Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 718 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.013 acte

Decizia 662/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Legea nr. 360/2002 prevăd un alt regim pentru aceste din urmă categorii profesionale, în sensul în care raporturile de muncă se suspendă la arestare şi nu încetează. Or, apreciază că persoanele care se supun reglementărilor Codului muncii se află în aceeaşi situaţie cu celelalte categorii profesionale amintite, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, de exemplu, Decizia nr. 32 din 23 ianuarie 2018, paragraful 40, precum şi art. 3 alin. 1 pct...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2020 in M.Of. 43 din 22-ian-2020

Decizia 618/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

...deşi niciun impediment de natură obiectivă nu justifică o asemenea măsură.11. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că textul de lege criticat nu limitează dreptul unei persoane de a alege liber un loc de muncă, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale concretizată prin Decizia nr. 513 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2020 in M.Of. 81 din 05-feb-2020

Decizia 314/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

...27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă şi amintesc jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi concluziile Comisiei Europene cu privire la obligaţia judecătorului naţional de a înlătura din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 august 2015 in M.Of. 595 din 06-aug-2015

Decizia 498/2015 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin lege, cu modificări şi completări

...prin care se asigură controlul aplicării unitare şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum şi funcţionarea direcţiilor de muncă şi securitate socială.15. În ceea ce priveşte interdicţiile şi limitele de reglementare pe calea ordonanţelor de urgenţă se invocă statuările din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, arătându-se că măsurile adoptate prin actul normativ atacat nu afectează nici capacitatea administrativă şi nici......funcţionarea ministerului în subordinea căruia se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială. Mai mult, prin înfiinţarea acestei agenţii se întăreşte capacitatea administrativă, ceea ce va conduce la o funcţionare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 august 2015 in M.Of. 585 din 04-aug-2015

Decizia 160/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

...la profesia de avocat este condiţionat de satisfacerea unor cerinţe nu poate fi privit ca o îngrădire a dreptului la muncă sau a alegerii libere a profesiei.21. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.22. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
......mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.30. De altfel, însăşi Curtea Constituţională a stabilit. în jurisprudenţa sa, că instituirea prin lege a unor condiţii pentru ocuparea unor funcţii sau exercitarea unor profesii nu reprezintă o încălcare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iunie 2018 in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Decizia 688/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

...anumite condiţii în ce priveşte exercitarea profesiei de practician în insolvenţă nu încalcă dispoziţiile din Constituţie privitoare la dreptul la muncă. Curtea Constituţională a stabilit în acest sens, în mod constant în jurisprudenţa sa, faptul că libertatea alegerii profesiei, a meseriei şi a locului de muncă nu este incompatibilă cu stabilirea condiţiilor în care poate fi exercitată o profesie, pentru ca aceasta să corespundă naturii şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 2016 in M.Of. 9 din 07-ian-2016

Decizia 154/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

...a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 257/2012.Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 1.615/2011 şi nr. 115/2012. De asemenea, arată că autorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2013 in M.Of. 341 din 11-iun-2013

Decizia 19/2011 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974

...retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.2. Examenul jurisprudenţialPrin recursul în interesul legii se arată că în urma verificării jurisprudenţei la nivel naţional, cu privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2011 in M.Of. 824 din 22-noi-2011

Hotarirea 2150/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

...specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei sau drept internaţional privat;b) 20 de întrebări din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal;c) 5 întrebări din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 5 întrebări din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.(3) La testul-grilă......specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei sau drept internaţional privat;- 8 întrebări din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal;- o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2010 in M.Of. 47 din 21-ian-2010

Hotarirea 1130/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

...drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;(ii)drept penal;(iii)drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii;b) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului ori procurorului, determinată de secţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care candidează;c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.(2) La elaborarea subiectelor pentru proba prevăzută......de Casaţie şi Justiţie:- 6 speţe din drept administrativ;- 5 speţe din dreptul financiar şi fiscal;- o speţă din dreptul muncii;- 6 speţe din dreptul procesual civil;- câte o speţă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi, respectiv, din jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2012 in M.Of. 890 din 27-dec-2012