Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 48149 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 614.133 acte

Hotarirea 64/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune: Finanţarea creşterii durabile - COM (2018) 97 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 23 mai 2018
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 mai 2018 in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 63/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final

...IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 390 din data de 24 mai 2017 ഀ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 mai 2017 in M.Of. 390 din 24-mai-2017

Ordinul 1100/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2012 in M.Of. 569 din 10-aug-2012

Decizia 534/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil

...protejarea intereselor altor persoane, ceea ce conduce la atribuirea unei largi marje de apreciere statelor, care trebuie să asigure, prin legislaţia adoptată, un just echilibru între interesele concurente. Dincolo de absenţa unui consens european în această materie, se poate constata o evoluţie a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în direcţia recunoaşterii juridice a......a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 2 noiembrie 2011, este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in M.Of. 842 din 03-oct-2018

Acord din 1993 interimar privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Romania si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului

...acestei practici, in concordanta cu acordul referitor la aplicarea Art. VI al Acordului general pentru tarife vamale si comert, cu legislatia interna in materie si cu conditiile si procedurile prevazute de Art. 28.Art. 25:Articolul 31 din Acordul europeanIn cazul in care un produs a fost importat in cantitati atit de mari si in asemenea conditii incit cauzeaza......se vor aplica prevederile Protocolului nr. 7.ANEXA:*) Protocoalele nr. 1-7 si anexele nr. I-XVI.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 1993 in M.Of. 66 din 30-mar-1993

Ordinul 2515/2017 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2383 (2017)

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2018 in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Rezolutia 2383/2017 adoptată de către Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 8088 şedinţe

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2018 in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Protocol din 2016 suplimentar la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2017 in M.Of. 1009 din 20-dec-2017

Regulamentul 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 ianuarie 2018 in M.Of. 13 din 05-ian-2018

Decizie din 2017 cu privire la Cererea nr. 6.685/15 introdusă de Felicia Condac împotriva României

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2018 in M.Of. 98 din 01-feb-2018