Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 53470 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Hotarirea 46/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind rezilienţa entităţilor critice - COM(2020) 829 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 16 aprilie 2021
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 aprilie 2021 in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 114/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă şi standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 282 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 2 noiembrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 113/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 în ceea ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susţinerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 281 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 2 noiembrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 116/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Plan de acţiune pentru o fiscalitate echitabilă în sprijinul strategiei de redresare - COM (2020) 312 final şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu referitoare la buna guvernanţă fiscală atât în UE, cât şi în afara acesteia - COM (2020) 313 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 2 noiembrie 2020
......
Filename...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 115/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 283 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 2 noiembrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 57/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce priveşte cooperarea Europol cu părţile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale şi rolul Europol în materie de cercetare şi inovare - COM (2020) 796 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 487 din data de 11 mai 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 mai 2021 in M.Of. 487 din 11-mai-2021

Hotarirea 114/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce priveşte raportarea de către întreprinderi de informaţii privind durabilitatea - COM (2021) 189 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 22 septembrie 2021
......
Filename...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 2021 in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 115/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele asimilate maşinilor - COM (2021) 202 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 22 septembrie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 2021 in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 69/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienţei consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM(2020) 696

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 3 iunie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2021 in M.Of. 567 din 03-iun-2021

Hotarirea 77/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE pentru Egalitatea de Gen (Gap) III - O agendă ambiţioasă pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor în acţiunile externe ale UE - JOIN(2020) 17 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 3 iunie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2021 in M.Of. 567 din 03-iun-2021