Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4981 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 594.384 acte

Ordinul 793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:Art. 1(1)Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112......identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordonanta urgenta 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

...din centralizarea a 6 fişe.Notă: Alte surse = Bugetul asigurărilor sociale de stat.ANEXA Nr. 3/03/20/126:MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0001b CNPAS
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0001b CNPAS
FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2006 in M.Of. 945 din 23-noi-2006

Ordonanta urgenta 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

...3/04/20/08:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2005 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program actualizat
Influenţe
Program rectificat
A
B
1
2
3=2+1
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5004
Fond aferent
......a obţinut din centralizarea a 8 fişe.NOTĂ:Credite interne = Buget asigurări pentru şomajSurse proprii = Venituri proprii ale Insp. MunciiAlte surse = Buget asigurări sociale de stat.Anexa nr. 3/04/20/25:CAPITOLUL 1:MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 iulie 2005 in M.Of. 570 din 04-iul-2005

Instructiuni din 1991 privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj

...Fiecare persoana va primi un numar in registrul de evidenta, care se va trece si pe cererea pentru loc de munca sau ajutor de somaj si in carnetul de evidenta.Numarul din carnetul de evidenta se compune din : numarul de evidenta din registrul operativ, codul oficiului (punct de lucru) si codul judetului.Numerele din registrul de evidenta se acorda in ordine crescatoare, pentru o perioada de 1 an calendaristic.In anul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 1991 in M.Of. 124 din 06-iun-1991

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

...îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:a)au prevazut în actul constitutiv, în cadrul obiectului de activitate, "Selectia si plasarea fortei de munca", cod 7450, activitate prevazuta în Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997;b)sunt acreditati de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.(2)Se supun procedurii de acreditare si filialele societatilor comerciale prevazute la art. 5 lit. a) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 aprilie 2001 in M.Of. 208 din 24-apr-2001

Acord din 06-oct-2010 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Camerun cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...unui SIM (4);(3)Ministerul Mediului şi Protecţiei Naturii.(4)Studiu privind impactul asupra mediului.- diferitele legi anuale ale finanţelor;- Codul Muncii, Legea nr. 92-007 din 14 august 1992;- legislaţia care reglementează protecţia socială (5);(5)Cf. Casa Naţională de Asigurări......normative
- articolul 61 alineatul (2) şi articolul 62 alineatul (2) din Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii.
- Decretul nr. 2008/2115/PM din 24 ianuarie 2008 privind creşterea salariului minim pe economie garantat (SMIG)
- Ordonanţa nr
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 92L

Ordinul 4576/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

...respins):Număr zile lucrătoare:
Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
Categorie personal - didactic
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special
Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii
Învăţământ special compensaţii
Salariu de bază realizat
......X
X
X
X
X
X
X
X
Categorie personal - didactic auxiliar
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2011 in M.Of. 772 din 01-noi-2011

Ordinul 230/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

...respins):Număr zile lucrătoare:
Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
Categorie personal - didactic
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special
Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii
Învăţământ special compensaţii
Salariu de bază realizat
......X
X
X
X
X
X
X
X
Categorie personal - didactic auxiliar
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2011 in M.Of. 772 din 01-noi-2011

Ordinul 2445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

...respins):Număr zile lucrătoare:
Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
Categorie personal - didactic
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special
Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii
Învăţământ special compensaţii
Salariu de bază realizat
......X
X
X
X
X
X
X
X
Categorie personal - didactic auxiliar
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2011 in M.Of. 772 din 01-noi-2011

Procedura din 2002 de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj

...se acordă în ordine crescătoare, pentru o perioadă de un an calendaristic.Art. 25Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau punctul de lucru va completa rubricile formularelor, cu respectarea codurilor şi instrucţiunilor de completare a acestora, elaborate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.ANEXA Nr. 1 la procedură:
Observaţiile funcţionarului public:
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ................................ /municipiului Bucureşti, cod judeţ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 2002 in M.Of. 181 din 18-mar-2002