Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 122 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 610.606 acte

Ordinul 781/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

...cu realizarea activităţilor proiectului);
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
c) achiziţionarea de clădire/spaţiu şi teren;
d) achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 octombrie 2018 in M.Of. 857 din 09-oct-2018

Acord din 17-iul-2018 între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

...i)creditarea de toate tipurile;(ii)acceptarea garanţiilor şi a angajamentelor din partea instituţiilor de credit străine de către instituţiile juridice naţionale şi proprietarii unici;(iii)furnizarea şi transferul de informaţii financiare, precum şi prelucrarea datelor financiare şi furnizarea software- ului aferent de către furnizorii de alte servicii financiare; şi(iv)serviciile de consultanţă şi alte servicii financiare auxiliare legate de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 330L

Acord din 30-oct-2016 ECONOMIC ŞI COMERCIAL CUPRINZĂTOR (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

...a)creditarea de toate tipurile;(b)acceptarea garanţiilor şi a angajamentelor din partea instituţiilor de credit străine de către instituţiile juridice naţionale şi proprietarii unici;(c)furnizarea şi transferul de informaţii financiare, prelucrarea datelor financiare şi software-ul aferent, astfel cum se descrie la punctul (xi) din definiţia serviciilor bancare şi a altor servicii financiare (cu excepţia asigurărilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 11L

Ordinul 952/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

...cu realizarea activităţilor proiectului);
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
c) achiziţionarea de clădire/spaţiu şi teren;
d) achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 octombrie 2018 in M.Of. 857 din 09-oct-2018

Legea 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate - Republicată

...cheltuieli de întreţinere, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor web şi altele asemenea;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;i)achiziţie de software;j)publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;k)realizarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 2018 in M.Of. 215 din 09-mar-2018

Ordinul 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanţă

...efectuate în mod obişnuit de către entitatea în cauză;18.furnizor de servicii de arhivare electronică - orice persoană fizică sau juridică acreditată să presteze servicii legate de arhivarea electronică;19.furnizor de servicii IT externalizate - furnizori care oferă servicii de mentenanţă, administrare software (aplicaţii), servicii de administrare reţea, baze de date şi sisteme de operare, furnizori de software, servicii de hosting, co-locare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iunie 2019 in M.Of. 485 din 14-iun-2019

Ordinul 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

...depunerii cererii de finanţare:
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- nu este ipotecată, gajată sau închiriată în proporţie mai mare de 50%;
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
c) cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 septembrie 2015 in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Ordinul 517/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

...depunerii cererii de finanţare:
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- nu este ipotecată, gajată sau închiriată în proporţie mai mare de 50%;
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun;
c) cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2015 in M.Of. 799 din 28-oct-2015

Norma din 2017 privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari

...sectorul .......................Persoană de contact: ...............................ANEXA nr. 4:LISTA CODURILOR CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al persoanelor juridice care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2017 in M.Of. 301 din 27-apr-2017

Decizia 855/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (4) şi (5) şi ale art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

...şi doar în favoarea sa, având un interes direct. Prin urmare, textul de lege nu prevede explicit care este situaţia juridică privind dreptul de autor/coautor în situaţia în care au fost piratate licenţe software, fiind un vid legislativ pe plan naţional, faţă de alte state unde este obligatoriu ca judecătorul-sindic să poată decide...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2019 in M.Of. 505 din 21-iun-2019