Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1812 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 726.607 acte

Instructiunile 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni

...cod MIC);
- pentru operatorii independenţei: SI:
- pentru tranzacţiile efectuate în afara pieţei: XOFF.
ANEXA Nr. 2:DETALII PRIVIND FORMA FIŞIERELORCodul ţării va fi completat conform ISO 3166.1,Codul clasei va fi completat conform nomenclatorului CAEN*) emis de Oficiul Naţional al Registrului ComerţuluiFişierul PCConţine tabelele:#ID Tabelul pentru identificarea persoanei de contactFişierul PN...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 ianuarie 2008 in M.Of. 28 din 15-ian-2008

Norme Metodologice din 2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

...muniţiiUrmare a solicitării domnului ................... , adresată în calitate de ................ al S.C. ................ cu sediul în localitatea ................ ., str. .............. , nr. ...... , judeţul (sectorul) .............. , cod unic de înregistrare nr. ............. , se acordă AVIZUL de principiu, în vederea includerii în obiectul de activitate al societăţii a următoarelor domenii:1........................................... - COD CAEN ............... ;2........................................... - COD CAEN ............... ;3........................................... - COD CAEN ............... ;4........................................... - COD CAEN ............... ;5........................................... - COD CAEN ............... ;6........................................... - COD CAEN ............... ;Prezentul aviz are o valabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 martie 2005 in M.Of. 241 din 23-mar-2005

Instructiunile 10/2004 privind operaţiunile nerezidenţilor pe piaţa de capital din România

...pieţei de ' tranzacţionare
BVB BER BMF
Bursa de Valori Bucureşti Bursa Electronică Rasdaq Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu
[Cod Ţara X]
=
Codul ţării de rezidenţă a investitorului. Se va folosi nomenclatorul de ţări
[Cod Clasa X]
=
Codul clasei CAEN din care face parte emitentul
Observaţie: La autorizare noile pieţe de tranzacţionare vor primi [Cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 noiembrie 2004 in M.Of. 1109 din 26-noi-2004

Ghid de finantare din 2012 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;b)are ca obiecte de activitate: COD CAEN 4677, 3831, 3832 (colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz) sau deţine doar cod CAEN 4677 (colectarea vehiculelor scoase din uz), iar tratarea vehiculelor scoase din uz se realizează în baza unui contract încheiat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 martie 2012 in M.Of. 168 din 14-mar-2012

Ordinul 1304/2004 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

...2 Nume, prenume organe de inspecţie fiscală.3 Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă controlului.4 Denumire şi clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfăşurat.5 Adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii.6 Menţionarea felului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate).7 Nume, prenume, funcţie, date identitate, CNPCod 14.13.22.18/1Anexa 5b:Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal"CAPITOLUL I:1.Procesul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 septembrie 2004 in M.Of. 828 din 08-sep-2004

Procedura de implementare din 2013 a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

...eveniment.6.În cadrul Programului nu sunt eligibile:- societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58,181,182);- societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 septembrie 2013 in M.Of. 591 din 19-sep-2013

Prescriptii tehnice C11/2003 Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice -ediţia 1-

...judeţ, telefon, fax);b)statutul agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d)certificatul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare (în copie);e)memoriu tehnic care să cuprindă domeniul pentru care se solicită autorizarea, cu specificarea tipului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 ianuarie 2004 in M.Of. 75 bis din 29-ian-2004

Ghid de finantare din 2013 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;b)are ca obiect de activitate: colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677, 3831 şi 3832); colectarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677), tratarea acestora realizându-se în baza unui contract încheiat cu un operator economic cu personalitate juridică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 mai 2013 in M.Of. 274 din 15-mai-2013

Procedura de implementare din 2007 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
172
Producţia de ţesături
173
Finisarea materialelor textile
174
Fabricarea
......societăţii;- situaţia juridică a societăţii (activitate suspendată, faliment, reorganizare, dizolvare etc.);c)istoric pe obiect de activitate, în original, pentru codul CAEN pe care se accesează Programul, cu precizarea datei când a fost autorizată această activitate, emis de oficiul registrului comerţului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 iulie 2007 in M.Of. 476 din 16-iul-2007

Hotarirea 1099/2008 privind susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziţiei de berbeci şi/sau ţapi pentru reproducţie

...CI) seria............ nr. ..............................., emis(ă) de........................................................, CNP...................................................., membru al Asociaţiei de crescători de ovine/caprine.........................................................................................,sau2.Persoană juridicăDenumirea............................................................., cod unic de înregistrare........................., cod CAEN principal................., cod CAEN secundar............................, cu sediul în localitatea........................................................, str. ....................................... nr. ........, judeţul............................, cont nr. ................................................., deschis la...................., reprezentată prin: numele şi prenumele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 septembrie 2008 in M.Of. 666 din 25-sep-2008