Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1188 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 659.718 acte

Ordonanta 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză - REPUBLICARE

...şi comunică, pe baza acestor evaluări, prin Consiliul de Programare Economică, dacă proiectele de acte normative sunt în concordanţă cu Programul de guvernare şi direcţiile strategice de dezvoltare;23.propune Secretariatului General al Guvernului, la solicitarea Consiliului de Programare Economică, modificări legislative care să asigure îmbunătăţirea aplicării politicilor publice prevăzute în Programul de guvernare şi maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor măsuri şi politici publice;24.În domeniul propriu de competenţă, gestionează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2019 in M.Of. 544 din 03-iul-2019

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...Comisiei din 14 aprilie 2016 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, şi semnarea unui acord privind participarea Republicii Armenia la programul Uniunii "Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020)" (acord semnat la 19 mai 2016, care va intra în vigoare după ce autorităţile armene îl aprobă la nivel legislativ).Decizia (2016) 3119 a Comisiei din 27 mai 2016 privind încheierea unui acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Hotarirea 411/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

...cu Parlamentul îndeplineşte următoarele funcţii:a)funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;b)funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 mai 2007 in M.Of. 315 din 11-mai-2007

Hotarirea 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

...cu Parlamentul îndeplineşte următoarele funcţii:a)funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;b)funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2010 in M.Of. 22 din 12-ian-2010

Hotarirea 711/2002 privind aprobarea publicarii deciziilor Consiliului de Asociere Romania-Uniunea Europeana

...asupra Comunităţii EuropeneANEXA Nr. 2:ASOCIEREA DINTRE ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂConsiliul de AsociereUE-RO 1810/00ACTE LEGISLATIVE ŞI ALTE DOCUMENTE OFICIALEObiectul: Decizia Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană cu privire la adoptarea termenilor şi condiţiilor pentru participarea României la programele comunitare în domeniul formării profesionale şi educaţieiDECIZIA Nr. 3/2000 a Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană din 29......pentru participarea RomânieiANEXA Nr. 3:ASOCIEREA DINTRE ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂConsiliul de AsociereUE-RO 1812/00ACTE LEGISLATIVE ŞI ALTE DOCUMENTE OFICIALEObiectul: Decizia Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană cu privire la adoptarea termenilor şi condiţiilor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 august 2002 in M.Of. 615 din 20-aug-2002

Anexa 3/11-3/20/2010 la Legea bugetului de stat pe anul 2010

...Alte transferuri curente interne
63
56
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN BONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21.069
14
Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie
1.260
16
Alte facilitaţi şi instrumente postaderare
19.809
5108
01
Autorităţi executive şi legislative
31.548
03
Autorităţi executive
31.548
5708
CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
4.007
01
CHELTUIELI CURENTE
4.007
55
......TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
4.007
01
A. Transferuri interne
4.007
08
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
4.007
5708
01
Administraţie centrală
4.007
8208
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 2010 in M.Of. 60 bis din 27-ian-2010

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio şi la alte acţiuni privind monitorizarea şi punerea în aplicare a programului.Aceste acţiuni constau, printre altele, în pregătirea de analize şi rapoarte privind progresele înregistrate, consultarea părţilor interesate şi a publicului, pregătirea comunicărilor, propunerilor legislative şi monitorizarea aplicării legislaţiei, precum şi traducerea notificărilor şi consultărilor în temeiul articolului 7 din Directiva 2002/21/CE.Acest......este deseori prea generală şi nu ţine cont de principiile adaptării şi flexibilităţii, care sunt totuşi prevăzute explicit în actele legislative respective.Acest program, prevăzând în mod explicit flexibilitatea necesară micilor brânzării şi vizând validarea acestei abordări de către Comisia Europeană...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Hotarirea 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

...şi 43, precum şi corespunzător prevederilor art. 6 alin. (2) pct. 45 şi ale art. 11 pct. 3, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană, finanţate din ENI;45.verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea instrumentelor structurale/ fondurilor ESI la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea programului operaţional pe care îl gestionează;46.iniţiază şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a programului operaţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2015 in M.Of. 488 din 03-iul-2015

Program din 2020 de guvernare 2020-2024: Partidul Naţional Liberal - Alianţa USR PLUS - Uniunea Democrată Maghiară din România

...modalităţi de organizare a producţiei şi consumului, noi competenţe profesionale, susţinerea competitivităţii economice la nivel naţional şi regional;- Elaborarea cadrului legislativ şi relansarea Programului Creşterea Competitivităţii Produselor Industriale cu acţiuni de susţinere precum: clustere, industrii creative. Programul vizează competiţii de proiecte finanţate prin schema de ajutor de stat aferentă.Totodată, prin Strategia Naţională de Competitivitate 2021-2027...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2020 in M.Of. 1284 din 23-dec-2020

Acordul 2006/C 139/01/17-mai-2006 ACORD INTERINSTITUTIONAL între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

...ale autorităţii bugetare prin procedura de conciliere prevăzută în anexa II partea C.Subpartea E:Încorporarea dispoziţiilor financiare în actele legislative37.Fiecare act legislativ privind un program multianual adoptat prin procedura de codecizie conţine o dispoziţie în cadrul căreia autoritatea legislativă prevede cadrul financiar al programului.Cuantumul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial