Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1259 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.301 acte

Decizia 62/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea sintagmei ''probe contrare'' din cuprinsul art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...există un alt înscris doveditor.- problema de drept este nouă, aceasta nefiind analizată în doctrină, nu s-a conturat o practică judiciară în domeniu, iar în privinţa acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu s-a pronunţat printr-o hotărâre prealabilă......de preluare. În justificarea acestei opinii s-au depus 7 hotărâri judecătoreşti relevante.Celelalte curţi de apel nu au identificat practică judiciară în materia ce face obiectul sesizării.41. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă a comunicat hotărâri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 octombrie 2017 in M.Of. 797 din 09-oct-2017

Decizia 70/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării unei probleme de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004

...în scris privind chestiunea de drept supusă judecăţii. La dosar au fost transmise de către instanţele naţionale opiniile teoretice şi practica judiciară identificată în materie. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii. În cauză s-au solicitat opinii ale unor specialişti, în temeiul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2017 in M.Of. 935 din 27-noi-2017

Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală - REPUBLICARE

...bunului este menţinută până la soluţionarea definitivă a cererilor prevăzute la art. 224 alin. (3).(2)Cu toate acestea, autoritatea judiciară română competentă poate ca, după consultarea autorităţii judiciare emitente, în conformitate cu legislaţia şi practica române aplicabile în materie şi în funcţie de împrejurările cauzei, să dispună indisponibilizarea bunului pentru o perioadă mai scurtă.(3)Dacă autoritatea judiciară română competentă intenţionează să revoce măsura indisponibilizării, aceasta va informa autoritatea judiciară emitentă, oferindu-i posibilitatea de a formula observaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 mai 2011 in M.Of. 377 din 31-mai-2011

Hotarirea 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

...supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate şi exercită controlul asupra acestor activităţi;18.organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi cele privind evoluţia fenomenului judiciar; întocmeşte studii de practică judiciară şi face propuneri, în condiţiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii; examinează, potrivit competenţelor sale, hotărârile judecătoreşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2001 in M.Of. 59 din 05-feb-2001

Decizia 12/2017 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 98 lit. f) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, forma în vigoare la data de 28 decembrie 2012 - ce vizează încetarea de drept a raportului de serviciu - în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o altă faptă decât cele prevăzute de art. 54 lit. h) din aceeaşi lege la o sancţiune privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969''

...a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui recurs în interesul legii cu privire la problema de drept ce formează obiectul sesizării.X. Raportul......măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei interpretări adecvate, concretizată într-o practică judiciară consacrată, iar opiniile jurisprudenţiale izolate sau cele pur subiective nu pot constitui temei declanşator al mecanismului pronunţării unei hotărâri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 aprilie 2017 in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Decizia 29/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004 prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, 149 şi 253 din Codul muncii

...a comunicat că, la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil, nu s-a verificat şi nu se verifică, în prezent, practica judiciară în problema de drept care formează obiectul sesizărilor Curţii de Apel Iaşi.19. Curtea de Apel Cluj a comunicat că, la nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, al Tribunalului Cluj şi al Tribunalului Sălaj, nu există practică judiciară relativ la chestiunea de drept vizată.Tribunalul Maramureş, cu privire la punctul de vedere solicitat, a învederat că, la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2016 in M.Of. 1018 din 19-dec-2016

Decizia 12/2015 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil de la 1864, art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1.279 alin. (3) teza I şi art. 1.669 alin. (1) din Codul civil, în situaţia în care promitentul-vânzător a promis vânzarea întregului imobil, deşi nu are calitatea de proprietar exclusiv al acestuia, promisiunea de vânzare nu poate fi executată în natură sub forma pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare pentru întregul bun, în lipsa acordului celorlalţi coproprietari

...în interesul legii.
ÎNALTA CURTE,
deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:1. Problema de drept care a generat practica neunitarăPrin sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Suceava s-a arătat că nu există un punct de vedere unitar în practica judiciară cu referire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 948, art. 969 alin. 1, art. 1073 şi art. 1077 din Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 septembrie 2015 in M.Of. 678 din 07-sep-2015

Decizia 4/2017 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în ipoteza săvârşirii infracţiunii de abandon de familie prin neplata, cu rea-credinţă, timp de trei luni, a pensiei de întreţinere datorată mai multor persoane şi stabilită printr-o singură hotărâre judecătorească

...în interesul legii.
ÎNALTA CURTE,
deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:1. Problema de drept care a generat practica neunitarăPrin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că, în practica judiciară naţională, nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 mai 2017 in M.Of. 360 din 16-mai-2017

Decizia 51/2018 [R] privind dezlegarea unei probleme de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 120 alin. (5) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008, republicată - Codul silvic [anterior republicării - art. 127 alin. (5)]

...Pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal au fost identificate hotărâri judecătoreşti relevante, practica judiciară fiind neunitară.Astfel, într-o opinie s-a apreciat că "indemnizaţiile pentru personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care......421/III-5/2018, că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nu se verifică practica judiciară în problema de drept care formează obiectul sesizării Curţii de Apel Piteşti.IX. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 septembrie 2018 in M.Of. 832 din 28-sep-2018

Decizia 7/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea
......situaţia în care bunul imobil a fost adjudecat în cadrul executării silite, întrucât la nivelul instanţelor judecătoreşti există deja o practică judiciară în sensul că, ori de câte ori nu mai există bunul imobil care face obiectul dării în plată, Legea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 martie 2019 in M.Of. 175 din 05-mar-2019