Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6971 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 678/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 312 alin. (2) din Codul de procedură penală

...au făcut altceva decât să transpună în practica judiciară soluţia promovată în doctrina de drept constituţional în materia imunităţii Preşedintelui României, potrivit căreia, în cadrul acestei instituţii constituţionale se disting două tipuri de imunităţi: cea procedurală şi cea materială. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a analizat doar aspectele imunităţii materiale, statuând cu privire la iresponsabilitatea Preşedintelui României în ceea ce priveşte opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Curtea Constituţională nu a fost sesizată cu privire la aspecte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 decembrie 2014 in M.Of. 886 din 05-dec-2014

Decizia 254/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală

...art. 44 din acelaşi cod, participanţii la săvârşirea infracţiunilor comise de militari vor fi deferiţi instanţelor civile, Cauza Maszni împotriva României este perfect acoperită de dispoziţiile art. 44 din Codul de procedură penală.7. Reprezentantul Ministerului Public mai arată că s-ar fi putut aduce în discuţie, din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Hotărârea din l2 octombrie 2004, pronunţată în Cauza Bursuc împotriva
......României, în care s-a abordat, într-o manieră oarecum conexă, problema independenţei parchetelor militare. Cu această ocazie, Curtea Europeană a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 mai 2015 in M.Of. 334 din 15-mai-2015

Decizia 864/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 13 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

...expuse sunt încălcate şi prevederile art. 53 din Constituţie, referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi.Invocă în sensul celor arătate "jurisprudenţa abundentă pronunţată în materia proprietăţii, inclusiv în cauze în care a fost condamnată România, în Corneliu Liviu Popescu - Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate împotriva României (1998 - 2002), AllBeck, 2003, pag. 5, 26, 79, 162 etc.".Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială şi de contencios administrativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 ianuarie 2007 in M.Of. 45 din 22-ian-2007

Ordonanta urgenta 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

...Art. 2Institutul European din România are ca obiective:a) sprijinirea fundamentării şi a punerii în aplicare a politicilor Guvernului României în domeniul afacerilor europene;b) creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale funcţionarilor publici şi ale altor categorii socioprofesionale în domeniul afacerilor europene;c) îmbunătăţirea accesului la dreptul comunitar, la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi la dreptul românesc relevant pentru domeniul afacerilor europene, precum şi a înţelegerii şi aplicării acestora;d) contribuţia la dezvoltarea spiritului şi a valorilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 decembrie 2008 in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Decizia 1/2014 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică

...Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2011, Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010).78. Examinând legea criticată în raport cu textul constituţional al art. 114, astfel cum acesta a fost interpretat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, se constată că procedura angajării răspunderii asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate......în art. 1 alin. (5) şi art. 136 alin. (4).198. În legătură cu acest ultim aspect, în acord cu jurisprudenţa sa, (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 februarie 2014 in M.Of. 123 din 19-feb-2014

Decizia 264/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...cauzele C-152/88R, Sofrimport contra Comisiei, C368/89 Crispoltoni contra Fattoria Tabacchi di Citta di Castello), cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze stabilitate, autorităţile statului neputând fi inconsecvente faţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 iunie 2012 in M.Of. 377 din 05-iun-2012

Decizia 1338/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...mod expres într-o lege organică - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.De asemenea, sunt invocate aspecte din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind caracterul efectiv al căilor interne de recurs, cu referire la hotărârile pronunţate în cauzele Tudor Tudor împotriva României, 2009, Viaşu împotriva României, 2008, Faimblat împotriva României, 2009, Katz împotriva României, 2009.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 decembrie 2011 in M.Of. 895 din 16-dec-2011

Decizia 577/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...cauzele C-152/88R, Sofrimport contra Comisiei, C368/89 Crispoltoni contra Fattoria Tabacchi di Citta di Castello), cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze stabilitate, autorităţile statului neputând fi inconsecvente faţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 august 2012 in M.Of. 578 din 14-aug-2012

Decizia 55/2022 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 1 fraza a doua, ale art. II pct. 1, ale art. IV pct. 1 fraza a treia şi ale art. IV pct. 2 fraza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal

...protecţie, odată ce acesta a început să curgă (Decizia nr. 904 din 28 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 28 decembrie 2021, paragraful 26).135. În continuare, Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale, ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (7) din Constituţie, încetează să......urgenţă într-un anumit domeniu (a se vedea Decizia nr. 249 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 31 mai 2018, paragraful 48).138. Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 aprilie 2022 in M.Of. 358 din 11-apr-2022

Decizia 32/2015 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

...Codul vamal a incriminării prevăzute de dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, acţiunile/operaţiunile prevăzute de această dispoziţie legală au fost considerate în jurisprudenţă ca infracţiune de tăinuire, după cum şi ulterior Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 art. 270 alin. (3......din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României a fost caracterizat de jurisprudenţă ca "formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă, având aceleaşi cerinţe referitoare la obiectul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 ianuarie 2016 in M.Of. 62 din 28-ian-2016