Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 702 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare

...ionizante şi a produselor farmaceutice care conţin materiale radioactive.(2)Cererea de autorizare se face de către persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1).(3)Ministerul Sănătăţii elaborează reglementări proprii de autorizare şi de control în acest scop, cu respectarea prevederilor art. 5 şi cu consultarea comisiei şi a ministerelor interesate.Art. 39(1)Ministerul Sănătăţii organizează:a)potrivit legii, reţeaua de supraveghere a contaminării cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 1996 in M.Of. 267 din 29-oct-1996

Legea 15/1991 pentru solutionarea conflictelor colective de munca

...ca arbitri se stabileste o data pe an de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, dintre specialistii in domeniul economic, tehnic, juridic si alte profesii, cu consultarea sindicatelor si a Camerei de Comert si Industrie.Art. 40In raport de obiectul conflictului colectiv de munca, arbitrii se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 februarie 1991 in M.Of. 33 din 11-feb-1991

Legea 107/1996 Legea apelor

...va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restricţionării regimului de construcţii şi cu consultarea persoanelor fizice şi persoanelor juridice interesate.(4)Coordonarea operativă a activităţii de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice revine Regiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 octombrie 1996 in M.Of. 244 din 08-oct-1996

Regulamentul 3614/29-nov-2000 Regulamentul de Procedura al Comisiei

...de competenţă, al atribuţiilor sau al motivelor ce ţin de natura cauzelor, şi informează Secretariatul General de orice început de consultare, în cazul în care acesta nu face parte dintre serviciile consultate. Consultarea serviciului juridic este obligatorie în cazul tuturor proiectelor de acte şi propunerilor de acte juridice precum şi al tuturor documentelor care ar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Codul Silvic din 2008 Codul silvic (Legea nr. 46/2008)

...nu afectează calitatea apei, a solului şi a habitatelor.(2)Proiectarea de drumuri forestiere se realizează de persoane fizice sau juridice atestate de o comisie înfiinţată în acest scop.(3)Metodologia, criteriile de atestare şi comisia de atestare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil.(4)Comisia de atestare este compusă din specialişti din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2008 in M.Of. 238 din 27-mar-2008

Regulament din 2005 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

...obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.Art. 8(1)Agenţia Naţională pune la dispoziţie persoanelor fizice şi juridice date de specialitate, solicitate de acestea în temeiul unor contracte sau convenţii civile.(2)Agenţia Naţională asigură autorităţilor publice centrale şi locale, în vederea realizării proiectelor de interes naţional, posibilitatea consultării gratuite a informaţiilor referitoare la reţeaua geodezică naţională, hărţile oficiale, cadastrul general şi publicitatea imobiliară, în condiţiile art. 71 din......acestuia spre analiza şi aprobarea directorului general al Agenţiei Naţionale;r)verificarea modului de acces al publicului (persoane fizice şi juridice autorizate) la consultarea şi utilizarea informaţiilor deţinute de Agenţia Naţională;s)soluţionarea plângerilor, analizarea sesizărilor şi sugestiilor persoanelor autorizate şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2006 in M.Of. 49 din 19-ian-2006

Hotarirea 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale

...în procesul de implementare a actului normativ;- Conformitatea actului normativ cu acquis-ul comunitar,- Modificările legislative necesare, impactul asupra sistemului juridic;- Descrierea procesului de consultare; organizaţii implicate şi opiniile acestora.Instrumentul de prezentare şi motivare este un document obligatoriu pentru toate proiectele de acte normative......de Administraţie, precum şi prin colaborare cu alte organizaţii, instituţii de învăţământ şi companii din mediul privat.CAPITOLUL V:Implicaţii juridice în viziunea prezentei strategii1.Elaborarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea "Regulamentului privind procedurile guvernamentale", inclusiv:- definirea structurii şi ierarhiei documentelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2006 in M.Of. 637 din 24-iul-2006

Legea 11/1971 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat

...din functie personalul de executie din unitate si cel care nu este prevazut in competenta organelor de conducere colectiva, cu consultarea comitetului sindicatului.Art. 56Directorul intreprinderii, respectiv conducatorul unitatii componente cu personalitate juridica, angajeaza unitatea in relatiile cu persoanele juridice si fizice si in fata organelor jurisdictionale. De asemenea, poate da imputernicire de reprezentare in acest scop si altor cadre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 octombrie 1971 in B.Of. 130 din 21-oct-1971

Legea 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...a operaţiunilor electorale, funcţionează Autoritatea Electorală Permanentă.Art. 63(1)Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală, care asigură aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2008 in M.Of. 196 din 13-mar-2008

Contract Colectiv de Munca 631/2007 la nivelul ramurii construcţii pe anii 2008-2009

...ocupaţionale emise de Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (CSOA) şi de alţi formatori acreditaţi.Art. 73(1)Angajatorul persoană juridică elaborează anual planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatelor. Planul de formare profesională face parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil.(2)La încheierea contractelor colective de......şi orice alte elemente ce privesc conducerea întregii unităţi.Art. 77(1)Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatelor, în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice pentru angajatorii nou înfiinţaţi.(2)Regulamentul intern...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2008 in M.Of. 1 cc din 10-ian-2008