Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4081 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Ghid de finantare din 2017 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019

...trebuie îndeplinite cumulativ;o)dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2017 in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Procedura de implementare din 2010 a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenori ale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START -

...persoană fizică autorizată care desfăşoară activităţi economice în mod independent, membru al întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale;|_| membru al persoanelor juridice solicit înscrierea la cursurile de dezvoltare antreprenorială3 în următoarea locaţie:3 Participanţii la prima etapă vor achita suma de 1000 Lei conform Art. 2.4 din Procedura de Implementare a Programului Start.|_| Cluj Napoca|_| Bucureşti|_| Bacău|_| Tulcea2.Solicit:|_| Cazare|_| Masă3.Particip şi la......garantării alocaţiei financiare nerambursabile pe o perioadă de 3 ani, beneficiarul se obligă:- să nu înstrăineze bunurile achiziţionate în cadrul Programului timp de 3 ani;- să depună diligenta unui bun proprietar pentru conservarea în bune condiţii fizice şi juridice a bunurilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2010 in M.Of. 187 bis din 24-mar-2010

Ghid de finantare din 2013 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...trebuie îndeplinite cumulativ;m)dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică sau de către proprietarul operator economic fără personalitate juridică, în vederea acceptării în program;n)documente aferente - documentele care însoţesc, cumulativ şi în mod obligatoriu, tichetul valoric, în vederea achiziţionării autovehiculului nou de către...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2013 in M.Of. 274 din 15-mai-2013

Ghid de finantare din 2012 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...persoane eligibile şi criteriile de eligibilitateSECŢIUNEA 1:ColectorulArt. 9:Eligibilitate(1)Este eligibil pentru a participa în cadrul programului colectorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a)este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;b)are ca obiecte de activitate: COD CAEN 4677, 3831......justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. h) şi nici pentru orice altă situaţie similară;j)în cadrul sesiunilor precedente ale programului a respectat în integralitate prevederile ghidului şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea.(2)Colectorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 2012 in M.Of. 168 din 14-mar-2012

Procedura din 2009 de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

...140 de operatori economici.3.Beneficiari eligibili(1)Pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, în cadrul Programului operatorii economici care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:- sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), aşa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici......în funcţiune până la 31 decembrie 2008 (anexa nr. 3 la procedură - pe suport hârtie şi CD).
15. Angajamentul persoanei juridice solicitante de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani către UMCR din cadrul OTIMMC, conform
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 aprilie 2009 in M.Of. 268 bis din 24-apr-2009

Procedura din 2008 de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

...fi utilizată pentru acordarea alocaţiilor financiare nerambursabile.3.Beneficiari eligibili3.1.Pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici - întreprinderi mici şi mijlocii (societăţi comerciale/societăţi cooperative/persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent) care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:a)sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative) sau persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent;b)au capital social integral privat......în copie certificată, în ordinea cheltuielilor efectuate, aşa cum au fost completate în formularul de decont;c)angajamentul solicitantului/persoanei juridice/persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent de a raporta efectele participării la Program pe o perioadă de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 2008 in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Procedura de implementare din 2009 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

...soluţionarea eventualelor litigii;h)condiţiile de excludere din incubatorul de afaceri şi sancţiunile aplicabile;i)subvenţiile şi granturile asigurate de Program.9.3.În cadrul contractului-cadru de incubare, administratorul incubatorului, care poate fi o persoană juridică, inclusiv un OTIMMC, este responsabil pentru managementul incubatorului de afaceri şi se obligă să asigure buna funcţionare a acestuia prin......daune ce au rezultat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.10.1.7. Excluderea unui administrator de incubator din cadrul Programului va determina înlocuirea acestuia cu o persoană juridică eligibilă pentru această funcţie, selecţionată în condiţiile stabilite de prezenta procedură. Pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2009 in M.Of. 616 din 11-sep-2009

Ghid de finantare din 2015 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...trebuie îndeplinite cumulativ;l)dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau de către proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;m)dosar de participare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la producătorul validat de către proprietar, în vederea achiziţionării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2015 in M.Of. 209 din 30-mar-2015

Ghid de finantare din 2016 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...îndeplinite cumulativ;15.o) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2016 in M.Of. 397 din 25-mai-2016

Ordonanta 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

...bază de criterii de capabilitate în sistem competiţional sau în mod direct.(2)În vederea optimizării activităţii de conducere de programe se înfiinţează Centrul Naţional de Management Programe, instituţie publică cu personalitate juridică, cu finanţare extrabugetară, în subordinea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management Programe se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2002 in M.Of. 643 din 30-aug-2002