Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6172 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 1036/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Puskas Valentin
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială Petrom - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.401/107/2008 al Curţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 octombrie 2009 in M.Of. 654 din 02-oct-2009

Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 97 din 7 mai 2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.Alineatul (1) al articolului 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 mai 2015 in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Ordinul 680/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare

..._||_|/|_||_||_||_||_|/|_||_||_||_|
NR. CRT.
Tip rectificare **)
|____|
NUME ŞI PRENUME ASIGURAT
COD ASIGURAT
Contract de muncă
|____|
NORMA zilnică*)
CFP conf. art. 6 alin. 1 OUG 148/2006 ******)
NUME ŞI PRENUME ASIGURAT (înainte de rectificare)
COD ASIGURAT (înainte de rectificare)
Contract de muncă cu timp parţial***)
|____|
TOTAL ZILE
ZILE ÎN CONDIŢII NORMALE
ZILE ÎN CONDIŢII
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 august 2007 in M.Of. 575 din 22-aug-2007

Norma din 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

...condiţii speciale nr. ......./..........
A. Datele de identificare a unităţii iniţiale căreia i s-a emis avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale: denumirea unităţii ...................................., cu sediul în localitatea ....................., str. ............................ nr. ......, judeţul ..................., cod unic de înregistrare/cod fiscal ......................., nr. de înregistrare la registrul comerţului ..................................................
B. Datele de identificare a unităţii care a preluat locurile de muncă specificate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 martie 2011 in M.Of. 214 din 28-mar-2011

Norme Metodologice din 2014 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

...nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.-****-ANEXA nr. 1:ACT ADIŢIONAL Nr. ....../............. la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat cu nr. ....../data ........... în registrul general de evidenţă a salariaţilorÎncheiat astăzi, ................, între:Părţile contractului:Spitalul ..................., cu sediul în Bucureşti, str. ............... nr. ......., sectorul ......., cod fiscal .............., reprezentat legal prin .............., în calitate de manager, pe de o parte, în calitate de angajator,şiDl/Dna ................., domiciliat......angajatAvând în vedere:- dispoziţiile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. VII din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 martie 2014 in M.Of. 165 din 06-mar-2014

Contract Colectiv de Munca 81/01/2006 UNIC la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2006, încheiat conform art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată cu modificările ulterioare

...Cheltuielile sociale în limita unei cote de 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările ulterioare, se vor efectua conform legii pentru:a)funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea......sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor de salariu, conform Contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.4.Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt .........(K)Drepturi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 martie 2007 in M.Of. 7 cc din 13-mar-2007

Contract Colectiv de Munca 2929/19/2006 la nivelul ramurii industriei sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor şi fibrelor de sticlă pentru perioada 2006-2010

...suplimentare.Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor. Orele suplimentare vor fi efectuate cu respectarea Codului muncii şi cu acordul sindicatelor din unitate.Pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale sau a altor cazuri de forţă majoră, salariaţii aii obligaţia de a presta muncă suplimentară, cerută de cel care angajează.Orele care nu au putut fi compensate până la sfârşitul lunii se plătesc sub...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 ianuarie 2007 in M.Of. 1 cc din 09-ian-2007

Contract Colectiv de Munca 805/03/2005 la nivelul ramurii chimie şi petrochimie pe anii 2005-2006 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Familiei cu nr. 805/03/12.04.2005

...muncă care au tangenţă direct sau indirect, cu prevederile din noua legislaţie.Art. 5(1)Interpretarea clauzelor contractului colectiv de muncă se face prin consens.(2)Dacă nu se realizează consensul, interpretarea va urma regimul juridic prevăzut de art. 977-985 Cod civil, iar dacă nici după aceasta nu s-a ajuns la o soluţie corespunzătoare, interpretarea se va realiza în înţelesul......vigoare a contractului colectiv de muncă, după caz;b)cu cel puţin 30 de zile anterior expirării contractelor colective de muncă încheiate pe un an.Art. 12Părţile convin că orice discriminare, directă sau indirectă, de natura celor prevăzute la art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 4 mai 2005 in M.Of. 5 cc din 04-mai-2005

Contract Colectiv de Munca 408/2007 la nivelul ramurii industriei textile şi a produselor textile pe anii 2007-2010

...lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.(6)Angajatorul este obligat să prevadă în contractul individual de muncă sarcinile lucrătorului, în conformitate cu prevederile Codului muncii.Art. 23(1)Contractul individual de muncă se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 septembrie 2007 in M.Of. 16 cc din 14-sep-2007

Ordonanta urgenta 145/2002 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

...fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.-****-PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SârbuAnexa nr. 1:1.Anexa nr. 1/01: BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE- mii lei -
Denumirea indicatorilor
Cod
2002
Program actualizat
Influenţe
+/-
2002
Program rectificat
A
B
1
2
3=1+2
VENITURI - TOTAL
114.352.815.656
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 noiembrie 2002 in M.Of. 810 din 07-noi-2002