Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 762 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.662 acte

Metodologie din 2015 de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

...şi altele asemenea.Art. 15Operatorii, comercianţii şi organizaţiile de monitorizare asupra cărora se efectuează controalele au obligaţia să respecte legislaţia aplicabilă şi să acorde toată asistenţa necesară pentru a facilita efectuarea verificărilor.CAPITOLUL VI:Obligaţiile autorităţii competenteArt. 16(1)Autoritatea competentă va dezvolta şi va menţine actualizat în timp real un sistem de evidenţă a operatorilor care nu utilizează un sistem due diligence şi cărora li s-......operatori conform anexei nr. 2 la metodologie; controale la faţa locului; interviuri cu conducerea şi personalul OM
B.1.3. Legislaţia aplicabilă este identificată şi actualizată pentru ţara de recoltare şi acoperă toate aspectele prevăzute în art. 2 lit. h) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2015 in M.Of. 376 din 29-mai-2015

Rezolutia A.1070(28)/2013 cu privire la Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III)

...revin obligaţii supjimentare.46.În scopul îndeplinirii efective a obligaţiilor sale, statul costier trebuie:.1 să implementeze politici adoptând o legislaţie naţională şi instrucţiuni care să faciliteze implementarea şi aplicarea cerinţelor tuturor convenţiilor şi protocoalelor privind siguranţa şi prevenirea poluării, la care el este parte; şi.2 să atribuie responsabilităţi pentru a actualiza şi revizui, după caz, orice politici relevante adoptate.47.Statul costier trebuie să se asigure că......legislaţia sa, instrucţiunile sale şi procedurile stabilite în vigoare asigură aplicarea şi verificarea sistematică a drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor cuprinse în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 octombrie 2015 in M.Of. 766 din 14-oct-2015

Ordonanta 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

...se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente; ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este necesar.Art. 4(1)În situaţia în care legislaţia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformităţii produselor să se realizeze de către organisme de evaluare a conformităţii notificate......1)Autorităţile competente desemnează, prin ordin al conducătorului lor, organismele de evaluare a conformităţii ce se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.(2)Autorităţile competente desemnează în scopul notificării numai organisme de evaluare a conformităţii care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 2010 in M.Of. 606 din 26-aug-2010

Norma sanitara veterinara din 2003 privind aprobarea listei posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condiţiilor de agreere a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţări terţe, precum şi stabilirea atribuţiilor personalului posturilor de inspecţie de frontieră

...la principiile care reglementează organizarea controalelor sanitare veterinare pentru produsele de origine animală importate în România din ţări terţe;h)legislaţia relevantă actualizată cu privire la produsele şi procedurile acoperite de controalele sanitare veterinare.Art. 13PIF trebuie, de asemenea, să deţină registre care să cuprindă:a)informaţii actualizate cu privire la transporturile de produse pentru care importul ori intrarea în statele membre ale Uniunii Europene sau România a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2003 in M.Of. 714 din 13-oct-2003

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

...pentru executarea activităţii de zbor sau de asigurare a zborului conform calificărilor aeronautice obţinute în urma instruirii;c)elaborează şi actualizează, în colaborare cu Serviciul coordonare misiuni şi cooperare, Manualul operaţional al inspectoratului general;d)asigură, în cooperare cu specialişti din alte structuri, elaborarea reglementărilor aeronautice interne în concordanţă cu legislaţia naţională, cu standardele şi practicile recomandate de organismele internaţionale de aviaţie şi regulamentele specifice militare şi civile;e)participă la......Pe linie de administrare patrimoniu şi infrastructuri, apărare împotriva incendiilor:a)urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor în concordanţă cu legislaţia în vigoare;b)asigură respectarea reglementărilor în domeniul calităţii în construcţii, în toate componentele sistemului şi în toate etapele;c...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2012 in M.Of. 5 bis din 04-ian-2012

Ordinul 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

...milioane lei.(3)Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de minimis este de 125.(4)În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme vor fi actualizate corespunzător.(5)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15......ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale este de 15.(4)În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de stat regionale pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale se modifică, prevederile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2013 in M.Of. 610 din 01-oct-2013

Hotarirea 813/2005 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora

...feroviar, în condiţiile legii.Art. 27(1) Toate contractele existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor actualiza în termen de 30 de zile, conform prevederilor art. 163 alin. (1) lit. g).(2) Pentru operatorii economici care refuză să actualizeze contractele, acestea se reziliază în conformitate cu legislaţia în vigoare."Art. IIHotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2005 in M.Of. 724 din 10-aug-2005

Hotarirea 64/1991 privind stabilirea unor masuri pentru evaluarea economica si financiara a unitatilor economice

...de revenire net actualizat (testul Bruno)- Rata economica de rentabilitateII.Analiza financiara- Raportul venituri actualizate/costuri actualizate- Valoarea neta actualizata- Cursul de revenire net actualizat (testul Bruno)- Rata financiara de rentabilitateIII.Analiza de sinsitivitatePrincipalii indicatoriVarianta----------------- I II- Rata financiara de rentabilitate- Rata economica de rentabilitate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 1991 in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Norma sanitara veterinara din 2007 privind măsurile pentru combaterea febrei aftoase

...exploataţiilor pentru care pot fi aplicate prevederile art. 15 şi 17, în cazul unui focar de febră aftoasă;g)inventare actualizate ale locurilor de incinerare sau îngropare posibile, pentru animale ucise în concordanţă cu prezenta normă sanitară veterinară şi pentru a fi procesate în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională referitoare la protecţia mediului;h)lista actualizată a autorităţilor competente în ceea ce priveşte mediul din fiecare regiune, precum şi a altor organisme ale mediului ce trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iunie 2007 in M.Of. 402bis din 15-iun-2007

Strategie din 2010 de descentralizare a activităţilor din domeniul tineretului

...a Guvernului
Obiectiv specific 2:
Modificarea şi adaptarea legislaţiei specifice, conexe, în domeniul tineretului
Rezultatul aşteptat aferent obiectivului specific 2:
Legislaţia în domeniul tineretului modificată, actualizată şi conformă cu situaţia nou-creată prin descentralizare
Indicator-cheie de performanţă aferent obiectivului specific 2:
Legislaţia astfel modificată şi actualizată va fi în conformitate cu situaţia creată prin descentralizare
Activitate 2.1.
Resurse necesare
Responsabili
Termene
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 septembrie 2010 in M.Of. 618 din 01-sep-2010