Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1352 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Ordinul 2084/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Hotarirea 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

...şi finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXA Nr. 1:LISTA domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de minimis
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumire cod CAEN
D - Produse ale industriei prelucrătoare
1.
183
Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană
2.
191
Tăbăcirea şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 octombrie 2007 in M.Of. 690 din 11-oct-2007

Ordinul 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 184/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.a ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'' - Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, şi 1.3.b ''Sprijin pentru consultanţă acordat IMM'' - Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, în cadrul axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

...leasingului financiar - de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F - Construcţii şi CB - Industria extractivă - produse neenergetice)4.Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale - cu excepţia leasingului financiar, precum......leasingului financiar - de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F - Construcţii şi CB - Industria extractivă - produse neenergetice)4.Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale - cu excepţia leasingului financiar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2008 in M.Of. 93 din 06-feb-2008

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului ''Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării''

...ambalaje PET postconsum, denumiţi în continuare reciclatori - agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor de mase plastice, cod CAEN 3720, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, şi......în continuare colectori - agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a deşeurilor de mase plastice de la persoane fizice, cod CAEN 5157, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare.Deşeuri de ambalaje PET postconsum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2004 in M.Of. 490 din 01-iun-2004

Reglementari Contabile din 2008 conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...DE PROPRIETATE _________________________|__|__|
DENUMIREA
ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea preponderentă) ______________________________________________
INSTITUŢIEI: ___________________________________
ADRESA LOC: ____________________, sectorul ______
Cod grupă CAEN _____________________________|__|__|__|
STR.: _______________________________ nr. : _______
CODUL UNIC
TELEFONUL: _______________ FAXUL: ____________
DE ÎNREGISTRARE _____________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NUMĂRUL DIN
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2008 in M.Of. 879 bis din 24-dec-2008

Ordinul 947/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2004 in M.Of. 623 din 09-iul-2004

Procedura de implementare din 2012 a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (PS-04.02 Revizia 1)

...au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor din......c)au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de preselecţie şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 mai 2012 in M.Of. 331 bis din 16-mai-2012

Ordinul 880/2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

...şi gospodăririi apelor
Speranţa Maria Ianculescu
ANEXA. Nr. 1:PRODUCĂTORI DE AMBALAJE
Denumirea societăţii: .............................................
Localitatea: ..........................................................
Adresa: ...............................................................
Tel./Fax/E-mail: ...................................................
Cod CAEN pentru activitatea de baza: .................
Nr. mediu angajaţi: ...............................................
C.U.I. ......................................
CANTITATEA DE AMBALAJE PRODUSE în ANUL ................................Ambalaje de desfacere* |_......Nume, prenume: ...................................
Funcţia: ................................................
Semnătura şi stampila
ANEXA Nr. 2:IMPORTATORI DE AMBALAJE
Denumirea societăţii: ..............................................
Localitatea: ...........................................................
Adresa: ................................................................
Tel./Fax/E-mail: ....................................................
Cod CAEN pentru activitatea de baza: ..................
Nr. mediu angajaţi: ................................................
C.U.I. ......................................
CANTITATEA DE AMBALAJE IMPORTATE în ANUL ....................Ambalaje de desfacere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 ianuarie 2005 in M.Of. 55 din 17-ian-2005