Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 114 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 594.384 acte

Regulamentul 515/19-mar-2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

...sau mărfurilor de un anumit tip pe teritoriul în care este situat punctul de informare despre produse sau un acces online la aceste norme şi proceduri, sau informaţii care precizează dacă mărfurile respective sau mărfurile de acel tip fac obiectul autorizării prealabile în conformitate cu legislaţia naţională.(4)Punctele de informare despre produse răspund în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea unei cereri prevăzute...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 martie 2019 in Jurnalul Oficial 91L

Strategie din 2015 a Arhivelor Naţionale 2015-2021

...scopul accesibilizării şi maximizării audienţei pentru aceste servicii, platforma permite punerea acestora la dispoziţia publicului atât într-un mediu colaborativ online, cât şi prin contact direct la sediile instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Instituţia a pregătit proiectul "Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor Arhivelor Naţionale", care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2015 in M.Of. 796 din 27-oct-2015

Decizia 859/04-oct-2017 privind ajutorul de stat SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de Luxemburg în favoarea Amazon

...de expertiză al [preşedintelui şi fondatorului Interactive Media in Retail Group, Asociaţia industriei din Regatul Unit pentru comerţul cu amănuntul online şi comerţul electronic, Londra, Regatul Unit], 6 iunie 2014, p. 36, punctul 66).(555)Similar cazului Germaniei, legislaţia franceză limitează posibilitatea societăţii Amazon de a utiliza strategia sa curentă de concurenţă în ceea ce priveşte preţurile. În Franţa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 iunie 2018 in Jurnalul Oficial 153L

Raport din 2019 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - candidat independent Tudoran Gregoriana-Carmen

...raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale
03.06.2019
* Având în vedere că materialele au fost folosite şi pentru online şi pentru TV, sumele aferente au fost divizate între cele două categorii menţionate.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 575 din data de 15 iulie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2019 in M.Of. 575 din 15-iul-2019

Ordinul 829/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

...economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabilePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 179 din data de 10 martie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 martie 2016 in M.Of. 179 din 10-mar-2016

Decizia 2008/15-nov-2016 privind măsurile zoosanitare de combatere a dermatozei nodulare contagioase în anumite state membre

...precedente şi motivul vaccinării (de exemplu, viţei nou-născuţi, revaccinare etc.);(e)alte informaţii obţinute cu ajutorul bazei de date online dedicate, la solicitarea Comisiei.Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 310L din data de 17 noiembrie 2016
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 noiembrie 2016 in Jurnalul Oficial 310L

Metodologie din 2019 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

...la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ştergerea datelor cu caracter personal şi drepturile persoanelor vizate, accesaţi rubrica GDPR Compartimentul energie termică, disponibilă online la adresa https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciul-public-de-alimentare-cu-energie-termica/gdpr-cet.
Reprezentant legal
(numele şi prenumele):
Semnătura
Publicat în Monitorul Oficial cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 octombrie 2019 in M.Of. 810 din 07-oct-2019

Regulamentul 1240/20-iun-2019 privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie

...de reţelele ofiţerilor de legătură în materie de imigraţie, aceste informaţii ar trebui să fie disponibile prin intermediul unei platforme online securizate pentru schimbul de informaţii, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor.(20)Informaţiile colectate de ofiţerii de legătură în materie de imigraţie ar trebui să sprijine punerea......autorizat corespunzător, în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament.(4)Parlamentul European are acces la anumite părţi ale platformei online securizate pentru schimbul de informaţii, conform celor stabilite de comitetul director în regulamentul său de procedură şi în conformitate cu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 25 iulie 2019 in Jurnalul Oficial 198L

Directiva 1148/06-iul-2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune

...330, 5.12.1998, p. 32).
ANEXA III:TIPURI DE SERVICII DIGITALE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 4 PUNCTUL 51.Piaţă online2.Motor de căutare online3.Serviciu de cloud computingPublicat în Jurnalul Oficial cu numărul 194L din data de 19 iulie 2016
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 iulie 2016 in Jurnalul Oficial 194L

Ordinul 1017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat

...are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta în alte condiţii decât cele expres reglementate de legislaţie în acest sens şi probării circumstanţelor respective, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului şi executarea garanţiei de participare.Accesarea/deschiderea OfertelorCa regulă generală, întrucât procedura se desfăşoară online, după termenul-limită de primire a Ofertelor, Autoritatea/entitatea contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanţi.Prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 martie 2019 in M.Of. 215 bis din 19-mar-2019