Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 115 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 753.332 acte

Hotarirea 553/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.,aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

...integrantă din prezenta hotărâre.-****-
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU
Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Raluca Turcan
ANEXĂ:Ministerul EnergieiSocietatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.Târgu Jiu, str. A.I. Cuza nr. 5Cod unic de înregistrare RO 30267310Registrul comerţului: J18/311/2012BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Propuneri
2021
0
1
2
3
4
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 mai 2021 in M.Of. 521 din 19-mai-2021

Contract Colectiv de Munca 1.228/2022 (denumit în continuare şi ''CCM'') la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2022-2024, înregistrat la M.M.S.S. - D.D.S.

...şase) luni de la data săvârşirii faptei.1 Sancţiunile disciplinare care vor putea fi aplicate salariaţilor sunt cele prevăzute de Codul Muncii. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă fără o cercetare disciplinară prealabilă._____1 Conform Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2012 a completului competent să judece recursul în interesul legii, momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 septembrie 2022 in M.Of. 5 cc din 29-sep-2022

Acord din 17-iul-2018 între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

...la 6/12/2013; şiLegea privind Agenţia de ocupare a forţei de muncă în sectorul privat nr. 126(I)/2012.CZ: Legea privind ocuparea forţei de muncă (435/2004).DE: Regulamentul privind ocuparea forţei de muncă (Beschăftigungsverordnung), articolul 38 şi articolul 292 din cartea III a codului securităţii sociale privind promovarea ocupării forţei de muncă (Drittes...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 330L

Decizia 335/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...dispoziţiile de lege, care reglementează competenţa teritorială a instanţelor de judecată în materia conflictelor individuale de muncă, sunt ulterioare Codului muncii şi nu prevăd abrogarea dispoziţiilor acestui din urmă act normativ în această materie. Deşi Codul muncii a fost republicat în anul 2011, iar Legea nr. 62/2011 a fost republicată în anul 2012, actele normative au...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 august 2022 in M.Of. 803 din 12-aug-2022

Decizia 23/2023 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept vizând modul de interpretare a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) şi (2) şi art. 256 alin. (1) din Codul muncii, raportate la dispoziţiile art. 1 alin. (1), (3) şi (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind detaşarea şi drepturile salariatului detaşat

...în interesul legii, cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării.VIII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale41. Dispoziţiile art. 47 din Codul muncii nu au făcut obiectul controlului de constituţionalitate.42. Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 122 din 16 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 4 mai 2012, a fost respinsă, ca neîntemeiată, excepţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 aprilie 2023 in M.Of. 364 din 28-apr-2023

Decizia 83/2018 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea art. 15^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

...intimaţi din prezenta cauză care nu au acţionat pe tot parcursul intervalului cuprins între 1 ianuarie 2009 şi finalul anului 2012).50. Nimic de natură obiectivă nu i-a împiedicat - dimpotrivă, chiar legea, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), le permitea - pe reclamanţi să îşi exercite dreptul de a sesiza instanţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 februarie 2019 in M.Of. 118 din 14-feb-2019

Decizia 76/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de condamnare

...în muncă şi timpul cât au fost arestate, iar persoanelor arătate în alin. 1 li se calculează la vechimea în muncă şi timpul cât au executat pedeapsa închisorii cu obligarea la muncă corecţională."32. La data de 10 decembrie 2012, art. 504 din Codul de procedură penală din 1968 prevedea că: "Persoana care a fost condamnată definitiv are dreptul la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 martie 2019 in M.Of. 215 din 19-mar-2019

Decizia 15/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei

...executare a pedepsei la locul de muncă [însă dispoziţiile art. 867 şi următoarele - privind executarea pedepsei la locul de muncă - au fost abrogate odată cu Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu mult după modificarea art. 56 alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 iunie 2017 in M.Of. 470 din 22-iun-2017

Decizia 68/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 şi art. 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 şi ale art. 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Ildiko Anicuţa Neacşu în Dosarul nr. 3.613/3/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 aprilie 2016 in M.Of. 276 din 12-apr-2016

Decizia 153/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...arestat. Prin urmare, este evident că nu prezumţia de vinovăţie stă la baza acestui motiv de desfacere a contractului de muncă."21. Tot în legătură cu dispoziţiile art. 130 alin. (1) lit. j) din Codul muncii s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Decizia de inadmisibilitate din 7 februarie 2012 în Cauza Teodor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 mai 2016 in M.Of. 388 din 20-mai-2016