Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 94 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.186 acte

Decizia 1303/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, privind actualizarea anexei III (Apropierea) privind normele aplicabile standardizării, acreditării, evaluării conformităţii, reglementării tehnice şi metrologiei şi a anexei XVI (Achiziţii publice) la acord

...cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.
1.
Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 septembrie 2018 in Jurnalul Oficial 244L

Decizia 1/18-oct-2019 de actualizare a anexei III-A la Acordul de asociere [2019/1913]

...cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.
1.
Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 296L

Decizia (UE, Euratom) 2019/1410/26-mar-2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2017, secţiunea III – Comisia şi agenţiile executive

...spre rezultate a fondurilor politicii de coeziune;
176.
consideră nesatisfăcător răspunsul Comisiei cu privire la recomandarea de a propune un calendar cu date-cheie pentru adoptarea cadrului legislativ, astfel încât punerea în aplicare a programelor operaţionale să înceapă la timp şi solicită Comisiei să prezinte o propunere concretă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 septembrie 2019 in Jurnalul Oficial 249L

Decizia 1255/18-iul-2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii

...Comisiei Europene (2),(2)Avizul din 15 mai 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,întrucât:(1)În cadrul reuniunii sale din 11 decembrie 2018, Consiliul de administraţie al Băncii Europene de Investiţii (denumită în continuare "banca") a aprobat un calendar pentru punerea în aplicare a modificărilor de guvernanţă pe care le-a prezentat în cadrul unei reuniuni la 17 iulie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 iulie 2019 in Jurnalul Oficial 196L