Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1550 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Procedura din 2006 privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor

...trebuie să aibă prevăzută în obiectul de activitate al firmei prestarea de servicii în domeniul RSVTI.Art. 38În prezent codurile precizate în CAEN (anexa la Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997) şi CPSA (anexa la Hotărârea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2006 in M.Of. 770 din 11-sep-2006

Norma 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

...localitatea....................................sectorul ........, str. ..........nr. ................, bl..............sc ............., ap. ................Telefon............., fax............Număr din registrul comerţului ........................Forma de proprietate ....................................Activitatea preponderentă ..............................(denumire clasa CAEN)________Cod clasa CAEN ............................ |_|_|_|_|Cod unic de înregistrare ......................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|BILANŢla
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iunie 2007 in M.Of. 488 bis din 20-iun-2007

Metodologie din 2005 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...proprie răspundere depuse de către plătitori, se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).SUBSECŢIUNEA B2:Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul compartimentului......nr. perioade de raportare (12 sau 4)
.........................
B. Motivaţia în cazul SIN=1
- cazierul fiscal
|_|
- obiect principal de activitate
cod CAEN
- solicitări depuse pentru anii fiscali anteriori şi nesoluţionate
|_|
- plătitor nou înfiinţat
|_|
- datele incomplete
|_|
- SIN-ul este
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2005 in M.Of. 698 din 03-aug-2005

Procedura din 2002 de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj

...auto ............................. , limbi străine ........................... , operare PC ........................... , dactilo ................. , steno ......................... , altele (descriere) ...........................................................Experienţa profesională dobândită prin muncă:
Ocupaţia
De la
Până la
Domeniul CAEN al angajatorului
Experienţă
(ani)
COR
Nume
Cod
Nume
Starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice ale persoanei înregistrate:Capacitatea de muncă .......................... , restricţii ........................................Calităţi personale ale persoanei......de muncă de la care provine persoana înregistrată (dacă este cazul):
Ocupaţia
Angajator
Tipul contractului
Încetarea raporturilor contractuale
COR
Nume
Cod
Nume
Cod
Nume
Motivul
Data
Cod
Nume
Opţiunile persoanei înregistrate privind formarea profesională/loc de muncă:Formare profesională: ocupaţie ................forma...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 2002 in M.Of. 181 din 18-mar-2002

Ordinul 2084/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Procedura din 2004 de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului ''Investiţii în turism''

...cadrul prezentului Subprogram, se finanţează modernizarea/reabilitarea şi/sau dotarea unităţilor turistice, ale întreprinderilor ale căror activităţi sunt incluse în codul CAEN secţiunea H, "Hoteluri şi restaurante", cu excepţiile: grupa 553, grupa 554, grupa 555. Din clasa 5523, grupa 552 se finanţează......în care se implementează Subprogramul.c)Sectorul de activitate eligibilProiectele trebuie să urmărească realizarea:- activităţilor de turism incluse în codul CAEN la secţiunea H, "Hoteluri şi restaurante", cu excepţiile: grupa 553, grupa 554, grupa 555. Din clasa 5523, grupa 552...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 2004 in M.Of. 1192 bis din 14-dec-2004

Ordinul 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 657/2006 pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

...şi prenumele organelor de inspecţie fiscală.3) Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă controlului.4) Denumirea şi clasificarea conform codului CAEN ale obiectului de activitate desfăşurat.5) Adresa punctului de lucru, a sucursalei, a subunităţii.6) Menţionarea felului de sediu secundar......se vor preciza denumirea exactă a obiectului controlului şi perioada supusă verificării;4.denumirea obiectului de activitate şi clasificarea după codul activităţii conform clasificării CAEN;5.se vor preciza adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii la care s-a desfăşurat controlul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2006 in M.Of. 702 din 16-aug-2006

Ordinul 1719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcţionarea unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă

...e)statutul societăţii comerciale, din care să rezulte obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 2222 şi cod CAEN 6712) (copie şi original);f)certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2006 in M.Of. 877 din 26-oct-2006