Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 906 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.239 acte

Decizia 72/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (4) şi art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

...situaţia care a determinat-o şi nu are caracter discriminatoriu, respectând art. 16 din Constituţie. În acest sens se invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptului Omului, care subliniază necesitatea unui echilibru just între cerinţele interesului general al comunităţii şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului, exemplu fiind cauza "Sporrong şi Lonnroth împotriva Suediei", 1982.Reprezentantul Ministerului Public pune......expropriere a terenului, dacă se invocă o cauză de utilitate publică, şi să obţină concesiunea acestuia, în condiţiile legii.Analizând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului sub acest aspect, Curtea Constituţională observă că se lasă statului o marjă mare de apreciere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 martie 2004 in M.Of. 249 din 22-mar-2004

Decizie civila 88A/2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunţate la data de 22 februarie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012.

...astfel cum sunt ele definite în textele legale (spre exemplu, "valoarea de import") cuprinse în Constituţia României, directivele europene, Tratatul Comunităţii Europene, Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie. Legea nr. 24/2000 nu se aplică într-o formă contrară TCE. De altfel, Legea nr......la un nivel al taxei mai mare în cazul produselor importate - a se vedea Cauza Weigel, paragraful 67, precum şi jurisprudenţa acolo citată).Conform art. 110 din TFUE (fostul art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană), niciun stat membru nu aplică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2012 in M.Of. 842 din 13-dec-2012

Decizia 713/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 încalcă prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie este neîntemeiată. Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat, în mod constant, că situaţiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obişnuit sau comun, aspect întărit şi prin adăugarea sintagmei "a căror reglementare nu poate fi amânată" (Decizia nr. 255 din 11 mai 2005......din sectorul bugetar;- influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii;- necesitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2010 in M.Of. 430 din 28-iun-2010

Acord din 28-iun-2006 între Uniunea Europeană şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene şi Islanda şi Norvegia

...membre ale Uniunii Europene şi ale Islandei şi Norvegiei, în vederea soluţionării acestuia în termen de şase luni.Art. 37:JurisprudenţăPentru a realiza obiectivul privind aplicarea şi interpretarea cât mai uniformă a dispoziţiilor prezentului acord, părţile contractante monitorizează în permanenţă evoluţia jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, precum şi evoluţia jurisprudenţei instanţelor competente din Islanda şi Norvegia cu privire la aceste dispoziţii şi la instrumentele similare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 425/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

...20 alin. (2), cu referire la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, precum şi la art. 6 din Codul bunei administraţii, aprobat prin Recomandarea CM/REC din 20 iunie 2007 a......extinderea posibilităţii controlului şi asupra actelor a căror legalitate nu a fost contestată pe cale principală.În ceea ce priveşte jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauzele de tip Brumărescu) şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 mai 2008 in M.Of. 354 din 08-mai-2008

Decizia 206/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 încalcă prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie este neîntemeiată. Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat, în mod constant, că situaţiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obişnuit sau comun, aspect întărit şi prin adăugarea sintagmei "a căror reglementare nu poate fi amânată" (Decizia nr. 255 din 11 mai 2005......din sectorul bugetar;- influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii;- necesitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2010 in M.Of. 313 din 13-mai-2010

Decizia 823/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 încalcă prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie este neîntemeiată. Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat în mod constant că situaţiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obişnuit sau comun, aspect întărit şi prin adăugarea sintagmei "a căror reglementare nu poate fi amânată" (Decizia nr. 255 din 11 mai 2005......din sectorul bugetar;- influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii;- necesitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2010 in M.Of. 611 din 30-aug-2010

Decizia 1172/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1), ale art. 99 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

...criticate contravin prevederilor art. 22 alin. (1) şi ale art. 23 alin. (1) din Constituţie. De asemenea, susţine că reglementarea comunitară în materie este normă de recomandare şi nu stabileşte obligaţia folosirii centurii de siguranţă.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 12 iulie 2007, pronunţată în......a centurii de siguranţă în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone (publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 373/26 din 31 decembrie 1991).Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a reconsidera jurisprudenţa Curţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2008 in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 714/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 încalcă prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie este neîntemeiată. Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat, în mod constant, că situaţiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obişnuit sau comun, aspect întărit şi prin adăugarea sintagmei "a căror reglementare nu poate fi amânată" (Decizia nr. 255 din 11 mai 2005......din sectorul bugetar;- influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii;- necesitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2010 in M.Of. 422 din 24-iun-2010

Instructiuni din 2004 privind modul de aplicare a regulilor de concurenţă acordurilor de acces din sectorul de comunicaţii electronice - cadru general, pieţe relevante şi principii

...care o poziţie dominantă colectivă se creează şi se exploatează în manieră abuzivă nu au fost pe deplin clarificate în jurisprudenţa comunitară şi în practica Comisiei Europene, situaţie care se regăseşte şi în România.59.Art. 6 din lege ("abuzul unuia sau......34/2002.SUBSECŢIUNEA A3:Retragerea accesului81.Cât priveşte cea de-a treia situaţie prezentată la pct. 66, în jurisprudenţa comunitară există analize şi decizii referitoare la cazuri de retragere a accesului acordat concurenţilor din aval, precizându-se că: "un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2004 in M.Of. 288 din 01-apr-2004