Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 114 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 710.886 acte

Decizia 304/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 350 din Codul penal

...Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.15. Aşa fiind, Curtea constată că în prezent singura normă penală ce incriminează faptele de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă este art. 350 din Codul penal, care însă se completează cu prevederile Legii nr. 319/2006 mai sus analizate.16. Referitor la infracţiunea prevăzută la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 noiembrie 2020 in M.Of. 1144 din 26-noi-2020

Decizia 26/2020 [A] referitoare la soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (8) şi (8^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare

...art. 18 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la art. 38 şi art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «cheltuieli de personal» nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfăşurată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 ianuarie 2021 in M.Of. 27 din 11-ian-2021

Hotarirea 553/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.,aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

...integrantă din prezenta hotărâre.-****-
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU
Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Raluca Turcan
ANEXĂ:Ministerul EnergieiSocietatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.Târgu Jiu, str. A.I. Cuza nr. 5Cod unic de înregistrare RO 30267310Registrul comerţului: J18/311/2012BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Propuneri
2021
0
1
2
3
4
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 mai 2021 in M.Of. 521 din 19-mai-2021

Decizia 153/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...arestat. Prin urmare, este evident că nu prezumţia de vinovăţie stă la baza acestui motiv de desfacere a contractului de muncă."21. Tot în legătură cu dispoziţiile art. 130 alin. (1) lit. j) din Codul muncii s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Decizia de inadmisibilitate din 7 februarie 2012 în Cauza Teodor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 mai 2016 in M.Of. 388 din 20-mai-2016

Decizia 76/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de condamnare

...în muncă şi timpul cât au fost arestate, iar persoanelor arătate în alin. 1 li se calculează la vechimea în muncă şi timpul cât au executat pedeapsa închisorii cu obligarea la muncă corecţională."32. La data de 10 decembrie 2012, art. 504 din Codul de procedură penală din 1968 prevedea că: "Persoana care a fost condamnată definitiv are dreptul la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 martie 2019 in M.Of. 215 din 19-mar-2019

Decizia 335/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...dispoziţiile de lege, care reglementează competenţa teritorială a instanţelor de judecată în materia conflictelor individuale de muncă, sunt ulterioare Codului muncii şi nu prevăd abrogarea dispoziţiilor acestui din urmă act normativ în această materie. Deşi Codul muncii a fost republicat în anul 2011, iar Legea nr. 62/2011 a fost republicată în anul 2012, actele normative au...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 august 2022 in M.Of. 803 din 12-aug-2022

Decizia 68/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 şi art. 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 şi ale art. 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Ildiko Anicuţa Neacşu în Dosarul nr. 3.613/3/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 aprilie 2016 in M.Of. 276 din 12-apr-2016

Decizia 15/2020 [A] privind natura acţiunii promovate de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care ulterior este desfiinţată în calea de atac

...silită ca fiind una făcută în mod voluntar.IV. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale27. Prin Decizia nr. 122 din 16 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 4 mai 2012, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Codul muncii. În considerentele acestei decizii, Curtea Constituţională a reţinut că textul de lege criticat nu dă o definiţie exactă a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 noiembrie 2020 in M.Of. 1021 din 03-noi-2020

Decizia 897/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 şi ale art. 168 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...procesul de soluţionare a litigiilor cu care sunt învestite.22. Curtea reaminteşte că, prin Decizia nr. 882 din 25 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2012, a reţinut că art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii nu creează o situaţie discriminatorie sau favorizantă pentru vreuna dintre părţile contractului de muncă. Această cerinţă prevăzută de textul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 aprilie 2022 in M.Of. 405 din 28-apr-2022

Decizia 15/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei

...executare a pedepsei la locul de muncă [însă dispoziţiile art. 867 şi următoarele - privind executarea pedepsei la locul de muncă - au fost abrogate odată cu Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu mult după modificarea art. 56 alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 iunie 2017 in M.Of. 470 din 22-iun-2017