Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 656 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Decizia 22/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 303/2004)

...caz, incluzându-se şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data eliberării din funcţie prin pensionare.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie25. Jurisprudenţa Curţii de Apel Bucureşti - instanţa de trimitere a comunicat următoarele:Opinia unanimă a judecătorilor Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii este că data pensionării este data eliberării din funcţie prin pensionare, potrivit dispoziţiilor art. 82...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2018 in M.Of. 480 din 11-iun-2018

Decizia 23/2018 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (Legea nr. 341/2004), astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014

...vârsta de 26 de ani, motivele prin care persoana îşi creează drumul către beneficiul legii pot fi şi imputabile.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie39. Jurisprudenţa Curţii de Apel Bucureşti - instanţa de trimitere a comunicat următoarele: opinia judecătorilor Secţiei a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Bucureşti este că textul de lege trebuie înţeles în sensul că nu se impune nicio...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iunie 2018 in M.Of. 490 din 14-iun-2018

Decizia 7/2015 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. a) şi b) şi art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat (Decretul nr. 167/1958), raportate la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009), în sensul dacă introducerea acţiunii pentru debitul principal şi plăţile voluntare, eşalonate în temeiul unui act normativ, efectuate în baza unui titlu executoriu, întrerup sau nu termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune şi pentru drepturile accesorii debitului principal, termen ce a început să curgă de la data scadenţei dreptului principal

...17 februarie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii.5. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materieÎnalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat anterior asupra acestei chestiuni de drept, neavând competenţă în litigii de conflicte de muncă.La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel au comunicat......jurisprudenţa identificată la nivelul circumscripţiei lor teritoriale cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul prezentei sesizări.Din analiza jurisprudenţei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2015 in M.Of. 461 din 26-iun-2015

Decizia 8/2016 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. b) raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 19^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, referitor la baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, respectiv dacă aceasta include şi ajutorul acordat cu ocazia pensionării, şi compensaţia pentru concediul de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de muncă

...atât a ajutorului acordat cu ocazia pensionării, cât şi a compensaţiei pentru concediul de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de muncă.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie27. Jurisprudenţa Curţii de Apel Constanţa: instanţa de sesizare a comunicat nota Secţiei I civile, potrivit căreia nu s-a conturat o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 2016 in M.Of. 399 din 26-mai-2016

Decizia 15/2018 [A] privind interpretarea dispoziţiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a stabili dacă recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în temeiul unei hotărâri judecătoreşti desfiinţate în calea de atac se poate face de casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit care să constituie titlu executoriu, în condiţiile acestui text

...acest sens, şedinţa de unificare a practicii din luna octombrie 2016, în cadrul Secţiei a VII-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Bucureşti), fără să se poată constata cristalizarea unei jurisprudenţe suficient de bine închegate care să lipsească de obiect şi efect real, util, prezenta sesizare.21. Se menţionează ca jurisprudenţă......din Codul de procedură civilă, şi că organul teritorial de pensii este obligat la urmarea acestei din urmă proceduri.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie33. Jurisprudenţa Curţii de Apel Bucureşti - instanţa de trimitere a comunicat următoarele:La nivelul Secţiei a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2018 in M.Of. 302 din 04-apr-2018

Legea 300/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;(ii)drept penal;(iii)drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii;b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;d) procedura civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 925 din 27-dec-2011

Regulament din 2012 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

...drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;(ii)drept penal;(iii)drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii;b)jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;c)jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;d)procedura civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 februarie 2012 in M.Of. 112 din 13-feb-2012

Regulament din 2007 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei

...temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, procedura civilă, procedura penală.(3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 2007 in M.Of. 194 din 21-mar-2007

Regulament din 2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

...temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, procedura civilă, procedura penală.(3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iunie 2011 in M.Of. 441 din 23-iun-2011

Regulament din 2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

...temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, procedura civilă, procedura penală.(3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2017 in M.Of. 207 din 27-mar-2017