Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5319 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 626.597 acte

Ordinul 2084/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:Art. 1(1)Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112......identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:Art. 1(1)Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112......identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:Art. 1(1)Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112......identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 31/2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata si modificata prin Legea nr. 493/2002

...de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|AdresaJudeţ .................... Sector .......... Localitate ..........................Strada .............. Nr. .... Bloc ....... Scara ..... Etaj .... Ap. ......Cod poştal ......... Telefon .......... Fax .......... E-mail ..............Documentul care reglementează raportul de muncă Nr. ......... Data ....... / ........ / ...........Perioada de activitate: de la ........ / ......... / ................... la ........ / ........... / ...................B)DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILULNume, prenume/Denumire ........................ Cod de înregistrare fiscală |_| |_|_|_|_|_|_|_|Adresa sediuluiJudeţ .................... Sector .......... Localitate ..........................Strada .............. Nr. .... Bloc ....... Scara...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2003 in M.Of. 37 din 23-ian-2003

Norme Metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

...metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.Art. 2(1)Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie să conţină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clauzele prevăzute la art. 4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 martie 2006 in M.Of. 196 din 02-mar-2006

Decizia 24/2003 [R] asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (2) lit. d), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (1), art. 69, 70, 71, 129, 164 si 223 din Codul muncii, adoptat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 2002

...d), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (1), art. 69, 70, 71, 129, 164 şi 223 din Codul muncii, adoptat de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 decembrie 2002Curtea Constituţională a fost sesizată, în......a) din Constituţie, la data de 13 decembrie 2002, de 54 de deputaţi, în vederea declanşării controlului de constituţionalitate asupra Codului muncii.Potrivit tabelului cuprinzând semnăturile autorilor sesizării de neconstituţionalitate, cei 54 de deputaţi sunt următorii: Marin Anton, George Crin Laurenţiu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2003 in M.Of. 72 din 05-feb-2003

Contract Colectiv de Munca 710/2008 unic la nivelul ramurii construcţii de maşini pe anii 2008-2010

...valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. Indemnizaţia de concediu de odihnă se va calcula conform prevederilor din Codul muncii.(2)Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în raport cu posibilităţile economico-financiare ale acesteia, pe lângă indemnizaţia de concediu se va plăti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2008 in M.Of. 2 cc din 01-feb-2008

Hotarirea 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

...femele de 1-2 ani
09
- Bovine masculi de 1-2 ani
10
Bovine de 2 ani şi peste - total cod (12+17)
11
- Bovine masculi de 2 ani şi peste cod (13+15+16)
12
- pentru reproducţie
13
din care: Tauri reproducători autorizaţi
14
- reformaţi (pentru sacrificare)
15
- pentru muncă
16
- Femele de 2 ani şi peste cod (18+19)
17
- Juninci
18
- Vaci cod (20+21)
19
- vaci pentru
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2010 in M.Of. 1 din 04-ian-2010

Legea 294/2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

...Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderareMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeI.Credite de angajamentII.Credit bugetar- mii lei -
Cod
Denumirea program/instrument/facilitate
Valoarea totală
Realizări până în anul 2009
Realizări 2010
Execuţie preliminată 2011
Propuneri 2012
Estimări 2013
......Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderareMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- mii lei -
Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare
Valoarea totală
Realizări până în anul 2009
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 decembrie 2011 in M.Of. 913 din 22-dec-2011

Legea 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

...Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderareMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceI.Credite de angajamentII.Credit bugetar- mii lei -
Cod Denumirea program/instrument/facilitate
Valoarea totală
Realizări până în anul 2012
Realizări 2013
Execuţie preliminată 2014
Program 2015
Estimări 2016
......Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderareMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceI.Credite de angajamentII.Credit bugetar- mii lei -
Denumirea şi codul proiectului/surse
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2014 in M.Of. 961 din 30-dec-2014