Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6880 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.499 acte

Regulamentul 184/12-ian-2005 privind statisticile comunitare ale balanţei de plăţi, ale comerţului internaţional cu servicii şi ale investiţiilor străine directe

...aeriană. Se face următoarea defalcare: Alte transporturi - Pasageri (cod 215). Alte transporturi - Costul transportului (cod 216) şi Alte transporturi - Altele (cod 217).Este necesară o clasificare extinsă pentru Alte transporturi (cod 214), după cum urmează:Transporturi spaţiale (cod 218)Această subpoziţie include lansările de sateliţi efectuate de întreprinderile comerciale pentru proprietarii de sateliţi (precum întreprinderile de telecomunicaţii) şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Contract-Cadru din 2001 de transport al gazelor naturale

...CONTRACT - CADRU de transport al gazelor naturalenr. ....... din anul ........ luna ............. ziua .....Capitolul I:Părţile contractanteSocietatea Comercială ............................, cu sediul în .................., str ......................... nr ........., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........, telefon .............., fax ........., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr ......., cod SIRUES .............., cod fiscal ..........., având contul nr ...................., deschis la .................................., reprezentată legal prin ..................., în calitate de prestator al serviciului de transport al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 septembrie 2001 in M.Of. 595 din 21-sep-2001

Decizia 2008/312/Euratom/05-mar-2008 de stabilire a formularului standard pentru supravegherea şi controlul expedierilor de deşeuri radioactive şi combustibil uzat, prevăzut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului

...toate expedierile acoperite prin prezenta cerere, cu excepţia cazului în care este convenit altfel de autorităţile competente.
4.
Solicitant (denumirea comercială): _______________________________________
|_| Deţinător (pentru tipurile MM, ME)
|_| Destinatar (pentru tipul IM)
|_| Altul (pentru tipul TT) precizaţi __________________________
Adresa: _______________________________________
Codul postal: _____________Localitatea: __________________________Tara: __________________________Tel.: __________________________Fax: __________________________E-mail: _______________________________________
Persoană de contact: Dl/Dna__________________________
5.
Locul în care sunt ţinute deşeurile
......radioactive înainte de expediere (denumirea comercială): __________________________
Adresa: _______________________________________
Codul poştal:_____________Localitatea:___________________Tara:__________________________Tel.: __________________________ Fax: __________________________E-mail: __________________________
Persoană de contact: Dl/Dna_______________________________________
6.
Destinatar
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 aprilie 2008 in Jurnalul Oficial 107L

Ordinul 784/2013 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor pentru sesiunile 1 şi 2 şi pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări

...SECŢIUNEA I:DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANTPERSOANE JURIDICE si PFA/ ÎI/ ÎF:*)
01. Denumire exploataţie PJ/ PFA/ ÎI/ ÎF*)
02. Cod unic identificare (CUI)/ Cod fiscal
03. Nume administrator/ reprezentant*)
04. Prenume administrator/ reprezentant*)
05. CNP administrator/
Cod ţara şi nr. act identitate (pt. altă cetăţenie)
06. Tip de organizare*)
07. Exploataţie comercială**) |_|
08. Exploataţie comercială tip
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2013 in M.Of. 509 din 13-aug-2013

Legea 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2010 in M.Of. 497 din 19-iul-2010

Ordinul 389/2004 privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor

...de operaţiuni cu arme şi muniţii- autoritatea emitentă- denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)- adresa- telefon/fax- codul unic a înregistrare a armurierului- numărul licenţei- data înregistrării- emitent- număr de înregistrare al avizului- autoritatea care a dat avizul- denumirea comercială a mărfii- cantitatea de arme şi calibrul- date de identificare ale armelor (unde este cazul)- cantitatea de muniţie şi calibrul......pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii- autoritatea emitentă- denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)- adresa- telefon/fax- codul unic a înregistrare a armurierului- numărul licenţei- data înregistrării- emitent- număr de înregistrare al avizului- autoritatea care a dat avizul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2005 in M.Of. 107 din 02-feb-2005

Ordinul 150/2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

...global", cod 14.13.01.13;2."Declaraţie specială privind veniturile din activităţi independente realizate într-o formă de asociere", cod 14.13.01.13/4.4;3."Declaraţie specială privind veniturile din străinătate", cod 14.13.01.13/7;4."Declaraţie specială privind veniturile din activităţi independente - comerciale", cod 14.13.01.13/4.1;5."Declaraţie specială privind veniturile din activităţi independente - profesii libere", cod 14.13...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 februarie 2003 in M.Of. 124bis din 26-feb-2003

Ordinul 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare

...4:Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei, la cererea creditorilor fără contestaţie formulată de debitorTRIBUNALUL ............................
SECŢIA ......................................
DOSAR NR. ................../............
SENTINŢA COMERCIALĂ NR. ..........................
Şedinţa publică din data de ......................................
Judecător-sindic ......................................................
Grefier ....................................................................Pe rol, examinarea cererii creditorului ..................................... cu sediul social/domiciliul în ....................... , cod de identificare fiscală ....................... nr. de ordine în registrul comerţului/ registrul societăţilor agricole/ registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/ alte registre .......... pentru deschiderea......5:Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorilor cu contestaţie formulată de debitorTRIBUNALUL ............................
SECŢIA ......................................
DOSAR NR. ................/..............
SENTINŢA COMERCIALĂ NR. .........................
Şedinţa publică din data de ......................................
Judecător - sindic ....................................................
Grefier ....................................................................Pe rol derularea procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2006 in M.Of. 615 din 17-iul-2006

Legea 496/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1047 din 29-dec-2006

Decizia 153/1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) lit. c) din Codul muncii

...Suliman
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ridicată de Societatea Comercială "Siretul" - S.A. din Bucecea în Dosarul nr. 2.500/1999 al Judecătoriei Botoşani.La apelul nominal răspunde Doina Zmău. Lipseşte Societatea Comercială "Siretul" - S.A. din Bucecea, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 1999 in M.Of. 554 din 12-nov-1999