Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 176 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.138 acte

Normele Metodologice 1/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat

...de inventar, echipamentul de protectie si de lucru, precum si ambalajele de natura obiectelor de inventar aflate in folosinta (conturile sintetice 202 si 210), se evalueaza la preturile de aprovizionare actuale. Valoarea reala a bunurilor care mai pot fi utilizate se va inscrie pe o coloana separata, determinata in functie de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 august 1990 in M.Of. 100 din 15-aug-1990

Normele Metodologice 1/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat

...de inventar, echipamentul de protectie si de lucru, precum si ambalajele de natura obiectelor de inventar aflate in folosinta (conturile sintetice 202 si 210), se evalueaza la preturile de aprovizionare actuale. Valoarea reala a bunurilor care mai pot fi utilizate se va inscrie pe o coloana separata, determinata in functie de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 august 1990 in M.Of. 100 din 15-aug-1990

Ordinul 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

...domenii conexe
-
+
f
e460
ale comunităţii/societăţii
-
+
7
-
Servicii disponibile
-
+
8
-
Accesul la servicii
-
+
ANEXA nr. 7:Model fişă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale specialeConsultaţie bilanţ anual nr./data ..................Numele şi prenumele copilului ....................Data naşterii ......................Diagnosticul complet (formulat în baza bilanţului anual şi a certificatelor medicale actuale)
Stadiul actual al bolii cronice (se bifează)
1. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_| stabilizat |_| terminal
2. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2016 in M.Of. 1019 din 19-dec-2016

Ordinul 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

...domenii conexe
-
+
f
e460
ale comunităţii/societăţii
-
+
7
-
Servicii disponibile
-
+
8
-
Accesul la servicii
-
+
ANEXA nr. 7:Model fişă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale specialeConsultaţie bilanţ anual nr./data ..................Numele şi prenumele copilului ....................Data naşterii ......................Diagnosticul complet (formulat în baza bilanţului anual şi a certificatelor medicale actuale)
Stadiul actual al bolii cronice (se bifează)
1. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_| stabilizat |_| terminal
2. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2016 in M.Of. 1019 din 19-dec-2016

Ordinul 1305/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

...domenii conexe
-
+
f
e460
ale comunităţii/societăţii
-
+
7
-
Servicii disponibile
-
+
8
-
Accesul la servicii
-
+
ANEXA nr. 7:Model fişă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale specialeConsultaţie bilanţ anual nr./data ..................Numele şi prenumele copilului ....................Data naşterii ......................Diagnosticul complet (formulat în baza bilanţului anual şi a certificatelor medicale actuale)
Stadiul actual al bolii cronice (se bifează)
1. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_| stabilizat |_| terminal
2. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2016 in M.Of. 1019 din 19-dec-2016

Ordinul 968/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR (Smolen et al. Ann Rheum Dis 2014; 73:3-5): terapii remisive sau modificatoare de boală [Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)], care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu subtipul sintetice convenţionale (csDMARDs);- remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2013 (Smolen et...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2015 in M.Of. 581 din 03-aug-2015

Ordinul 524/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR (Smolen et al. Ann Rheum Dis 2014; 73:3-5): terapii remisive sau modificatoare de boală [Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)], care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu subtipul sintetice convenţionale (csDMARDs);- remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2013 (Smolen et...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2015 in M.Of. 581 din 03-aug-2015

Decizia 592/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon

...legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". În lipsa unor dispoziţii generale ale legii care să orienteze reglementarea, obiectul acesteia este dat chiar prin titlu (Decizia nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 septembrie 2020 in M.Of. 824 din 08-sep-2020

Decizia 590/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 3 [cu referire la art. XVIII] din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

...de urgenţă într-o procedură de legiferare generală.30. Potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". În lipsa unor dispoziţii generale ale legii care să orienteze reglementarea, obiectul acesteia este dat chiar prin titlu (Decizia nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2020 in M.Of. 939 din 13-oct-2020

Decizia 44/2019 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 233/2018

...că, raportat la dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic, obiectul reglementării legii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2020 in M.Of. 46 din 23-ian-2020