Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 244 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Decizia 803/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) şi alin. (3), art. 346 alin. (1) şi alin. (4^1) şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

...din Codul de procedură penală, neregularităţi ale actului de sesizare, cu respectarea principiului contradictorialităţii şi oralităţii. Prin urmare, elementele de noutate invocate de autor pot fi combătute înainte ca judecătorul de cameră preliminară să emită încheierea ce se va comunica parchetului în temeiul art. 345 alin. (2) din acelaşi cod, pentru că soluţia legislativă "fără participarea procurorului şi a inculpatului" a fost constatată ca fiind neconstituţională. De asemenea, după ce procurorul va remedia în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 februarie 2018 in M.Of. 161 din 21-feb-2018

Decizia 299/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

...să le întreprindă, de înaintare la Curtea Constituţională a proiectului legii constituţionale, după adoptarea acestuia, şi de reluare a procedurii legislative în situaţia în care iniţiativa de revizuire depăşeşte limitele revizuirii, nu reprezintă elemente de noutate. Trimiterea către Curtea Constituţională a proiectului legii constituţionale reprezintă o consacrare a principiului colaborării loiale pe care autorităţile şi instituţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 mai 2018 in M.Of. 408 din 14-mai-2018

Decizia 416/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

...să le întreprindă, de înaintare la Curtea Constituţională a proiectul legii constituţionale, după adoptarea acestuia, şi de reluare a procedurii legislative în situaţia în care iniţiativa de revizuire depăşeşte limitele revizuirii nu reprezintă elemente de noutate. Trimiterea către Curtea Constituţională a proiectului legii constituţionale reprezintă o consacrare a principiului colaborării loiale pe care autorităţile şi instituţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 iulie 2018 in M.Of. 551 din 02-iul-2018

Decizia 432/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

...că, în condiţiile în care legiuitorul optează pentru atari soluţii juridice, nou-introduse în Camera decizională, deci cu caracter de noutate faţă de forma iniţială a legii şi cea dezbătută în prima Cameră, atunci "aceasta ar fi trebuit să constituie obiectul de reglementare al unei propuneri legislative sau al unui proiect de lege distinct, însoţite de propria expunere de motive şi cu propriul său proces legislativ, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 iulie 2018 in M.Of. 575 din 06-iul-2018

Decizia 27/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Dacă în categoria persoanelor vizate de art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incluşi doar titularii dreptului de proprietate industrială, adică titularii brevetului de invenţie sau în această categorie se includ şi inventatorii, chiar şi în situaţia în care aceştia nu întrunesc calitatea cumulativă de titular al dreptului de proprietate industrială''

...instanţele nu i-au dat, încă, o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă eventuala modificare a contextului legislativ prefigurează o nouă abordare a chestiunii de drept şi impune reinterpretarea normei de drept analizate.47. Ca atare, caracterul de noutate se pierde, iar cerinţa de admisibilitate nu este, astfel, îndeplinită, pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 mai 2018 in M.Of. 431 din 22-mai-2018

Decizia 9/2018 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 cu privire la faptul dacă, la încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă/retragere, poliţiştii/militarii beneficiază de ajutoarele prevăzute de aceste prevederi în situaţia în care legiuitorul, prin acte normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, a stipulat că aceste prevederi nu se aplică, respectiv aceste ajutoare nu se acordă

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate. În egală măsură însă noutatea chestiunii de drept, în sensul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, poate constitui şi atributul unei reglementari mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 iunie 2018 in M.Of. 469 din 07-iun-2018

Hotarirea 26/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''

...în baza următoarelor:- este fizic imposibilă finalizarea lucrărilor de execuţie până la 31 decembrie 2019;- în perioada 2016-2018, modificările legislative în domeniul achiziţiilor publice au adus elemente de noutate în derularea procedurilor de atribuire (de exemplu, sistem informatic nou pentru desfăşurarea achiziţiilor publice ce a necesitat perioadă de acomodare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 20 ianuarie 2020 in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 42/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Dispoziţiile art. 491 alin. (1) şi art. 472 alin. (1) din Codul de procedură civilă pot fi interpretate în sensul că obiectul recursului incident poate privi o parte din hotărârea instanţei de apel care nu a fost atacată cu recurs principal?''

...februarie 2013. Chiar dacă şi în legislaţia anterioară, şi anume Codul de procedură civilă din 1865, a existat o soluţie legislativă similară, problema de drept nu a pierdut caracterul de noutate pentru că, pe de o parte, dispoziţia anterioară, reprezentată de art. 293 din Codul de procedură civilă din 1865, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 ianuarie 2020 in M.Of. 43 din 22-ian-2020

Decizia 344/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 846 alin. (9) din Codul de procedură civilă

...neîndeplinirea obligaţiei sale de a restitui suma datorată. Dispoziţiile art. 846 alin. (9) din Codul de procedură civilă reprezintă o noutate legislativă în plan procesual, dar aceleaşi principii au existat şi în vechea reglementare, respectiv art. 509 alin. (5) din vechiul Cod
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 decembrie 2019 in M.Of. 979 din 05-dec-2019

Decizia 697/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

...total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Curtea observă că soluţia legislativă a limitării sporurilor salariale nu este de noutate, aceasta fiind consacrată anterior prin art. 22 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 ianuarie 2020 in M.Of. 26 din 15-ian-2020