Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 104 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 626.597 acte

Regulamentul 1300/17-dec-2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

...Uniunii.(12)Pentru a răspunde nevoilor specifice din cadrul Fondului de coeziune, în conformitate cu Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, este necesar să se stabilească, în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, acţiunile specifice Fondului de coeziune drept "priorităţi de investiţie". Aceste priorităţi de investiţie ar trebui să prevadă obiective detaliate şi care să nu se excludă reciproc...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Regulamentul 721/16-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în ceea ce priveşte prelungirea duratei de existenţă a întreprinderii comune până în 2024

...consolidarea capacităţilor de cercetare şi inovare locale, regionale şi naţionale în domeniul întreprinderii comune şi la susţinerea eforturilor de specializare inteligentă.(13)Întreprinderea comună ar trebui să funcţioneze în mod deschis şi transparent, furnizând cu promptitudine toate informaţiile relevante organismelor sale adecvate, acordând atenţia corespunzătoare aspectelor sensibile cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală (DPI) şi promovându-şi totodată activităţile, inclusiv prin acţiuni de informare şi de difuzare către publicul larg...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 iulie 2014 in Jurnalul Oficial 192L

Regulamentul 390/14-apr-2014 de instituire a programului ''Europa pentru cetăţeni'' pentru perioada 2014-2020

...cu societatea civilă.(2)Prin Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii", Uniunea şi statele membre urmăresc să stimuleze creşterea, ocuparea forţei de muncă, productivitatea şi coeziunea socială în deceniul care urmează.(3)Deşi cetăţenia Uniunii, cu drepturi consacrate, constituie în mod obiectiv o valoare adăugată, Uniunea nu subliniază întotdeauna în mod eficient legătura dintre soluţia pentru o...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 aprilie 2014 in Jurnalul Oficial 115L

Directiva 2014/52/UE/16-apr-2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

...modificată pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a alinia procedura respectivă la principiile reglementării inteligente şi pentru a îmbunătăţi coerenţa şi sinergiile cu alte dispoziţii juridice din dreptul Uniunii şi cu alte politici ale Uniunii, precum şi cu strategiile şi politicile elaborate de statele membre în domenii de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 25 aprilie 2014 in Jurnalul Oficial 124L

Directiva 2014/94/UE/22-oct-2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

...materie de vehicule care funcţionează cu combustibili alternativi şi din domeniul infrastructurii aferente acestora, îndeosebi prin intermediul provocării societale "Transporturi inteligente, ecologice şi integrate". Respectiva sursă de finanţare specifică ar trebui, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi să fie considerată pe deplin drept o posibilitate suplimentară de a asigura o piaţă durabilă a mobilităţii în întreaga Uniune.(2)Regulamentul (UE) nr. 1291/2013...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 octombrie 2014 in Jurnalul Oficial 307L

Regulamentul 388/05-mar-2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

...de cealaltă pe folia de plastic.
Folia de plastic nu conţine cipuri electronice.
Antenele sunt prezentate pentru a fi utilizate drept părţi ale cardurilor inteligente.
A se vedea imaginea (*).
8504 50 95
Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 martie 2015 in Jurnalul Oficial 65L

Bugetul rectificativ 2/17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/366 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014

...protecţie a consumatorilor şi de a permite afirmarea consumatorilor în centrul pieţei interne în cadrul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi la promovarea dreptului acestora la informare, educare şi organizare în vederea protejării intereselor lor, sprijinind integrarea acestor interese ale consumatorilor în alte domenii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 martie 2015 in Jurnalul Oficial 73L

Bugetul 2007/299/CE/16-mai-2007 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Energie Inteligentă pentru exerciţiul financiar 2007

...ai Comunitatilor Europene, în special articolul 42.Acest post este destinat sa acopere platile efectuate de Agentia Executiva pentru Energie Inteligenta (AEEI) în numele agentilor temporari în vederea constituirii sau a pastrarii drepturilor de pensie ale acestora în tara de origine.Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevazute la postul 1100.114 Alocatii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 mai 2007 in Jurnalul Oficial 126L

Buget din 18-dec-2007 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2008/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

...regenerabile de energie
1.1
-
p.m.
-
3 000 000
79 220,28
6 629 600,10
06 04 05
Drepturile utilizatorilor de energie
1.1
250 000
450 000
200 000
450 000
450 000,-
72 134,-
06 04 06
Program-cadru pentru competitivitate şi inovaţie - Programul "Energie inteligentă - Europa"
1.1
66 061 800
19 000 000
58 423 000
182 000
06 04 07
Proiect-pilot - Securitatea
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 martie 2008 in Jurnalul Oficial 71L

Recomandarea 2008/653/CE/26-mai-2008 privind folosirea sigură şi eficientă a sistemelor informatice şi de comunicaţie încorporate la bordul vehiculelor: actualizarea Declaraţiei europene de principii privind interfaţa om-maşină

...la 15 septembrie 2003 Comisia a adoptat o comunicare privind tehnologiile de informare şi comunicaţie referitoare la vehiculele sigure şi inteligente, COM(2003) 542 final, incluzând recomandările pentru interfaţa om-maşină drept una dintre acţiunile prioritare.(4)Întrucât forumul comun eSafety al industriei şi sectorului public a instituit un grup de lucru...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 august 2008 in Jurnalul Oficial 216L