Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 134 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Rezolutia 2045/20-oct-2020 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2018, secţiunea II – Consiliul European şi Consiliul

...îmbunătăţirile site-ului Consiliului, în special în ceea ce priveşte transparenţa şi accesul la documente; salută capitolele clare privind transparenţa legislativă, ordinile de zi şi calendarul reuniunilor Consiliului, precum şi procesele-verbale şi listele de vot; recunoaşte faptul că Consiliul a luat măsuri pentru a promova...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 14 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 420L

Decizia (UE, Euratom) 2019/1410/26-mar-2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2017, secţiunea III – Comisia şi agenţiile executive

...spre rezultate a fondurilor politicii de coeziune;
176.
consideră nesatisfăcător răspunsul Comisiei cu privire la recomandarea de a propune un calendar cu date-cheie pentru adoptarea cadrului legislativ, astfel încât punerea în aplicare a programelor operaţionale să înceapă la timp şi solicită Comisiei să prezinte o propunere concretă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 27 septembrie 2019 in Jurnalul Oficial 249L

Decizia 1/18-oct-2019 de actualizare a anexei III-A la Acordul de asociere [2019/1913]

...cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.
1.
Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 15 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 296L

Decizia 812/10-mai-2021 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' şi în cadrul Consiliului de asociere constituite prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, în ceea ce priveşte un aviz favorabil referitor la foaia de parcurs completă aprobată de guvernul Georgiei pentru punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi de recunoaştere a finalizării etapei 1 din anexa XVI-B la respectivul acord de asociere

...o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice în Georgia, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale, care să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii.(3)În temeiul articolului 145 alineatul (2) din acord, este necesar un aviz favorabil din partea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 21 mai 2021 in Jurnalul Oficial 180L

Decizia 795/10-sept-2021 privind ajutorul de stat în favoarea Alitalia SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) pus în aplicare de Italia

...vedea secţiunea 2.6) până la 30 aprilie 2018, pentru a permite cedarea complexului de afaceri al Alitalia.2.2.Calendarul plăţilor celor două împrumuturi de stat(22)Împrumutul iniţial şi împrumutul suplimentar de 300 de milioane EUR au fost acordate prin acte legislative şi urmau să fie plătite în urma adoptării unui decret de către ministrul dezvoltării economice împreună cu ministrul economiei şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 20 mai 2022 in Jurnalul Oficial 141L

Decizia 1785/04-mai-2022 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA) aferent exerciţiului financiar 2020

...regretă că execuţia bugetară a fost inferioară previziunilor; invită Agenţia ca, împreună cu Comisia, să îmbunătăţească alinierea planificării bugetare la calendarul actelor legislative aferente; recunoaşte că Agenţia a luat măsuri pentru a ameliora situaţia;II.Performanţa4.salută faptul că Agenţia utilizează anumite...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 5 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 258L

Regulamentul 1119/30-iun-2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1999 (''Legea europeană a climei'')

...ale măsurilor naţionale, precum şi de rezultatele evaluării la nivel global şi ale evoluţiilor internaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte calendarele comune pentru contribuţiile stabilite la nivel naţional. În scopul de a spori transparenţa şi responsabilitatea în ceea ce priveşte politicile Uniunii în domeniul climei, Comisia ar trebui, atunci când îşi prezintă propunerea legislativă referitoare la obiectivul climatic al Uniunii pentru 2040, să publice bugetul orientativ estimat al Uniunii privind emisiile de gaze cu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 9 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 243L

Decizia 591/06-apr-2022 privind un Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2030

...european, pentru a realiza obiectivele tematice prioritare prevăzute la articolul 2 alineatul (2), Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă de adăugare a unei anexe la PAM 8, pentru perioada de după 2025, care să conţină o listă de acţiuni pentru realizarea respectivelor obiective, precum şi calendarul aferent acţiunilor respective.Art. 6:EvaluarePână la 31 martie 2029, Comisia realizează o evaluare a PAM 8. Comisia prezintă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 12 aprilie 2022 in Jurnalul Oficial 114L

Decizia 2425/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, în legătură cu foaia de parcurs completă prezentată de Republica Moldova în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acordului în domeniul achiziţiilor publice

...configuraţia comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale.(3)- Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 22 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 343L

Regulamentul 480/04-dec-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viaţă al fondurilor europene de investiţii pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieţei pentru potenţialii cumpărători şi pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum şi tipurile şi caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail

...specific al activului;(e)expectativa administratorului ELTIF, în baza unei evaluări efectuate cu competenţă, grijă şi diligenţă în momentul finalizării calendarului, ca următoarele riscuri să se concretizeze:(i)riscul aferent modificărilor legislative care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(ii)riscul politic care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(f)evaluarea administratorului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 23 martie 2018 in Jurnalul Oficial 81L