Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1661 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Ordinul 938/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

...sau, după caz, trasată sau delegată de preşedintele ANMDM.CAPITOLUL IV:Atribuţiile structurilor organizatorice din cadrul ANMDMArt. 11Departamentul juridic este subordonat direct preşedintelui ANMDM, este condus de un şef de departament şi are următoarele atribuţii:1.informarea preşedintelui ANMDM, precum şi a tuturor şefilor de departament/structuri organizatorice cu privire la apariţia, modificarea, completarea actelor normative aplicabile......de activităţi de import, distribuţie dispozitive medicale;4.emiterea avizelor de funcţionare şi a anexelor acestora pentru persoanele fizice sau juridice care prestează activităţi de import, distribuţie dispozitive medicale, protezare, optică medicală, punere în funcţiune, reparare şi mentenanţă dispozitive medicale;5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 octombrie 2016 in M.Of. 820 din 18-oct-2016

Hotarirea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal

...specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;f)consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile......handicap;d)iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;e)asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;f)elaborează documentaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 noiembrie 2017 in M.Of. 920 din 23-noi-2017

Strategie din 2022 NAŢIONALĂ privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ''O Românie echitabilă'' 2022-2027

...asistenţă în luarea deciziilor.Accesul efectiv al persoanelor cu dizabilităţi la justiţie presupune în mod deosebit asigurarea accesibilizării fizice, de informare şi comunicare, adaptarea tuturor procedurilor juridice, precum şi accesul la asistenţă şi reprezentare juridică.Domeniul prioritar Ocupare:Accesul limitat la ocupare determină un nivel ridicat de risc de excluziune socială şi de sărăcie pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 aprilie 2022 in M.Of. 375 bis din 15-apr-2022

Regulamentul 411/29-nov-2018 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea cerinţelor tehnice privind instituirea, gestionarea şi menţinerea registrului central electronic în domeniul serviciilor de plată şi privind accesul la informaţiile conţinute de acesta

...aplicaţia registrului efectuează validarea datelor pentru fiecare dintre următoarele câmpuri:a)în cazul instituţiilor de plată, al persoanelor fizice sau juridice care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 32 din Directiva (UE) 2015/2366, al prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi, al instituţiilor emitente de monedă electronică, al persoanelor juridice care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 9 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 15 martie 2019 in Jurnalul Oficial 73L

Regulament din 2023 de ordine interioară al parchetelor

...de documente clasificate;i)Serviciul de tehnologia informaţiei;j)Biroul de coordonare a activităţilor tehnice de specialitate;k)Biroul de informare şi relaţii publice;l)Biroul juridic;m)Compartimentul economico-financiar şi administrativ;n)Direcţia de audit public intern;o)Unitatea de management al proiectelor;p)Cabinet......excepţiilor de neconstituţionalitate în cauzele penale, potrivit legii;d)reprezintă Ministerul Public şi participă la procedura de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice în ipoteza în care Ministerul Public este parte a unui asemenea conflict, atunci când...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 septembrie 2023 in M.Of. 794 bis din 04-sep-2023

Legea 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

...faţă de practicianul în insolvenţă, măsura prevăzută în art. 198 alin. 2.Art. 4796: Măsurile asigurătoriiFaţă de persoana juridică se pot lua măsuri asigurătorii, în vederea asigurării confiscării speciale, reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii.Art. 4797: Procedura de informareOrganul judiciar comunică organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică începerea urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 august 2006 in M.Of. 677 din 07-aug-2006

Hotarirea 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

...şi coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;13.pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale de cooperare în domeniul muncii şi securităţii sociale;14.asigură administrarea, coordonarea şi monitorizarea implementării programelor finanţate din Fondul Social European;15.prestează servicii gratuite de informare, orientare şi documentare în domeniul muncii şi solidarităţii sociale pentru investitorii străini şi autohtoni.C)În domeniul asistenţei sociale şi......bolilor profesionale;6.aprobă clasificarea minelor din punct de vedere al emanaţiilor de gaze, în baza documentaţiilor prezentate de persoanele juridice;7.desfăşoară activităţi de informare-documentare cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, asigură elaborarea şi editarea de cărţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 iulie 2003 in M.Of. 483 din 07-iul-2003

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Republicare

...asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;d)să desfăşoare, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de pregătire pentru viaţa de adult;e)să desfăşoare activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 ianuarie 2008 in M.Of. 1 din 03-ian-2008

Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

...apărare şi planificarea integrată a apărării şi coordonează cooperarea politico-militară internaţională.Art. 9Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică coordonează relaţia cu Parlamentul şi activitatea legislativă, asigură asistenţa juridică şi reprezintă interesele Ministerului Apărării în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională, asigură relaţiile cu......alte autorităţi publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor normative şi asigură asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate străine, conduce activităţile care privesc informarea publică şi mass-media...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 iulie 2006 in M.Of. 654 din 28-iul-2006

Legea 292/2011 asistenţei sociale

...psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie şi altele asemenea.(2)Serviciile de îngrijire personală pot fi acompaniate de servicii de consiliere socială, juridică şi de informare.Art. 34Categoriile şi tipurile de servicii sociale, activităţile şi funcţiile aferente fiecărui tip de serviciu, precum şi regulamentele-cadru......rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată care asigură asistenţă, îngrijire şi protecţie;b)centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale;c)servicii acordate în comunitate care constau în servicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 decembrie 2011 in M.Of. 905 din 20-dec-2011