Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 642 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decretul 342/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...DECRET nr. 342 din 9 aprilie 2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civilÎn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României decretează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 aprilie 2012 in M.Of. 255 din 17-apr-2012

Decretul 254/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

...DECRET nr. 254 din 28 februarie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civilÎn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României decretează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 martie 2013 in M.Of. 121 din 05-mar-2013

Rectificare din 2013 la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011

...RECTIFICARE din 29 aprilie 2013 la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011La Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 aprilie 2013 in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Legea 287/2009 privind Codul civil - Republicare

...LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*) - RepublicareAcest act a fost introdus sub denumirea Codul civil.________*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Decizia 1389/2011 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 şi art. 159 din Codul de procedură civilă, ale art. 20 alin. (2) şi art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. 1201 din Codul civil

...criticate în forma avută la data încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale3. De asemenea, referitor la art. 1201 din Codul Civil, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, la data de 1 octombrie 2011, a intrat în vigoare Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 ianuarie 2012 in M.Of. 74 din 30-ian-2012

Decizia 22/2011 [R] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind competenţa funcţională a tribunalelor (civil sau comercial şi de contencios administrativ şi fiscal) în soluţionarea recursului în materie de contestaţie la executare propriu-zisă, prevăzută de dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă

...a crea norme de drept.Pe de altă parte, noile dispoziţii legale în materie, respectiv cele ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la momentul soluţionării recursului în interesul legii, acordă o configuraţie distinctă competenţei funcţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 noiembrie 2011 in M.Of. 813 din 17-noi-2011

Decizia 627/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi a celor ale art. 480 din Codul civil

...120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi a celor ale art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Marin Petru Coveianu în Dosarul nr. 2.237/288/2009 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 mai 2011.-****-
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 517 din data de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 iulie 2011 in M.Of. 517 din 22-iul-2011

Decizia 1481/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 ianuarie 2011 in M.Of. 60 din 25-ian-2011

Decizia 885/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, ale art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi ale art. 480, art. 1429 şi art. 1436 din Codul civil

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 septembrie 2011 in M.Of. 640 din 07-sep-2011

Decizia 1547/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 ianuarie 2011 in M.Of. 60 din 25-ian-2011