Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 546 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Decizia 701/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 6 din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a celor ale art. 969 şi art. 1073-1077 din Codul civil

...domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a celor ale art. 969 şi art. 1073-1077 din Codul civil, excepţie ridicată de Maria Axinia în Dosarul nr. 924/332/2010 al Judecătoriei Vânju Mare.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 31 mai 2011.-****-
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 606 din data de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2011 in M.Of. 606 din 29-aug-2011

Decizia 823/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 1169 şi art. 1173 alin. 1 din Codul civil

...DECIZIE nr. 823 din 21 iunie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 1169 şi art. 1173 alin. 1 din Codul civil
Augustin Zegrean
- preşedinte
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
Ion Predescu
- judecător
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 septembrie 2011 in M.Of. 646 din 09-sep-2011

Decizia 75/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la anumite chestiuni de drept

...aplicabilă în cazul copilului născut înainte de intrarea în vigoare a Codului civil şi de abrogarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 427 din Codul civil, cu aplicarea art. 6 alin. (6) din Codul civil şi art. 5 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 decembrie 2017 in M.Of. 954 din 04-dec-2017

Decizia 35/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 4.714/110/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...în baza art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări de Legea nr. 230/2011. Potrivit art. 2.537 din Codul civil, prescripţia se întrerupe printr-un act voluntar de executare sau prin orice act prin care cel în folosul căruia curge...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2016 in M.Of. 73 din 02-feb-2016

Decizia 22/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în ceea ce priveşte regimul juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori

...Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt în contradicţie cu art. 1.138 din Codul civil şi, în consecinţă, se consideră abrogate în lumina prevederilor art. 230 lit. bb) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, conform căreia «La...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2016 in M.Of. 947 din 24-noi-2016

Decizia 2/2019 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă

...sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la pronunţarea unui recurs în interesul legii3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 71/2011:"Art. 226. - (1) Prin hotărâre a Consiliului Superior...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2019 in M.Of. 863 din 25-oct-2019

Decizia 28/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

...vedere faptul că, în dosarele conexate din prezenta cauză, contractele de credit au fost încheiate la data de 28 octombrie 2011 şi 7 noiembrie 2011, fiind garantate cu ipotecă asupra unui imobil/apartament, aşadar sub imperiul prevederilor noului Cod civil. Astfel, în decizia precitată, Curtea, având în vedere unele chestiuni prealabile, a constatat că asupra dispoziţiilor criticate s-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 septembrie 2018 in M.Of. 795 din 18-sep-2018

Decizia 504/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

...ani de la data naşterii copilului. Arată că dispoziţiile de lege criticate sunt aplicabile copiilor născuţi înainte de 1 octombrie 2011 - data intrării în vigoare a actualului Cod civil -, creându-se astfel o discriminare între copiii născuţi înainte de acest moment şi cei născuţi ulterior acestei date. Conform dispoziţiilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 2018 in M.Of. 946 din 08-noi-2018

Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...cu modificări şi completări prin Legea nr. 118/2008, cu modificările ulterioare;j)art. 2291 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;k...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2012 in M.Of. 365 din 30-mai-2012

Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică - REPUBLICARE

...4 ianuarie 1980, precum şi orice dispoziţii contrare se abrogă.-****-______*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.Legea nr. 33/1994 privind exproprierea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2011 in M.Of. 472 din 05-iul-2011