Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1053 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 584.198 acte

Metodologie din 2009 PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

...şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.(2)Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar):a)programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (participarea în colective de elaborare) max. 4 p pentru toate programeleb......În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:
- Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; P ...../......
- Elaborarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2009 in M.Of. 776 bis din 13-noi-2009

Strategie din 2009 privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

...de servicii de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, pe teritoriul întregii ţări;3.5.Implementarea unor măsuri legislative necesare asigurării unei utilizări în comun a infrastructurilor de emisie digitală terestră, astfel încât utilizatorul final să poată avea acces la toate sursele existente (programe TV) fără a fi necesară dotarea cu mai multe seturi de echipamente de recepţie (antenă, decodor etc.);3.6.Stabilirea......conformitate cu planul digital stabilit în cadrul RRC 2006 şi conversia treptată a emiţătoarelor analogice cu impact minim asupra recepţiei programelor de televiziune;3.8.Stabilirea principiilor generale pentru elaborarea unui cadru legislativ de natură a dezvolta un mediu concurenţial şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2009 in M.Of. 721 din 26-oct-2009

Metodologie din 2010 privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

...şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
(2)Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar):a)programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare)max. 4 p pentru toate programele......În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:- Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; P__...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 noiembrie 2010 in M.Of. 760 bis din 15-noi-2010

Acordul 2003/C 321/01/16-dec-2003 ACORDUL INTERINSTITUŢIONAL privind o mai bună legiferare

...pentru o legiferare mai bună în cadrul Uniunii Europene.(4)Cele trei instituţii convin să amelioreze coordonarea lucrărilor pregătitoare şi legislative în contextul procedurii de codecizie şi să asigure promovarea adecvată a acestora.Consiliul va informa în timp util Parlamentul European cu privire la proiectul de program strategic multianual pe care îl recomandă spre adoptare Consiliului European. Cele trei instituţii îşi comunică reciproc calendarul......legislativ anual respectiv, cu scopul de a ajunge la un acord privind o programare anuală comună.În special, Parlamentul European şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 1313/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale

...şi adoptarea actului normativ pentru reglementarea VMI
2012
Legislaţie adoptată
MMFPS/ ANPS/ AJPS
Publicarea în MO a legislaţiei adoptate
Îmbunătăţirea programului informatic SAFIR în conformitate cu noile prevederi legislative
2012
Sistem informatic îmbunătăţit şi funcţional
MMFPS
Pilotarea la nivelul a două AJPS-uri a modificărilor programului SAFIR
Plata VMI efectuată de ANPS
2013
90% beneficiari plătiţi
MMFPS/ ANPS/ AJPS
Rapoartele de monitorizare a plăţilor emise de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2011 in M.Of. 477 din 06-iul-2011

Metodologie-Cadru din 2015 PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

...În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:- Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; P __/__- Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei şi......În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:- Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; P ___...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 noiembrie 2015 in M.Of. 848 bis din 16-noi-2015

Legea 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

...acorduri şi alte înţelegeri internaţionale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-6.SECŢIUNEA II: Crearea cadrului juridic necesar aplicării Programului de relansare a economiei naţionale:1.reglementări privind datoria publică externă;2.reglementări în domeniul înregistrării fiscale a plătitorilor de impozite şi taxe;3.perfecţionarea cadrului legislativ impusă de implementarea în România a Programului pentru agricultură şi dezvoltare rurală (SAPARD) şi a Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA);4.reglementări privind achiziţiile publice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2001 in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Hotarirea 697/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

...cu Parlamentul îndeplineşte următoarele funcţii:a)funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;b)funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2001 in M.Of. 426 din 31-iul-2001

Hotarirea 748/2003 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

...cu Parlamentul îndeplineşte următoarele funcţii:a)funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;b)funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2003 in M.Of. 487 din 07-iul-2003

Hotarirea 177/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

...cu Parlamentul îndeplineşte următoarele funcţii:a)funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului, în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;b)funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2005 in M.Of. 209 din 11-mar-2005