Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 3447 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 711.023 acte

Regulamentul 1566/13-sep-2017 privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

...concesiuni în următorii ani.Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 254L din data de 30 septembrie 2017
......
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 30 septembrie 2017 in Jurnalul Oficial 254L

Regulamentul 3199/22-nov-1993 privind recunoaşterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

...metilic.Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 92/216/CEE/26-mar-1992 privind culegerea datelor referitoare la competiţiile de ecvidee în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 90/428/CEE a Consiliului

...Comisiei
Publicat în Editia Speciala a Jurnalului Oficial cu numarul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2007/194/CE/14-nov-2006 de declarare a unei operaţiuni de concentrare ca fiind compatibilă cu piaţa comună şi cu funcţionarea Acordului SEE (Cazul nr. COMP/M.4180 - Gaz de France/Suez)

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 29 martie 2007 in Jurnalul Oficial 88L

Decizia 2002/811/CE /03-oct-2002 de stabilire de note orientative care să completeze anexa VII la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului

...caz. Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2005/174/CE/28-feb-2005 de stabilire a notelor explicative ce completează partea B din anexa II la Directiva 90/219/CEE a Consiliului privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic [notificată cu numărul C(2005) 413] (Text cu relevanţă pentru SEE)

...alta. Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2001/677/CE/10-aug-2001 privind un format de raport care trebuie completat de către statele membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 1999/94/CE [notificată cu numărul C(2001) 1883]

...OP) Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 10/22/COL/26-ian-2022 care completează Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021 [2022/1353]

...într-o etapă ulterioară."
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 204L din data de 4 august 2022
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 4 august 2022 in Jurnalul Oficial 204L

Decizia 2572/19-dec-2022 prin care se solicită Comisiei să prezinte un studiu care să completeze evaluarea impactului propunerii de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor şi de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi să propună acţiuni ulterioare, după caz, având în vedere rezultatele studiului

...Consiliu
Preşedintele
J. SÍKELA
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 331L din data de 27 decembrie 2022
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 27 decembrie 2022 in Jurnalul Oficial 331L

Rectificare din 15-dec-2017 la Regulamentul (UE) 2017/1566 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 15 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 335L