Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5202 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Decizia 14/2018 [A] privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 27.182/215/2016, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile

...nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" coroborate cu cete ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.21. Problema de drept enunţată este nouă, deoarece prin consultarea jurisprudenţei s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre......judiciară, în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul prezentei sesizări.VIII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale29. Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 179 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2018 in M.Of. 322 din 12-apr-2018

Decizia 164/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportat la art. 21 alin. (6) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...2003 sau 27 mai 2003, pronunţate în cauzele Forrer-Niendenthal împotriva Germaniei, Satka şi alţii împotriva Greciei şi Crişan împotriva României, prin care instanţa europeană a evidenţiat pericolele inerente în folosirea legislaţiei cu efect retroactiv, care poate influenţa soluţionarea judiciară a unui litigiu în care statul este parte. De asemenea, este invocată jurisprudenţa instanţei europene de contencios al drepturilor omului referitoare la aspecte legate de aplicarea imediată a unei legi noi, atât în......concretizată prin hotărârile din 12 octombrie 2010 şi din 28 septembrie 2004, pronunţate în cauzele Maria Atanasiu şi alţii împotriva României şi Kopecky împotriva Slovaciei. De asemenea, invocă jurisprudenţa constantă a Curţii europene cu privire la noţiunea de "bun", ce intră...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 iulie 2018 in M.Of. 551 din 02-iul-2018

Decizia 562/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Codul de procedură penală

...premise în examinarea conţinutului normativ al dispoziţiei procesual penale criticate în prezenta cauză, Curtea Constituţională constată că, aparent, orientarea legiuitorului român este în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg, anterior citată, potrivit căreia dreptul de a nu depune mărturie, ca excepţie de la îndeplinirea unei......I, nr. 116 din 15 februarie 2012, şi Decizia nr. 445 din 16 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 30 octombrie 2014).31. În continuare, reţinând că standardul de protecţie oferit de dispoziţiile Convenţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 octombrie 2017 in M.Of. 837 din 23-oct-2017

Decizia 685/2018 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

...conduită, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2013 şi până în prezent, ţinând seama de riscul condamnării României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru nerespectarea art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în cauzele soluţionate cu încălcarea jurisprudenţei constante a acestei Curţi (în cauzele soluţionate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în completuri de 5 judecători, ce......89/2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis să continue încălcarea legii, contrar voinţei Parlamentului şi cu ignorarea jurisprudenţei instanţei constituţionale şi a celei europene, aşadar implicit a art. 1 din Constituţie, care consacră valorile fundamentale ale statului român...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1021 din 29-noi-2018

Decizia 513/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 349 alin. (1) din Codul penal

...ce intră în sfera ilicitului penal.20. Prin Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie 2016, paragrafele 39-42, Curtea a realizat o sinteză a jurisprudenţei sale în ceea ce priveşte acest principiu. Astfel, referitor la cerinţele de claritate, precizie şi previzibilitate ale legii procesual penale......instanţa de contencios constituţional a statuat, în mod repetat, în jurisprudenţa sa, obligaţia legiuitorului de a edicta norme clare, precise şi previzibile. Prin Decizia nr. 553 din 16 iulie 2015, publicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2017 in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Decizia 214/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său

...în lege (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012).26. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale referitoare la art. 115 alin. (4) din Constituţie (spre exemplu, Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005), Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2019 in M.Of. 435 din 03-iun-2019

Decizia 619/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblu său

...nr. 623 din 25 octombrie 2016, precitată. Ulterior, în raport cu considerentele, dispozitivul şi data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acestei decizii, Curtea şi-a conturat o jurisprudenţă pe care a dezvoltat-o în raport cu criticile de neconstituţionalitate formulate, sens în care sunt, spre exemplu, Decizia nr......95 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 9 august 2017, Decizia nr. 238 din 6 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2018 in M.Of. 554 din 03-iul-2018

Decizia 17/2015 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind securitatea cibernetică a României

...civile, care să funcţioneze integral pe baza controlului democratic, şi nu ar trebui să desfăşoare activităţi în domeniul informaţiilor", Parlamentul României acordă acces nelimitat şi nesupravegheat la toate datele informatice deţinute de persoane de drept public şi privat unor instituţii care nu îndeplinesc niciuna din condiţiile de mai sus. Faptul că în jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale aceasta a declarat neconstituţionalitatea a două legi care, în esenţă, încălcau aceleaşi drepturi ca şi legea......priveşte dispoziţiile art. 1 alin. (3), teza întâi din Constituţie, care consacră principiul statului de drept, Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 70 din 18 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial at României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2015 in M.Of. 79 din 30-ian-2015

Norma din 2005 privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

...însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe economie;f)daunele morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România;2.în caz de deces:a)cheltuielile de înmormântare, inclusiv pentru piatra funerară, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor......prevăzute la pct. 1, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;d)daunele morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.SECŢIUNEA C:Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, altele decât cele prevăzute la secţiunile A...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2005 in M.Of. 615 din 15-iul-2005

Decizia 975/2010 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

...în cauza de faţă, obiecţia de neconstituţionalitate tinde la verificarea conformităţii legii cu Constituţia, ceea ce este inadmisibil. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 419 din 18 iulie 2005, potrivit căreia numai Preşedintele României ar putea sesiza Curtea Constituţională pentru ca aceasta să verifice modul în care Parlamentul a pus de acord legea sau......de la depunere.(5) După împlinirea termenelor prevăzute la alin. (3) legea se trimite, sub semnătura preşedintelui Camerei Deputaţilor, Preşedintelui României în vederea promulgării".Cu privire la modul de calcul al termenelor pe zile prevăzute de textele legale citate, Curtea Constituţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 august 2010 in M.Of. 568 din 11-aug-2010