Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1867 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 13/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 28, 29, 30 şi 108 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

...au fost depuse răspunsul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul că nu se verifică practică judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii în chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării, precum şi răspunsurile instanţelor......Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că, la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil, nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui recurs în interesul legii cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării.IX...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 aprilie 2021 in M.Of. 450 din 27-apr-2021

Decizia 75/2020 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019, aprobată prin Legea nr. 224/2019, raportat la art. 1.531 şi 1.535 din Codul civil, art. 166 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare

...În consecinţă, este necesară unificarea, pe cale interpretativă, a aplicării unor dispoziţii normative noi.44. Totodată, s-a arătat că practica judiciară nu s-a cristalizat în privinţa aplicării dispoziţiilor O.U.G. nr. 3/2019, având în vedere că acest act......sistemul de justiţie la asigurarea salarizării la nivelul maxim, în raport cu valoarea de referinţă sectorială recunoscută prin hotărâri judecătoreşti, practica judiciară recunoaşte salariaţilor dreptul la plata daunelor-interese constând în dobânda penalizatoare, de la data de când erau datorate diferenţele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 februarie 2021 in M.Of. 152 din 15-feb-2021

Decizia 73/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea art. 7 lit. c) liniuţa a doua, art. 15 alin. (4) corelat cu art. 14 şi art. 10-13 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 313/1879

...fond a cauzei.23. Problema de drept enunţată este nouă, în opinia instanţei de trimitere, întrucât nu a fost identificată practică judiciară în materie care să conducă la concluzia că această chestiune a fost dezlegată jurisprudenţial în mod unitar.24. De asemenea......III-5/2020 din 6 iulie 2020, a arătat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu se verifică practica judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul sesizării formulate de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 ianuarie 2021 in M.Of. 60 din 20-ian-2021

Decizia 487/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^6 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală

...normativ al normei supuse controlului de constituţionalitate trebuie să se ţină seama de modul în care aceasta este interpretată în practica judiciară. S-a arătat în acest sens că interpretarea legilor este operaţiunea raţională, indispensabilă în procesul aplicării şi respectării acestora, având......Curte de Casaţie şi Justiţie a unor hotărâri prealabile sau în soluţionarea unor recursuri în interesul legii, fie printr-o practică judiciară constantă (a se vedea Decizia nr. 841 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 noiembrie 2021 in M.Of. 1123 din 25-noi-2021

Decizia 60/2021 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind privind stabilirea dreptului copilului aflat în situaţia prevăzută de art. 5 alin. (7) din Decretul-lege nr. 118/1990

...Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că, la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil, nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui recurs în interesul legii cu privire la chestiunile de drept ce formează obiectul sesizării.VIII. Jurisprudenţa......decela între acestea.42. Pe de altă parte, astfel cum rezultă din expunerea de la paragraful 13 din prezenta decizie, practica judiciară transmisă de instanţe este unitară, în sensul că legea aplicabilă este cea în vigoare la momentul formulării cererii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 noiembrie 2021 in M.Of. 1066 din 08-noi-2021

Decizia 25/2021 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 670 alin. (1) şi (6) din Codul de procedură civilă

...de art. 78 alin. (3) din acelaşi act normativ.De asemenea, nu se poate afirma că, în prezent, există o practică judiciară contradictorie consistentă, formată pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. Există o practică judiciară majoritară în sensul că executorul judecătoresc nu are calitate procesuală pasivă în contestaţia la executare, însă în situaţia în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 iunie 2021 in M.Of. 617 din 23-iun-2021

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;j)urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;k)editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate.Art. 86Structura Direcţiei elaborare acte normative este următoarea:a)Serviciul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 februarie 2011 in M.Of. 116 din 16-feb-2011

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;j)urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;k)editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate.Art. 90Structura Direcţiei elaborare acte normative este următoarea:a)Serviciul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 iulie 2010 in M.Of. 455 din 05-iul-2010

Decizia 2/2014 referitoare la puncte de vedere asupra chestiunii de drept supuse dezlegării precum şi raportul întocmit în cauză de către judecătorul-raportor prin care s-a exprimat opinia că prescripţia răspunderii penale este o instituţie autonomă în raport cu instituţia pedepsei

...Balş a menţionat că la nivelul instanţei legea penală mai favorabilă este aplicată pe instituţii autonome, anexând, în acest sens, practică judiciară.Curţile de apel Iaşi, Oradea şi Timişoara nu au exprimat un punct de vedere vizând chestiunea supusă dezlegării.VI. Opinia......sunt diferite.XI. Raportul asupra chestiunii de drept supusă dezlegăriiArătând că rolul hotărârilor preliminare este acela de a unifica practica judiciară, judecătorul-raportor a subliniat faptul că, în rezolvarea problemelor de drept cu care a fost sesizată, instanţa supremă nu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 aprilie 2014 in M.Of. 319 din 30-apr-2014

Decizia 86/2018 [A] privind interpretarea art. 120 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - în forma republicată la 31 iulie 2007 - majorările de întârziere au caracterul unor sancţiuni fiscale

...au fost depuse răspunsul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul că nu se verifică practică judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii în materia respectivă, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor şi opinia......Monitorul Oficial al României şi nu este opozabil reclamantului nu este relevant, pentru că, aşa cum s-a statuat în practica judiciară, acest ordin este un act administrativ cu caracter individual, deoarece se adresează unui număr restrâns şi definit de subiecţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 februarie 2019 in M.Of. 104 din 11-feb-2019