Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 11598 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Legea 494/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 83 din 19 august 2004 pentru modificarea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2004 in M.Of. 1092 din 24-noi-2004

Ordonanta urgenta 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normativeAvând în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe conduce la apariţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2014 in M.Of. 906 din 12-dec-2014

Ordinul 31/2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata si modificata prin Legea nr. 493/2002

...DECLARAŢIE PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR
Pentru anul ......................
A)DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUINume .............. Iniţiala tatălui .... Prenume.............. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|AdresaJudeţ .................... Sector .......... Localitate ..........................Strada .............. Nr. .... Bloc ....... Scara ..... Etaj .... Ap. ......Cod poştal ......... Telefon .......... Fax .......... E-mail ..............Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţă ....................................B)DATE PRIVIND CONTRACTUL ÎNCHEIAT ÎNTRE PĂRŢI1.Numele şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2003 in M.Of. 37 din 23-ian-2003

Ordinul 1746/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) ''Decont de taxă pe valoarea adăugată''

...În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 decembrie 2008 in M.Of. 864 din 22-dec-2008

Ordonanta urgenta 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăAvând în vedere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2008 a fost extinsă plata obligaţiilor fiscale în contul unic pentru toţi contribuabilii, indiferent dacă au sau nu obligaţii fiscale restante, asigurându-se astfel o reducere a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2008 in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Ordinul 3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

...3347 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulareÎn temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 781 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi (6), precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2011 in M.Of. 754 din 26-oct-2011

Ordinul 1431/2000 pentru aprobarea formularisticii necesare in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare

...93/2000,emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:- Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fără personalitate juridică - formular IMP 1.1, M.F. cod 14.13.01.10/1;- Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fără personalitate juridică - formular......IMP 1.2, M.F. cod 14.13.01.11/1;- Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române cu domiciliul în România - formular IMP 1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2000 in M.Of. 650 din 12-dec-2000

Ordinul 2260/2001 privind fisele fiscale

...Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor "Fişa fiscală 1 (pentru venituri din salarii la funcţia de bază - FF1)", cod 14.13.01.13/1, şi "Fişa fiscală 2 (pentru venituri din salarii, altele decât cele de la funcţia de bază - FF2)", cod 14.13.01.13/2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 2001 in M.Of. 799 din 14-dec-2001

Regulamentul 3/1996 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati - Republicare

...seria şi numărul cecului, respectiv tipul cecului la origine (la tipărire) şi tipul cecului în momentul declarării incidentului de plată;- codul fiscal al persoanelor juridice;- codul numeric personal din buletinul de identitate al persoanelor fizice;- numărul de cod al băncilor;- numărul de cod al centralei şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 1998 in M.Of. 359bis din 22-sep-1998

Legea 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...LEGE nr. 22 din 2 martie 2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.După articolul 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 martie 2010 in M.Of. 144 din 04-mar-2010