Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 47079 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.952 acte

Rezolutia 2383/2017 adoptată de către Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 8088 şedinţe

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2018 in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Hotarirea 23/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii COM(2018) 24

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2018 in M.Of. 368 din 27-apr-2018

Hotarirea 348/2018 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 martie 2018

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2018 in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Decizie din 2017 cu privire la Cererea nr. 6.685/15 introdusă de Felicia Condac împotriva României

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2018 in M.Of. 98 din 01-feb-2018

Hotarirea 46/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziţii de consolidare a responsabilităţii fiscal-bugetare şi a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre - COM (2017) 824 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2018 in M.Of. 305 din 04-apr-2018

Ordinul 162/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin şi adaptarea pescuitului la protecţia speciilor din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2017 in M.Of. 484 din 27-iun-2017

Decretul 579/2017 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2017 in M.Of. 487 din 27-iun-2017

Hotarirea 98/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 octombrie 2016 in M.Of. 794 din 10-oct-2016

Ordinul 47/2017 pentru aprobarea documentului ''Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor''

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2017 in M.Of. 457 din 19-iun-2017

Ordinul 1087/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2017 in M.Of. 567 din 17-iul-2017