Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Decizia 2014/908/UE/12-dec-2014 privind echivalenţa cerinţelor de supraveghere şi de reglementare din anumite ţări şi teritorii terţe în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

...timp, şi pentru a oferi instituţiilor care fac obiectul acestor obligaţii o imagine cuprinzătoare în privinţa dispoziţiilor şi un acces sintetic la acestea, este de dorit ca anumite acte de punere în aplicare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 să fie incluse într-un singură decizie.(16)Măsurile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 16 decembrie 2014 in Jurnalul Oficial 359L

Decizia 1/2015 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

...legislative distincte.23. Potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". În lipsa unor dispoziţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 februarie 2015 in M.Of. 85 din 02-feb-2015

Raport din 2006 PRIVIND AJUTOARELE DE STAT ACORDATE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2002-2004

...vedere concurenţial.Aşa cum a fost identificat din centralizarea raportărilor primite de la furnizori şi din inventarul întocmit pe baza actelor normative care conţin scheme şi alocări individuale, ajutorul naţional global pe obiective, în perioada 2002-2004, este prezentat sintetic în tabelul 1.6.Tabel 1.6.Nivelul şi structura ajutorului naţional global pe obiective, în perioada 2002-2004
2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 februarie 2006 in M.Of. 138 bis din 14-feb-2006

Raport din 2010 privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2006-2008

...identificat din centralizarea raportărilor primite de la furnizori de ajutor de stat şi din inventarul anual întocmit având ca bază actele normative care conţin scheme de ajutor de stat şi alocări individuale, ajutorul de stat naţional pe obiective, în perioada 2006-2008, se prezintă sintetic în Tabelul nr. 2.6.Tabel 2.6.: Nivelul şi structura ajutorului de stat naţional pe obiective, în perioada 2006-
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 noiembrie 2010 in M.Of. 775 bis din 19-noi-2010

Raport din 2011 privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2007-2009

...rezultat din centralizarea raportărilor primite de la furnizorii de ajutor de stat şi din inventarul anual întocmit, având ca bază actele normative care conţin scheme de ajutor de stat şi alocări individuale, ajutorul de stat naţional pe obiective, în perioada 2007-2009, se prezintă sintetic în Tabelul nr. 2.6.Tabel 2.6.Nivelul şi structura ajutorului de stat naţional pe obiective, în perioada 2007-
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 noiembrie 2011 in M.Of. 781 bis din 03-noi-2011

Raport din 2013 privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2009-2011

...şi obiectivele ajutorului de stat, precum şi sursele obţinerii datelor şi metodele de evaluare a elementului de ajutor de stat.Actele normative care au generat efecte în perioada 2009 - 2011 sunt menţionate în Anexa II "Lista actelor normative care conţin scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale".Situaţia sintetică a ajutoarelor de stat acordate anual în România în perioada 2009 - 2011 pe obiective şi naturi, cuprinse în Inventarul întocmit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 iunie 2013 in M.Of. 321 bis din 04-iun-2013

Hotarirea 3/2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

...liberă practică)
REGISTRUL GENERAL de evidenţă a corespondenţei
Numărul şi data înregistrării
(ziua, luna, anul)
Denumirea entităţii care a expediat actul, numărul şi data înregistrării
Denumirea entităţii căreia i se expediază actul, data actului
Conţinutul sintetic al actului
Observaţii
ANEXA nr. 4:Timbru profesional şi matca timbrului profesionalPublicat în Monitorul Oficial cu numărul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 octombrie 2013 in M.Of. 654 din 24-oct-2013

Normele Metodologice 1/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat

...de inventar, echipamentul de protectie si de lucru, precum si ambalajele de natura obiectelor de inventar aflate in folosinta (conturile sintetice 202 si 210), se evalueaza la preturile de aprovizionare actuale. Valoarea reala a bunurilor care mai pot fi utilizate se va inscrie pe o coloana separata, determinata in functie de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 august 1990 in M.Of. 100 din 15-aug-1990

Normele Metodologice 1/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat

...de inventar, echipamentul de protectie si de lucru, precum si ambalajele de natura obiectelor de inventar aflate in folosinta (conturile sintetice 202 si 210), se evalueaza la preturile de aprovizionare actuale. Valoarea reala a bunurilor care mai pot fi utilizate se va inscrie pe o coloana separata, determinata in functie de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 august 1990 in M.Of. 100 din 15-aug-1990

Initiativa Legislativa din 2002 privind LEGE privind nivelul fondurilor anuale necesare finantarii ocrotirii sanatatii

...legislative, precum şi dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în conformitate cu care titlul trebuie să exprime sintetic obiectul reglementării, propunem ca titlul proiectului de lege să aibă următoarea redactare:"Lege privind nivelul fondurilor anuale necesare finanţării ocrotirii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 noiembrie 2002 in M.Of. 828 din 18-nov-2002