Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7497 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Decizia 466/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

...sensul celor de mai sus, paragraful 70 al Deciziei nr. 67 din 21 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 13 martie 2018, cu referire la termenul de 10 zile de promulgare, conform art. 77 alin. (3) din Constituţie].139. Curtea mai reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, reprezentată, cu titlu exemplificativ, de Decizia nr. 334 din 10 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al......României, Partea I, nr. 455 din 31 mai 2018, paragraful 32, şi Decizia nr. 583 din 25 septembrie 2018, publicată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 octombrie 2019 in M.Of. 862 din 25-oct-2019

Decizia 611/2017 referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, cereri formulate de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor

...problemelor de interes public, intrinsec legate de binele comun şi de apărarea interesului naţional. Aceleaşi considerente se desprind şi din jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale, potrivit Deciziei nr. 1.231 din 29 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 noiembrie 2009, Deciziei nr. 924 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al......înscrise în art. 64 alin. (4) şi art. 69 alin. (1) din Constituţie şi puse în aplicare prin Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017, cu modificările şi completările ulterioare.22. Pentru argumentele prezentate, Camera Deputaţilor apreciază că, atât în drept, cât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 7 noiembrie 2017 in M.Of. 877 din 07-noi-2017

Decizia 1656/2010 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.Aşa cum a mai statuat în jurisprudenţa sa, de exemplu, Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009, potrivit art. 61 din Constituţia României, Parlamentul este organul reprezentativ suprem âl...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 31 ianuarie 2011 in M.Of. 79 din 31-ian-2011

Ordonanta urgenta 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

...Art. 2Institutul European din România are ca obiective:a) sprijinirea fundamentării şi a punerii în aplicare a politicilor Guvernului României în domeniul afacerilor europene;b) creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale funcţionarilor publici şi ale altor categorii socioprofesionale în domeniul afacerilor europene;c) îmbunătăţirea accesului la dreptul comunitar, la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi la dreptul românesc relevant pentru domeniul afacerilor europene, precum şi a înţelegerii şi aplicării acestora;d) contribuţia la dezvoltarea spiritului şi a valorilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 decembrie 2008 in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Decizia 491/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII ''Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv'' din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

...finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013.În ceea ce priveşte abrogarea prevederilor cuprinse în reglementarea legală a cărei neconstituţionalitate a fost invocată, în jurisprudenţa sa, concretizată prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 ianuarie 2014 in M.Of. 61 din 24-ian-2014

Decizia 1559/2009 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României, formulată de preşedintele Senatului

...cu încălcarea procedurii prealabile impuse de o normă constituţională (numirea unor miniştri în absenţa aprobării prealabile dată de către Parlamentul României), trebuie reţinut că [... ] în sfera conflictelor juridice de natură constituţională este inclus orice conflict juridic de acest fel intervenit între autorităţile publice, iar nu numai conflictele de competenţă născute între acestea".În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că un conflict juridic de natură constituţională dintre autorităţi publice presupune "acte sau acţiuni concrete......nu numai conflictele de competenţă născute între acestea" (Decizia nr. 270 din 10 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 15 aprilie 2008).Raportând datele speţei la considerentele de principiu reţinute din jurisprudenţa sa, Curtea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 noiembrie 2009 in M.Of. 823 din 30-noi-2009

Decizia 12/2011 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind soluţionarea acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2011, după pronunţarea deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1.358 din 21 octombrie 2010 şi nr. 1.360 din 21 octombrie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, punând în dezbatere şi punctul de vedere transmis de Ministerul Justiţiei, conform căruia deciziile anterior menţionate sunt aplicabile tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, inclusiv în faza procesuală a recursului

...desfăşurare, cu excepţia ipotezei în care era deja pronunţată o hotărâre definitivă la data publicării deciziilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.4. Opinia procurorului generalExprimându-şi punctul de vedere, procurorul general a apreciat ca fiind corectă orientarea jurisprudenţială care consideră că trebuie recunoscută incidenţa deciziilor Curţii Constituţionale asupra proceselor în curs, cu excepţia situaţiei în care fusese deja......pronunţată o hotărâre definitivă la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I. S-a argumentat că astfel se dă eficienţă caracterului obligatoriu, erga omnes, al deciziilor instanţei de contencios constituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 noiembrie 2011 in M.Of. 789 din 07-noi-2011

Decizia 362/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (7) fraza finală din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

...Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, iar cererea de sesizare este pronunţată în faţa unei ultime instanţe naţionale. Or, atât jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cât şi cea a Curţii Constituţionale arată că astfel de cereri sunt admisibile. Având în vedere că retragerea cetăţeniei române înseamnă pierderea cetăţeniei Uniunii Europene, deci a tuturor drepturilor ataşate cetăţeniei europene, potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, orice chestiune privind cetăţenia Uniunii Europene atrage aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene. Într-un singur...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 iulie 2019 in M.Of. 568 din 10-iul-2019

Decizia 59/2021 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

...a legii criticate, afectează calitatea şi predictibilitatea sa, cu consecinţa încălcării prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.79. În jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale s-au cristalizat două considerente de principiu în această materie. Pe de o parte, în Decizia nr. 29 din 29 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 19 februarie 2020, paragraful 38, şi Decizia nr. 153 din 6 mai 2020, publicată în......în vedere jurisprudenţa sa în materie, acestea nu pot fi analizate de către Curtea Constituţională. Astfel, Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 aprilie 2021 in M.Of. 368 din 09-apr-2021

Decizia 355/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

...măsuri Tn domeniul sănătăţii, care erau în vigoare la data dezbaterii cererii de reexaminare.22. În acest sens se menţionează jurisprudenţa Curţii, respectiv Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008, prin care s-a statuat că, din analiza art. 77 alin. (2) din Constituţie, "rezultă că trebuie reexaminate textele cuprinse în cererea Preşedintelui României, precum şi cele care au legătură cu acestea, fiind necesară corelarea tehnico-legislativă a tuturor dispoziţiilor din lege." În acest......Parlament, a mai rămas un număr de 39 de puncte ca urmare a eliminării unui număr de 14 puncte.55. Jurisprudenţa Curţii asupra limitelor legiferării în ipoteza formulării unei cereri de reexaminare de către Preşedintele României, în temeiul art. 77 alin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 iulie 2018 in M.Of. 652 din 26-iul-2018