Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 59817 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 746.902 acte

Hotarirea 106/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului InvestEU - COM (2020) 403 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 913 din data de 7 octombrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 octombrie 2020 in M.Of. 913 din 07-oct-2020

Hotarirea 105/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind efectuarea de studii clinice şi furnizarea de medicamente de uz uman care conţin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic şi care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 - COM (2020) 261 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 913 din data de 7 octombrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 octombrie 2020 in M.Of. 913 din 07-oct-2020

Hotarirea 113/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 în ceea ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susţinerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 281 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 2 noiembrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 116/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Plan de acţiune pentru o fiscalitate echitabilă în sprijinul strategiei de redresare - COM (2020) 312 final şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu referitoare la buna guvernanţă fiscală atât în UE, cât şi în afara acesteia - COM (2020) 313 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 2 noiembrie 2020
......
Filename...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 115/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 283 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 2 noiembrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 114/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă şi standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 282 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 2 noiembrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 23/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Iniţiativa pentru investiţii în răspunsul la coronavirus] - COM (2020) 113 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 400 din data de 15 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 mai 2020 in M.Of. 400 din 15-mai-2020

Hotarirea 22/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor aeriene pe aeroporturile comunitare - COM (2020) 111 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 400 din data de 15 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 mai 2020 in M.Of. 400 din 15-mai-2020

Hotarirea 49/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor - 2019 - COM (2019) 406

...DEPUTAŢILOR
ION-MARCEL CIOLACU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 838 din data de 15 octombrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 octombrie 2019 in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Hotarirea 67/2020 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/797 şi a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei lor de transpunere - COM (2020) 179 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 662 din data de 27 iulie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 iulie 2020 in M.Of. 662 din 27-iul-2020