Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 534 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.614 acte

Hotarirea 180/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul

...buna funcţionare a relaţiilor Guvernului cu Parlamentul atât în planul dialogului Parlament-Guvern, cât şi în cel al promovării iniţiativei legislative a Guvernului şi delegării legislative acordate Guvernului de către Parlament.Art. 3Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul are următoarele atribuţii principale:a)asigură informarea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a comisiilor parlamentare cu privire la activitatea Guvernului;b)prezintă, la solicitarea Camerei Deputaţilor, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 1998 in M.Of. 132 din 01-apr-1998

Legea 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

...respectiv.(2)Cele două liste se notifică Guvernului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea lor.CAPITOLUL III:Informarea ParlamentuluiArt. 5(1)Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului, imediat după primire, proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene care sunt înscrise pe agenda Consiliului, precum şi documentele însoţitoare.(2)La solicitarea uneia dintre cele două......o fişă explicativă care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, după caz.(2)Pentru proiectele de acte fără caracter legislativ, aflate în curs de adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, Guvernul transmite celor două Camere, în cel mult 15 zile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2013 in M.Of. 820 din 21-dec-2013

Ordonanta urgenta 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

...actelor normative comunitare şi le examinează, sub aspectul compatibilităţii cu reglementările comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;h)asigură informarea Parlamentului României, a autorităţilor centrale, locale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale şi regionale cu privire la activitatea legislativă a Uniunii Europene, cu excepţia acţiunilor de politică externă şi de securitate comună, care sunt de competenţa Ministerului Afacerilor Externe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2006 in M.Of. 1042 din 28-dec-2006

Program din 2008 NAŢIONAL de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

...consum de droguri;b)implementarea unei campanii de conştientizare a riscului consumului de droguri la locul de muncă şi de informare privind serviciile dezvoltate conform noilor modificări legislative.(2)Indicatori fizici - unitate de măsură:- modificarea cadrului legislativ în ceea ce priveşte populaţia angajată în muncă şi expusă riscului consumului de droguri, prin promovarea a cel puţin unei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2008 in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum si organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali si Moaşelor din România

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile competente române vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă.CAPITOLUL III:Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din RomâniaSECŢIUNEA 1:Dispoziţii generaleArt. 40(1)Ordinul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2004 in M.Of. 578 din 30-iun-2004

Hotarirea 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale

...acte ale Camerei Deputaţilor, după cum urmează:a)aviz motivat, în cazul identificării nerespectării principiului subsidiarităţii de către o propunere legislativă a Uniunii Europene;b)opinie, în cazul examinării fondului propunerilor legislative şi a documentelor de consultare, care exprimă punctul de vedere al Camerei Deputaţilor;c)raport de informare asupra documentelor examinate, la iniţiativa Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, pentru care aceasta desemnează un raportor sau un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2011 in M.Of. 292 din 27-apr-2011

Buget din 17-dec-2009 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

...bibliotecă, centrul de documentare şi mediatecă;- cheltuielile, inclusiv cu materialul, aferente publicaţiilor interne (broşuri, studii etc.) şi comunicărilor (scrisori de informare, imagini video, CD-ROM etc.);- achiziţionarea şi înlocuirea dicţionarelor şi a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secţiuni lingvistice, şi a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice şi unităţilor pentru calitate legislativă.3222 Cheltuieli pentru fondul de arhivă
Credite 2010
Credite 2009
Execuţie 2008
1 858 200
1 830 000
1 782
......înscris la capitolul 10 0.ComentariiAcest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru publicaţiile informative, inclusiv electronice, activităţile de informare, relaţiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri şi expoziţii în statele membre şi în ţările aderente, precum şi actualizarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 martie 2010 in Jurnalul Oficial 64L

Ordinul 3169/2015 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011

...toate aspectele;b)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional;c)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;d)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor;e)consultanţă de specialitate;f)informarea, monitorizarea informaţiei şi a acţiunilor la nivelul inspectoratului şcolar şi la nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea asigurării calităţii managementului......învăţământ preuniversitar;c)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional;d)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;e)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2015 in M.Of. 99 din 06-feb-2015

Metodologie din 2011 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

...preuniversitar;c)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor de guvern, ordonanţelor de urgenţă ale guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional;d)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;e)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor;f)consultanţă de specialitate;g)informarea, monitorizarea informaţiei şi a acţiunilor la nivelul inspectoratului şcolar şi la nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea asigurării calităţii managementului......învăţământ preuniversitar;c)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional;d)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;e)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2011 in M.Of. 753 din 26-oct-2011

Hotarirea 30/2004 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare

...Realizarea unor forme instituţionalizate prin care să se asigure consultarea şi un dialog permanent între reprezentanţii mişcării cooperatiste şi structurile legislative şi decizionale ale statului.
9.1. Acordarea de asistenţă tehnică în procesul de constituire a Comitetului Consultativ Cooperatist.
Decembrie
Reprogramată din anul 2003.
10. Educarea şi informarea populaţiei în scopul cunoaşterii principiilor şi valorilor cooperatiste.
10.1. Colaborare cu Ministerul Educaţie, Cercetării şi Tineretului în vederea introducerii
......de cercetare european:
- asigurarea reprezentării în structurile şi organismele responsabile cu formularea şi implementarea politicilor CDT ale UE;
- asigurarea suportului legislativ, financiar şi organizaţional pentru asigurarea participării la PCVI: asigurarea reprezentării în structurile de management şi implementare ale programelor specifice, asigurarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2004 in M.Of. 83 bis din 30-ian-2004