:
Categoria *
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 ianuarie 2006 in M.Of. 1 din 03-ian-2006

Reglementari RNTR1/2005 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

...aparţine unei persoane juridice care are prevăzut în statut ca obiect de activitate "Activităţi de testări şi analize tehnice", conform cod CAEN. Staţia poate funcţiona numai dacă deţine autorizaţie tehnică în termen de valabilitate eliberată de către R.A.R. conform prezentelor......înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului, cu anexa la acesta, conţinând activitatea de testări şi analize tehnice conform cod CAEN, pentru punctul de lucru aferent staţiei de inspecţie tehnică periodică; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 decembrie 2005 in M.Of. 1160 din 21-dec-2005

Ordinul 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

...introduse pe piaţa românească în anul .......PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE AMBALAJEDenumirea operatorului economic: ...................................Localitatea: ................................................................Adresa: .....................................................................Tel./Fax/E-mail: ..........................................................Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................Cifra de afaceri: .................................C.U.I. ...............................................Ambalaje de desfacere* |_| (se marchează cu x dacă este......ANEXA Nr. 2:CANTITĂŢILE de ambalaje corespunzătoare producţiei/importului în anul ........Denumirea operatorului economic: ....................................Localitatea: ......................................................................Adresa: ...........................................................................Tel./Fax/E-mail: ...............................................................Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................Cifra de afaceri: .................................C.U.I. ...............................................- tone -
Materialul
Ambalaje corespunzătoare produselor ambalate introduse pe piaţa
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 octombrie 2005 in M.Of. 929 din 18-oct-2005

Legea 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

...la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)Anul ............... trimestrul ..................
Judeţul
Denumirea furnizorului
Datele de contact
Denumirea programului/programelor de formare profesională
Cod CAEN
Durata în ore a programului de formare profesională
Număr de participanţi (beneficiari)
Preţ/oră/ cursant
Între 1-8 ore
Între
......unic etc.;3.Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.);4.Denumirea programului/programelor de formare profesională;5.Cod CAEN - se va înscrie codul CAEN al activităţii pentru care se organizează programul de formare profesională;6.6-9. Durata...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 iunie 2013 in M.Of. 318 din 03-iun-2013

Hotarirea 917/2005 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parţială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A.

...în condiţiile legii, şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi au, în principal, ca obiect de activitate:a)cod CAEN 6010 - efectuarea transportului feroviar public de călători în trafic regional;b)cod CAEN 6321 - lucrări de întreţinere şi reparaţii la utilaje şi material rulant;c)cod CAEN 6412 - efectuarea de transporturi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 august 2005 in M.Of. 783 din 29-aug-2005

Ordinul 3107/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare

...modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 din Legea hr. 82/1991, republicată.Asigurătorii şi brokerii de asigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 iulie 2004 in M.Of. 662 din 22-iul-2004

Legea 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

...DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR(- Anexa nr. 1 la Legea nr. 52/2011)REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR- model -Beneficiar ...............................CUI .........................................Cod CAEN .............................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Remuneraţia brută convenită;B - Remuneraţia netă plătită;C - Semnătura de......completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.2.CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului.3.Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 martie 2014 in M.Of. 192 din 19-mar-2014

Procedura de implementare din 2011 a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START - PS-04.04 -

...completării online a formularului de preselecţie la etapa a II-a şi au ca obiect de activitate cel puţin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care accesează;g)nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât......prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă 12; copie după certificatul de înregistrare al furnizorului de consultanţă, cu menţiunea codului CAEN clasa 70, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificata după instrumentul de plată (ordin de plată/ chitanţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 aprilie 2011 in M.Of. 250 bis din 08-apr-2011

Norma 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României

...reflectă rulajul creditor, plăţile reflectă rulajul debitor.
ANEXA Nr. 3:Lista C1 - Indicatori transmişi de CNVMmii lei
Denumire indicator
Cod
Ţara partenerului nerezident
Codul clasei CAEN a emitentului
Vânzări
(încasări)
Cumpărări
(plăţi)
Investiţii de portofoliu în relaţia cu nerezidenţii
Valori mobiliare de natura acţiunilor emise de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 iulie 2004 in M.Of. 615 din 07-iul-2004

Decizia 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale

...sub incidenţa regimului de autorizare generală sunt:1.3.1.Servicii poştale fără valoare adăugată:a)servicii de poştă naţională (cod CAEN: 6411) - cu limite de greutate a trimiterilor poştale interne şi internaţionale de 10-50 kg;b)servicii de curierat (cod CAEN: 6412) - cu limite de greutate a trimiterilor poştale interne şi internaţionale de 10-50 kg;c)servicii financiar-poştale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 aprilie 2003 in M.Of. 212 din 01-apr-2003