Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 132 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Ordinul 3805/2015 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Bel Sorriso'' din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Bel Sorriso'' din localitatea Voluntari

...preuniversitar particular Şcoala Primară "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari,_______*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.359/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 mai 2015 in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Decizia 261/22-ian-2014 privind ajutoarele de stat SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) acordate de regiunea Sardinia în favoarea Saremar

...2012, adunarea generală a acţionarilor Saremar a decis să acopere pierderea de 4 890 950,36 EUR (20) reportată în 2012 prin reducerea capitalului de la 6 099 961 EUR la 1 209 010,64 EUR.(20)După utilizarea rezervei legale şi a profitului din exerciţiile financiare anterioare.(90)Conform Codului civil italian, acţionarii trebuie să recapitalizeze o întreprindere atunci când capitalul acesteia a scăzut cu mai mult de o treime. Prin...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 49L

Ordinul 86/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013

...abrevierile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt definite conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. cu modificările şi completările ulterioare, Codului civil, precum şi altor acte normative specifice sectorului gazelor naturale în vigoare."4.La articolul 6, punctul 6 se modifică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iunie 2015 in M.Of. 424 din 15-iun-2015

Decizia 184/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1.201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitare: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2015 in M.Of. 377 din 29-mai-2015

Legea 46/2008 privind Codul silvic - Republicare

...2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2010;- Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2012;- Legea nr. 187/2012 pentru punerea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2015 in M.Of. 611 din 12-aug-2015

Decizia 18/2016 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti privind competenţa funcţională a tribunalelor specializate (Argeş, Cluj, Mureş) în soluţionarea litigiilor cu profesionişti, altele decât cele la care se referă art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, competenţă determinată exclusiv de calitatea de profesionist (fost comerciant) a părţilor procesului civil, în raport şi cu prevederile art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de lipsa unui criteriu legal pentru atribuirea competenţei în aceste litigii

...vigoare a actualului Cod civil, a Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, şi, ulterior, a actualului Cod de procedură civilă şi a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2017 in M.Of. 237 din 06-apr-2017

Contract-Cadru din 2019 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibili

...Art. 1(1)Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în celelalte reglementări incidente sectorului gazelor naturale.(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), şi ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 2019 in M.Of. 206 din 15-mar-2019

Decizia 3/2016 [A] privind dispoziţiile art. 24 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, introduse prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

...vigoare a normei de modificare.10. Aceeaşi afirmaţie este susţinută şi prin referire la prevederile art. 6 alin. (5) din Codul civil, art. 11 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare (denumită...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2016 in M.Of. 243 din 01-apr-2016

Legea 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport

...emiterea autorizaţiilor/ avizelor/acordurilor/permiselor stabilite de prezenta lege.(2)Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă şi cu cele ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2019 in M.Of. 517 din 25-iun-2019

Ordinul 222/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

...decât cele prevăzute la art. 5 şi 6, sunt definite conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Codului Reţelei de gaze naturale, Codului civil, precum şi altor acte normative specifice şi incidente sectorului gazelor naturale în vigoare.SECŢIUNEA 4:Legislaţie de referinţăArt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 decembrie 2018 in M.Of. 1094 din 22-dec-2018