Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1392 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 631.551 acte

Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie - REPUBLICARE

...pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie sunt unităţi de asistenţă socială în regim de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură asistenţă socială, consiliere psihologică, juridică, precum şi informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie.Art. 21Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei sunt unităţi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2014 in M.Of. 205 din 24-mar-2014

Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

...Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect de activitate informarea, documentarea şi perfecţionarea profesională a membrilor cooperatori, precum şi acţiuni promoţionale pentru serviciile şi produsele proprii;d)Consiliul consultativ al cooperaţiei - organism fără personalitate juridică cu rol consultativ, constituit în conformitate cu prevederile prezentei legi;e)membru cooperator - persoană fizică care depune o cerere de......autonome bazate pe autoajutoare şi sunt controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanţare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2005 in M.Of. 172 din 28-feb-2005

Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*) - Republicare

...pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie sunt unităţi de asistenţă socială în regim de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură asistenţă socială, consiliere psihologică, juridică, precum şi informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie.Art. 21Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei sunt unităţi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2012 in M.Of. 365 din 30-mai-2012

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004

...în mod substanţial sau afecta condiţiile de executare a Proiectului sau împiedică îndeplinirea obligaţiilor [Beneficiar] care rezulta din prezentul AIS;- informări prompte asupra modificării statutului sau juridic sau documentelor sale de baza.7.5.[Beneficiar] va asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în paragraful 6.13 al Articolului 6......în mod substanţial sau afecta condiţiile de executare a Proiectului sau împiedică îndeplinirea obligaţiilor [Beneficiar] care rezulta din prezentul AIS;- informări prompte asupra modificării statutului sau juridic sau documentelor sale de baza.7.5.[Beneficiar] va asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2005 in M.Of. 57 din 18-ian-2005

Statut din 2008 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

...prevederilor legale;h)asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul prestaţiilor sociale.5.În domeniul comunicării şi informării:a)asigură comunicarea permanentă cu autorităţile, instituţiile şi alte persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social;b)răspunde sesizărilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor de competenţa sa, adresate direct sau transmise de către......organele administraţiei publice, precum şi de către alte instituţii, persoane fizice şi juridice, sau le transmite spre soluţionare agenţiilor teritoriale competente;c)organizează campanii de promovare a imaginii instituţiei în rândul opiniei publice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 2008 in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Norme Metodologice din 1999 de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999

...fiecare agent economic, pe bănci şi pe total fond de risc pentru garanţiile acordate pentru împrumuturi interne.g)Pe baza informărilor primite de la persoanele juridice garantate şi a evidenţelor din cadrul Ministerului Finanţelor, Direcţia generală a datoriei publice întocmeşte semestrial raportul privind modul de constituire......şi de utilizare a fondului de risc pentru împrumuturile interne garantate de stat, care se prezintă pentru informare şi aprobare conducerii ministerului.h)În contabilitatea trezoreriei statului, precum şi în contabilitatea persoanelor juridice garantate pentru împrumuturile interne se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 februarie 2000 in M.Of. 61 din 11-feb-2000

Legea 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

...pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie sunt unităţi de asistenţă socială în regim de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură asistenţă socială, consiliere psihologică, juridică, precum şi informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie."24.Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 253...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2012 in M.Of. 165 din 13-mar-2012

Regulament din 2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi

...împotriva măsurilor din decizie, dacă este cazul;g)încheierea emisă de comisia de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul;h)informarea Departamentului juridic privind întâmpinarea depusă la instanţa de contencios administrativ competentă împotriva încheierii formulate de comisia de soluţionare a contestaţiei la decizia......entităţii verificate împotriva măsurilor prevăzute în decizie, dacă este cazul;g)încheierea emisă de comisia de soluţionare a contestaţiilor;h)informarea departamentului juridic privind întâmpinarea depusă la instanţa de contencios administrativ competentă împotriva încheierii formulate de comisia de soluţionare a contestaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2010 in M.Of. 832 din 13-dec-2010

Regulament din 2005 de planificare, organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire

...judeţene.Art. 4(1)Principalele forme ale activităţii de prevenire sunt: reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, controlul, asistenţa tehnică de specialitate, informarea preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de urgenţă, auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate, constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale (anexa nr. 1).(2)Supravegherea pieţei, precum şi recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru......publice centrale şi locale; de asistenţă tehnică de specialitate; exerciţii specifice de pregătire a populaţiei; analize, cursuri şi instruiri; de informare publică; de audit de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate; de analiză şi evaluare a activităţii desfăşurate; de raportare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2005 in M.Of. 525 din 21-iun-2005

Decizia 266/2014 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum şi celor ale art. 2 alin. (1) şi (1^2) şi art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

...învestit.":- Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 192/2006:"Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această......2 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 stipulează că, dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2014 in M.Of. 464 din 25-iun-2014