Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 521 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.270 acte

Decizia 2/2019 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă

...sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la pronunţarea unui recurs în interesul legii3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 71/2011:"Art. 226. - (1) Prin hotărâre a Consiliului Superior...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2019 in M.Of. 863 din 25-oct-2019

Decizia 22/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în ceea ce priveşte regimul juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori

...Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt în contradicţie cu art. 1.138 din Codul civil şi, în consecinţă, se consideră abrogate în lumina prevederilor art. 230 lit. bb) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, conform căreia «La...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2016 in M.Of. 947 din 24-noi-2016

Decizia 504/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

...ani de la data naşterii copilului. Arată că dispoziţiile de lege criticate sunt aplicabile copiilor născuţi înainte de 1 octombrie 2011 - data intrării în vigoare a actualului Cod civil -, creându-se astfel o discriminare între copiii născuţi înainte de acest moment şi cei născuţi ulterior acestei date. Conform dispoziţiilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 2018 in M.Of. 946 din 08-noi-2018

Decizia 28/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

...vedere faptul că, în dosarele conexate din prezenta cauză, contractele de credit au fost încheiate la data de 28 octombrie 2011 şi 7 noiembrie 2011, fiind garantate cu ipotecă asupra unui imobil/apartament, aşadar sub imperiul prevederilor noului Cod civil. Astfel, în decizia precitată, Curtea, având în vedere unele chestiuni prealabile, a constatat că asupra dispoziţiilor criticate s-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 septembrie 2018 in M.Of. 795 din 18-sep-2018

Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...cu modificări şi completări prin Legea nr. 118/2008, cu modificările ulterioare;j)art. 2291 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;k...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2012 in M.Of. 365 din 30-mai-2012

Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare - Republicare

...nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 21 iulie 2010;- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2013 in M.Of. 83 din 07-feb-2013

Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică - REPUBLICARE

...4 ianuarie 1980, precum şi orice dispoziţii contrare se abrogă.-****-______*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.Legea nr. 33/1994 privind exproprierea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2011 in M.Of. 472 din 05-iul-2011

Decizia 960/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 658 din Codul civil

...reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 658 din Codul civil, excepţie invocată din oficiu de Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă în Dosarul nr. 8.775/296/2011 al aceleiaşi instanţe şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 945D/2012.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2013 in M.Of. 17 din 09-ian-2013

Decizia 495/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. 2, art. 54, art. 55 şi art. 58 din Codul familiei

...acţiunea în tăgada paternităţi, deoarece cei care pretind că sunt taţi biologici ai copiilor născuţi după intrarea în vigoare a Codului civil au dreptul să introducă respectiva acţiune. Astfel, singura condiţie care împiedică tatăl biologic să intenteze acţiune în tăgada paternităţii este aceea a datei naşterii copilului, respectiv înainte de 1 octombrie 2011 (data intrării în vigoare a noului Cod civil).Or, aşa cum Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa, de exemplu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2014 in M.Of. 134 din 24-feb-2014

Decizia 1567/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 din Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei

...a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului arată că, deşi Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei a fost abrogată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766/2011, prevederile de lege criticate pot fi supuse controlului de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 2012 in M.Of. 56 din 24-ian-2012