Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5979 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.084 acte

Hotarirea 84/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...salarială.26. Veniturile realizate de sportivii care participă la competiţii sportive pe cont propriu şi nu au relaţii contractuale de muncă cu entitatea plătitoare de venit sunt considerate venituri din activităţi independente.Codul fiscal:Art. 47: Venituri neimpozabile(1) Nu sunt venituri impozabile:a) veniturile obţinute prin aplicarea efectivă în ţară de către......sau avantaje de natură salariată ori asimilate salariilor.Norme metodologice:67. Veniturile de natură salarială prevăzute la art. 55 din Codul fiscal, denumite în continuare venituri din salarii, sunt venituri din activităţi dependente, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:- părţile care intră...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 februarie 2005 in M.Of. 147 din 18-feb-2005

Cod din 1964 EUROPEAN DE SECURITATE SOCIALĂ

...pentru dezvoltarea sistemelor de securitate socială,recunoscând interesul armonizării protecţiei sociale garantate în statele membre,convinse de necesitatea stabilirii unui cod european de securitate socială la un nivel mai înalt decât cel stabilit de standardele minime cuprinse în Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 102 referitoare la standardele minime de securitate socială,au convenit asupra următoarelor prevederi, care au fost elaborate în colaborare......cu Biroul Internaţional al Muncii:PARTEA I:Prevederi generaleArt. 11.În prezentul cod:a)termenul "Comitet de Ministri" înseamnă Comitetul de Ministri al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 mai 2009 in M.Of. 331 din 19-mai-2009

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...implementarea planului nostru de restructurare deja aprobat ce vizează eliminarea pierderilor până în anul 2012 cel târziu.SECŢIUNEA 2:Pieţele muncii25.Am realizat reforme substanţiale ale legislaţiei muncii. Noul cod al muncii, ce a intrat în vigoare pe 30 aprilie, îşi propune să flexibilizeze piaţa muncii prin promovarea contractelor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012

Decizia 4/2012 [R] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, precum şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate

...interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 aprilie 2012 in M.Of. 248 din 12-apr-2012

Contract Colectiv de Munca 631/2007 la nivelul ramurii construcţii pe anii 2008-2009

...în cauză.(4)Orice persoană angajată va fi supusă unei perioade de probă stabilite conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Perioada de probă va fi diferenţiată în funcţie de natura muncii, gradul de răspundere şi complexitate. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta, printr-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 ianuarie 2008 in M.Of. 1 cc din 10-ian-2008

Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 77 din 24 iunie 2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.Alineatul (4) al articolului 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 iunie 2014 in M.Of. 470 din 26-iun-2014

Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 ianuarie 2015 in M.Of. 52 din 22-ian-2015

Decizia 1010/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Augustin Zegrean
- preşedinte
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
Ion Predescu
- judecător
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Horvath&Vancsa" - S.R.L. din Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 399/119/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 august 2010 in M.Of. 571 din 12-aug-2010

Decizia 245/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 16 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Silvania Forest" - S.A. din Satu Mare în Dosarul nr. 1.217/83/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 mai 2010 in M.Of. 302 din 10-mai-2010

Decizia 1036/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Puskas Valentin
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială Petrom - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.401/107/2008 al Curţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 octombrie 2009 in M.Of. 654 din 02-oct-2009