Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 179 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Statut din 2001 al Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Muntenia Sud' - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' - S.A.

...şi internaţionale;25.proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;26.elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;27.cooperare economică internaţională; Cod CAEN 6523;28.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; Cod CAEN 6523;29.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2002 in M.Of. 47 din 23-ian-2002

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

...Art. 1Semnificaţiile termenilor şi expresiilor specifice utilizate în cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt:a)persoană - orice persoană fizică sau juridică română ori rezidentă în România, inclusiv autorităţile publice, care desfăşoară operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare;b)produse şi tehnologii cu dublă utilizare - articole, software, tehnologii şi servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă şi militară), precum şi articole, tehnologii şi servicii, inclusiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 decembrie 2003 in M.Of. 878 din 10-dec-2003

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Craiova'' - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii; (cod 7220, 7223, 7250, 7260);26.elaborarea de produse software; (cod 7240);27.cooperare economică internaţională; (cod 6521, 6522, 6523);28.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;29.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;30.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 februarie 2004 in M.Of. 146 din 18-feb-2004

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Rovinari'' - S.A.

...telecomunicaţii şi de prestări servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperarea economică internaţională (cod 6521, 6522, 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat;21.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;22.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 februarie 2004 in M.Of. 146 din 18-feb-2004

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperare economică internaţională (cod 6521, 6522, 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat;21.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;22.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 februarie 2004 in M.Of. 146 din 18-feb-2004

Hotarirea 307/1996 privind infiintarea Societatii Comerciale ''Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC'' - S.A. Bucuresti prin reorganizarea Institutului de Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC din cadrul Regiei Autonome de Electricitate ''Renel''

...domeniile agriculturii şi industriei alimentare.
- Desfăşurarea de activităţi de şcoală pentru şoferii amatori.
- Prestări de servicii pentru persoane fizice sau juridice în domeniul informatic: iniţiere în informatică, instruire în bază de date, calcul tabelar, editare de texte, asistenţă tehnică, implementare software economico-financiar.
- Editarea şi difuzarea de lucrări, publicaţii şi reclame.
- Comercializarea materialelor, dotărilor tehnice şi produselor rezultate din activitatea proprie
......în domeniile agriculturii şi industriei alimentare;- desfăşurarea de activităţi de şcoală pentru şoferii amatori;- prestări servicii pentru persoane fizice sau juridice în domeniul informatic: iniţiere în informatică, instruire în baze de date, calcul tabelar, editare de texte, asistenţă tehnică, implementare software...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 mai 1996 in M.Of. 100 din 17-mai-1996

Buget din 20-nov-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2014/67/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

...serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 20 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 51L

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridicA se vedea articolul 06 02 01.06 01 05 Cheltuieli de sprijin pentru programele de cercetare şi inovare din......serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Norma 22/2021 privind distribuţia de asigurări

...brokeraj care continuă să existe către una sau mai multe companii de brokeraj existente ori nou-constituite;14.furnizor de software - persoană juridică sau fizică autorizată, furnizoare de soluţii informatice, care deţine expertiză în domenii specializate, cu respectarea cadrului legal aplicabil;15.fuziune......următoarele date:a)în cazul persoanelor fizice:(i)numele, prenumele şi CNP-ul;(ii)codul RAF;b)în cazul persoanelor juridice:(i)denumirea intermediarilor secundari;(ii)codul RAJ;(iii)lista cu angajaţii, ale căror date sunt incluse la lit. a);c...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 septembrie 2021 in M.Of. 835 din 01-sep-2021

Norma din 2022 de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea

...instrucţiuni
75
Criteriul de succes 3.3.3 Sugestie de eroare
76
Criteriul de succes 3.3.4 Prevenirea erorilor (juridice, financiare, de date)
77
Tabel 11.11 EN 301 549 V3.2.1: Criteriul de succes al software-ului: prevenirea erorilor (juridice, financiare, date)
78
4. Robusteţea
79
Ghid 4.1 Compatibil
80
Criteriul de succes 4.1.1
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 decembrie 2022 in M.Of. 1257 din 28-dec-2022