Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 173 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Hotarirea 641/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Ştiinţe penale şi criminalistică*
Alba Iulia
română
IF
60
120
Instituţii de drept privat*
Alba Iulia
română
IF
60
6
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 4 septembrie 2019 in M.Of. 727 bis din 04-sep-2019

Motiunea 4/2019 SIMPLĂ: Guvernare PNL - numele tău este AUSTERITATE

...încrederea în economie, întregul eşafodaj economic ar fi avut de suferit, iar liberalii s-ar fi lăudat că au avut dreptate, când, de fapt, ei au iniţiat toată criza. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că românii sunt mai inteligenţi decât propaganda PNL şi pentru că PSD a lucrat serios şi responsabil la clădirea economiei româneşti şi la creşterea nivelului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 decembrie 2019 in M.Of. 990 din 10-dec-2019

Ordinul 4999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...acordă pentru sprijinirea parcului ştiinţific şi tehnologic, prin achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), precum şi prin acoperirea drepturilor salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limita a maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 iunie 2018 in M.Of. 529 din 27-iun-2018

Cod din 2015 de măsurare a energiei electrice

...măsurare, prelucrări specifice, cum ar fi verificări de plauzibilitate şi agregări, furnizarea de informaţii prin diverse interfeţe către părţile cu drept de acces la aceste date, alte funcţii care completează funcţiile de bază enumerate;28.sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice - sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea bidirecţională securizată a datelor de măsurare, în conformitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 iulie 2015 in M.Of. 523 din 14-iul-2015

Hotarire din 2015 în Cauza Morar împotriva României

...SUA pentru a face spionaj în favoarea acestui serviciu. Chiar dacă articolul iniţial este «îmbrăcat» sub forma unui test de inteligenţă, rezultă neîndoielnic că în opinia ziaristului nu este vorba de o bănuială, ci de certitudinea faptului că [V.G.] este spion, folosindu-şi galeria de artă drept pretext pentru a-şi realiza misiunea ce-i fusese încredinţată. Nu ne aflăm în prezenţa unui silogism logic inform, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 februarie 2016 in M.Of. 141 din 24-feb-2016

Recomandarea 1/22-aug-2022 privind Programul de asociere UE-Republica Moldova [2022/1997]

...Legii cu privire la asigurarea egalităţii;- sprijinirea creării şi a consolidării capacităţilor instituţiilor naţionale, începând cu structurile naţionale din domeniul drepturilor omului, pentru a le dota astfel încât să facă faţă impactului generat de utilizarea inteligenţei artificiale, pornind de la activităţi generale de sensibilizare cu privire la protecţia drepturilor omului în spaţiul digital;- asigurarea unui mediu sigur şi propice pentru apărătorii drepturilor omului.- în termen de şapte ani:- asigurarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 21 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 273L

Recomandarea 518/08-apr-2020 privind un set comun de instrumente la nivelul Uniunii pentru utilizarea tehnologiei şi a datelor în scopul de a combate criza provocată de pandemia de COVID-19 şi de a ieşi din această criză, în special în ceea ce priveşte aplicaţiile mobile şi utilizarea datelor anonimizate privind mobilitatea

...datelor din aplicaţie, informaţii cu privire la nivelul de circulaţie a virusului.(17)Având în vedere funcţiile aplicaţiilor pentru telefoane inteligente descrise mai sus, utilizarea acestora poate afecta exercitarea anumitor drepturi fundamentale, cum ar fi, printre altele, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie. Având în vedere că orice interferenţă cu aceste drepturi ar trebui să fie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 14 aprilie 2020 in Jurnalul Oficial 114L

Hotarirea 59/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 - COM (2016)194 şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - COM (2016)205

...deosebit atenţia acordată de Comisia Europeană propunerilor formulate în acest sens de statele membre în anul 2013 şi o consideră drept soluţie corectă şi consecventă cu obiectivele stabilite prin comunicarea Comisiei "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente pentru frontiere şi securitate" - COM (2016)205.Cu privire la comunicarea "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 iunie 2016 in M.Of. 475 din 24-iun-2016

Ordinul 115/C/2017 privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

...libertate;c)noţiuni privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate;d)evidenţa persoanelor private de libertate;e)noţiuni de drept penal şi procesual penal;f)psihologie penitenciară;g)comunicare şi inteligenţă emoţională;h)comunicare şi negocierea conflictelor;i)responsabilitate socială, statut şi deontologie profesională;j)cunoaşterea armamentului şi instrucţia tragerii.(6...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 ianuarie 2017 in M.Of. 75 din 30-ian-2017

Ordinul 6/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

...central
Descrieţi cum este recunoscut contorul de către sistemul central atunci când este instalat în SMI
Securitatea sistemelor de măsurare inteligentă
Este asigurată protecţia transmiterii datelor (contorare - concentrator de date - sistemul de management al datelor) împotriva utilizatorilor neautorizaţi?
SMI poate administra drepturile de acces pentru fiecare dintre componentele sale?
Este asigurată protecţia schimbului de date între componentele din sistem împotriva atacurilor de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 martie 2016 in M.Of. 157 din 01-mar-2016