Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1727 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 705.888 acte

Norme Metodologice din 2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

...muniţiiUrmare a solicitării domnului ................... , adresată în calitate de ................ al S.C. ................ cu sediul în localitatea ................ ., str. .............. , nr. ...... , judeţul (sectorul) .............. , cod unic de înregistrare nr. ............. , se acordă AVIZUL de principiu, în vederea includerii în obiectul de activitate al societăţii a următoarelor domenii:1........................................... - COD CAEN ............... ;2........................................... - COD CAEN ............... ;3........................................... - COD CAEN ............... ;4........................................... - COD CAEN ............... ;5........................................... - COD CAEN ............... ;6........................................... - COD CAEN ............... ;Prezentul aviz are o valabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 martie 2005 in M.Of. 241 din 23-mar-2005

Instructiunile 10/2004 privind operaţiunile nerezidenţilor pe piaţa de capital din România

...pieţei de ' tranzacţionare
BVB BER BMF
Bursa de Valori Bucureşti Bursa Electronică Rasdaq Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu
[Cod Ţara X]
=
Codul ţării de rezidenţă a investitorului. Se va folosi nomenclatorul de ţări
[Cod Clasa X]
=
Codul clasei CAEN din care face parte emitentul
Observaţie: La autorizare noile pieţe de tranzacţionare vor primi [Cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 noiembrie 2004 in M.Of. 1109 din 26-noi-2004

Procedura din 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

...întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, dovada autorizării activităţii pentru care se solicită finanţare, cu menţionarea codului CAEN corespunzător, în locaţia realizării investiţiei;d)declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform......locaţia realizării investiţiei;b)descrierea întreprinderii solicitante şi prezentarea activităţii acesteia;c)prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare, aferentă codului CAEN din cererea de acord pentru finanţare;d)descrierea activelor ce urmează a fi achiziţionate şi încadrarea acestora în fluxul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 mai 2013 in M.Of. 305 din 28-mai-2013

Ghid de finantare din 2012 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;b)are ca obiecte de activitate: COD CAEN 4677, 3831, 3832 (colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz) sau deţine doar cod CAEN 4677 (colectarea vehiculelor scoase din uz), iar tratarea vehiculelor scoase din uz se realizează în baza unui contract încheiat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 martie 2012 in M.Of. 168 din 14-mar-2012

Ordinul 1304/2004 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

...2 Nume, prenume organe de inspecţie fiscală.3 Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă controlului.4 Denumire şi clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfăşurat.5 Adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii.6 Menţionarea felului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate).7 Nume, prenume, funcţie, date identitate, CNPCod 14.13.22.18/1Anexa 5b:Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal"CAPITOLUL I:1.Procesul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 septembrie 2004 in M.Of. 828 din 08-sep-2004

Prescriptii tehnice C11/2003 Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice -ediţia 1-

...judeţ, telefon, fax);b)statutul agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d)certificatul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare (în copie);e)memoriu tehnic care să cuprindă domeniul pentru care se solicită autorizarea, cu specificarea tipului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 ianuarie 2004 in M.Of. 75 bis din 29-ian-2004

Procedura de implementare din 2007 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
172
Producţia de ţesături
173
Finisarea materialelor textile
174
Fabricarea
......societăţii;- situaţia juridică a societăţii (activitate suspendată, faliment, reorganizare, dizolvare etc.);c)istoric pe obiect de activitate, în original, pentru codul CAEN pe care se accesează Programul, cu precizarea datei când a fost autorizată această activitate, emis de oficiul registrului comerţului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 iulie 2007 in M.Of. 476 din 16-iul-2007

Ordinul 715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

...al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului ..............................
Semnătura şi stampila, ...........................Anexa 41:Denumirea societăţii:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. Mediu de angajaţi:
C.U.I.
Persoana de contact1.Echipamente puse pe piaţă în
......raportare pentru administratorii punctelor de colectareDenumirea societăţii/ punctului de lucru:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail:
C.U.I.
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. mediu de angajaţi:
Persoana de contact:
Categoria *
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 ianuarie 2006 in M.Of. 1 din 03-ian-2006

Reglementari RNTR1/2005 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

...aparţine unei persoane juridice care are prevăzut în statut ca obiect de activitate "Activităţi de testări şi analize tehnice", conform cod CAEN. Staţia poate funcţiona numai dacă deţine autorizaţie tehnică în termen de valabilitate eliberată de către R.A.R. conform prezentelor......înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului, cu anexa la acesta, conţinând activitatea de testări şi analize tehnice conform cod CAEN, pentru punctul de lucru aferent staţiei de inspecţie tehnică periodică; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 decembrie 2005 in M.Of. 1160 din 21-dec-2005

Ordinul 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

...introduse pe piaţa românească în anul .......PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE AMBALAJEDenumirea operatorului economic: ...................................Localitatea: ................................................................Adresa: .....................................................................Tel./Fax/E-mail: ..........................................................Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................Cifra de afaceri: .................................C.U.I. ...............................................Ambalaje de desfacere* |_| (se marchează cu x dacă este......ANEXA Nr. 2:CANTITĂŢILE de ambalaje corespunzătoare producţiei/importului în anul ........Denumirea operatorului economic: ....................................Localitatea: ......................................................................Adresa: ...........................................................................Tel./Fax/E-mail: ...............................................................Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................Cifra de afaceri: .................................C.U.I. ...............................................- tone -
Materialul
Ambalaje corespunzătoare produselor ambalate introduse pe piaţa
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 octombrie 2005 in M.Of. 929 din 18-oct-2005