Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1644 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.721 acte

Ordinul 31/2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata si modificata prin Legea nr. 493/2002

...de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|AdresaJudeţ .................... Sector .......... Localitate ..........................Strada .............. Nr. .... Bloc ....... Scara ..... Etaj .... Ap. ......Cod poştal ......... Telefon .......... Fax .......... E-mail ..............Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţă ....................................B)DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ1.Obiectul principal de activitate ............................................................................Cod CAEN |_||_|_|_|2.Forma de organizare .......................... 3. Denumirea ..........................................4.Sediul principal de desfăşurare a activităţii ...........................................................5.Autorizaţie/Document...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2003 in M.Of. 37 din 23-ian-2003

Norma 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat

...numerar de minimum 25.000 lei;c)să aibă ca obiect unic de activitate marketingul fondului de pensii administrat privat, cod CAEN 8720 - "Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii";d)să aibă un sediu permanent;e)acţionarii/asociaţii persoane......numai entităţile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)au ca obiect de activitate şi marketingul fondului de pensii administrat privat, cod CAEN - 8720 "Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii";b)au obţinut avizul autorităţii competente în vederea desfăşurării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 august 2007 in M.Of. 567 din 17-aug-2007

Norme Metodologice din 2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

...muniţiiUrmare a solicitării domnului ................... , adresată în calitate de ................ al S.C. ................ cu sediul în localitatea ................ ., str. .............. , nr. ...... , judeţul (sectorul) .............. , cod unic de înregistrare nr. ............. , se acordă AVIZUL de principiu, în vederea includerii în obiectul de activitate al societăţii a următoarelor domenii:1........................................... - COD CAEN ............... ;2........................................... - COD CAEN ............... ;3........................................... - COD CAEN ............... ;4........................................... - COD CAEN ............... ;5........................................... - COD CAEN ............... ;6........................................... - COD CAEN ............... ;Prezentul aviz are o valabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2005 in M.Of. 241 din 23-mar-2005

Instructiunile 10/2004 privind operaţiunile nerezidenţilor pe piaţa de capital din România

...pieţei de ' tranzacţionare
BVB BER BMF
Bursa de Valori Bucureşti Bursa Electronică Rasdaq Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu
[Cod Ţara X]
=
Codul ţării de rezidenţă a investitorului. Se va folosi nomenclatorul de ţări
[Cod Clasa X]
=
Codul clasei CAEN din care face parte emitentul
Observaţie: La autorizare noile pieţe de tranzacţionare vor primi [Cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2004 in M.Of. 1109 din 26-noi-2004

Procedura din 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

...întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, dovada autorizării activităţii pentru care se solicită finanţare, cu menţionarea codului CAEN corespunzător, în locaţia realizării investiţiei;d)declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform......locaţia realizării investiţiei;b)descrierea întreprinderii solicitante şi prezentarea activităţii acesteia;c)prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare, aferentă codului CAEN din cererea de acord pentru finanţare;d)descrierea activelor ce urmează a fi achiziţionate şi încadrarea acestora în fluxul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2013 in M.Of. 305 din 28-mai-2013

Ghid de finantare din 2012 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;b)are ca obiecte de activitate: COD CAEN 4677, 3831, 3832 (colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz) sau deţine doar cod CAEN 4677 (colectarea vehiculelor scoase din uz), iar tratarea vehiculelor scoase din uz se realizează în baza unui contract încheiat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 2012 in M.Of. 168 din 14-mar-2012

Ordinul 1304/2004 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

...2 Nume, prenume organe de inspecţie fiscală.3 Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă controlului.4 Denumire şi clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfăşurat.5 Adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii.6 Menţionarea felului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate).7 Nume, prenume, funcţie, date identitate, CNPCod 14.13.22.18/1Anexa 5b:Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal"CAPITOLUL I:1.Procesul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 septembrie 2004 in M.Of. 828 din 08-sep-2004

Prescriptii tehnice C11/2003 Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice -ediţia 1-

...judeţ, telefon, fax);b)statutul agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d)certificatul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare (în copie);e)memoriu tehnic care să cuprindă domeniul pentru care se solicită autorizarea, cu specificarea tipului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2004 in M.Of. 75 bis din 29-ian-2004

Ordinul 715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

...al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului ..............................
Semnătura şi stampila, ...........................Anexa 41:Denumirea societăţii:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. Mediu de angajaţi:
C.U.I.
Persoana de contact1.Echipamente puse pe piaţă în
......raportare pentru administratorii punctelor de colectareDenumirea societăţii/ punctului de lucru:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail:
C.U.I.
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. mediu de angajaţi:
Persoana de contact:
Categoria *
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 ianuarie 2006 in M.Of. 1 din 03-ian-2006

Reglementari RNTR1/2005 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

...aparţine unei persoane juridice care are prevăzut în statut ca obiect de activitate "Activităţi de testări şi analize tehnice", conform cod CAEN. Staţia poate funcţiona numai dacă deţine autorizaţie tehnică în termen de valabilitate eliberată de către R.A.R. conform prezentelor......înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului, cu anexa la acesta, conţinând activitatea de testări şi analize tehnice conform cod CAEN, pentru punctul de lucru aferent staţiei de inspecţie tehnică periodică; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2005 in M.Of. 1160 din 21-dec-2005