Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1751 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Decizia 12/2022 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) şi art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 3^1 alin. (1)-(1^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, raportat la prevederile art. 16 alin. (1) din capitolul VIII, anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010

...nu sunt încălcate nici principiile egalităţii şi nediscriminării, consacrate de dispoziţiile interne sau de dispoziţiile convenţionale - art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 1 al Protocolului nr. 12 adiţional la Convenţie - întrucât, conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, «a distinge nu înseamnă a discrimina», iar, pentru a exista discriminare, în sensul acestor dispoziţii......C-320/00 Lawrence (2002); C-256/01 Allonby (2004)]."171. În contextul supus examinării devine relevantă, de altfel, însăşi jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, cu referire la Hotărârea din 23 aprilie 2019 pronunţată în Cauza Elisei-Uzun...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 septembrie 2022 in M.Of. 921 din 20-sep-2022

Decizia 558/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

...unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi amânată de debitor în mod unilateral, fără acordul creditorului.15. Se arată că instanţa europeană, în jurisprudenţa sa, a statuat că "Dreptul de acces la justiţie, garantat de art. 6 din Convenţie, protejează, de asemenea, şi executarea......constituţionalitate prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie. Cu privire la garantarea dreptului de proprietate, se constată că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că despăgubirea recunoscută printr-o decizie definitivă şi executorie constituie un bun...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 octombrie 2020 in M.Of. 972 din 21-oct-2020

Decizia 340/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

...29 octombrie 2013). Cu privire la principiul legalităţii incriminării şi pedepsei, "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege", Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că garanţiile consacrate de art. 7 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale reprezintă......deţinerii permisului de conducere, au obligaţia de a rămâne la curent cu normele legale în materie. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că art. 7 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 august 2017 in M.Of. 696 din 29-aug-2017

Decizia 84/2017 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la principiul contributivităţii, în situaţia în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă

...relevat, cu referire punctuală la această decizie, următoarele idei de bază ce se impun a fi reţinute: instanţa de contencios european nu neagă, prin această hotărâre, jurisprudenţa sa anterioară referitoare la posibilitatea statelor de a modifica condiţiile de acordare a pensiilor de invaliditate şi lipsirea de aceste......Justiţie să nu fi statuat asupra chestiunii de drept sesizate.85. În ce priveşte obligaţia judecătorilor de a se conforma jurisprudenţei Secţiilor Unite ale instanţei supreme, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că reunirea Secţiilor Unite ale unei jurisdicţii are...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 februarie 2018 in M.Of. 108 din 05-feb-2018

Decizia 74/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (3) şi (4), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 şi art. 6 din aceasta

...18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012), precum şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa constantă (Hotărârea din 5 ianuarie 2000, pronunţată în Cauza Beyeler împotriva Italiei, Hotărârea din 23 noiembrie 2000, pronunţată în......şi nu au avut parte de un proces echitabil. În acest fel, li s-au încălcat drepturi recunoscute de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi consacrate prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului."21. Aşadar, în considerarea celor precizate, apreciază...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 martie 2019 in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Decizia 532/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi ale art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

...contravenţional.8. În privinţa prezumţiei de nevinovăţie, ce decurge din art. 6 paragraful 2 din Convenţie, se menţionează evoluţia sa jurisprudenţială, Curtea Europeană a Drepturilor Omului recunoscând existenţa unei legături între prezumţia amintită şi alte drepturi aferente unui proces echitabil, şi anume dreptul......că este în materie civilă sau penală, şi nu a eventualelor faze administrative ce îl precedă. În plus, chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că, din cauza înmulţirii numărului "infracţiunilor uşoare", în special în domeniul circulaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 octombrie 2016 in M.Of. 847 din 25-oct-2016

Decizia 740/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală

...o măsură preventivă privativă de libertate.22. De asemenea, în ceea ce priveşte similitudinea celor două măsuri preventive analizate, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin jurisprudenţa sa, a stabilit că măsura arestului la domiciliu reprezintă o măsură privativă de libertate, în accepţiunea art. 5 din Convenţia......arestului la domiciliu al reclamantului şi a spitalizării sale, condiţiile create erau mai bune decât cele din închisoare. Totuşi, instanţa europeană a reamintit că art. 5 din Convenţie nu reglementează condiţiile privării de libertate. De fapt, noţiunile de "grad" şi "intensitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 decembrie 2015 in M.Of. 927 din 15-dec-2015

Decizia 586/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ

...având în vedere durata mare de timp în care instanţele naţionale se pronunţă asupra cererilor de acordarea despăgubirilor civile. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că durata termenului rezonabil de soluţionare a acţiunilor civile începe să curgă de la data formulării cererii de acordare......referitoare la repararea prejudiciilor provocate prin săvârşirea unei infracţiuni, a depăşit opt ani şi două luni. Cu acest prilej, instanţa europeană a statuat, totodată, că, de fapt, caracterul rezonabil al duratei procedurii judiciare trebuie apreciat în funcţie de particularităţile fiecărei cauze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 decembrie 2016 in M.Of. 1001 din 13-dec-2016

Decizia 46/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 40-91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

...de finanţare exclusivă din partea angajatului nu se poate încadra în tiparul statului social prevăzut de Constituţie şi dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, iar prevederile legale criticate reprezintă un derapaj sancţionabil în ordinea constituţională.25. Dispoziţiile legale criticate contravin Cartei Sociale Europene şi Codului european de securitate socială. Acesta din urmă prevede la art. 70 pct. 2 că totalul cotizaţiilor de asigurare care intră în......excepţiei de neconstituţionalitate au invocat şi prevederile art. 12 pct. 1-3 privind dreptul la securitate socială din Carta Socială Europeană şi ale art. 70 pct. 1 şi 2 privind cuantumul cotizaţiilor de asigurare din Codul european de securitate socială.54...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iulie 2020 in M.Of. 572 din 01-iul-2020

Decizia 818/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi daune sănătăţii propriei persoane'' din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

...ocrotirea sănătăţii nu este reglementat în mod expres în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, însă prin jurisprudenţa sa Curtea Europeană a Drepturilor Omului a inclus acest drept în sfera de protecţie a Convenţiei prin intermediul garantării dreptului la viaţă prevăzut......dreptul sau pe care acesta riscă s-o creeze, impunând ca legea să fie accesibilă şi previzibilă. Într-o bogată jurisprudenţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanţa asigurării accesibilităţii şi previzibilităţii legii, inclusiv sub aspectul stabilităţii acesteia, instituind şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 iunie 2020 in M.Of. 561 din 29-iun-2020