Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 3073 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.078 acte

Hotarirea 1515/2003 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

...familiei,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 920 din data de 22 decembrie 2003
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 decembrie 2003 in M.Of. 920 din 22-dec-2003

Ordinul 866/2011 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 384 din data de 1 iunie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iunie 2011 in M.Of. 384 din 01-iun-2011

Ordinul 540/2011 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 384 din data de 1 iunie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iunie 2011 in M.Of. 384 din 01-iun-2011

Norma din 2001 pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

...în contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 290 din data de 1 iunie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 iunie 2001 in M.Of. 290 din 01-iun-2001

Hotarirea 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

...pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pană
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 52 din data de 23 ianuarie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2013 in M.Of. 52 din 23-ian-2013

Ordinul 1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

...Eugen Nicolăescu
ANEXĂ:CRITERII MEDICO-PSIHOSOCIALE DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAPPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 885 din data de 27 decembrie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 decembrie 2007 in M.Of. 885 din 27-dec-2007

Ordinul 160/2004 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap

...în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Florian Valeriu Sălăjeanu
ANEXĂ:CRITERIILE pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicapPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 1008 din data de 2 noiembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 noiembrie 2004 in M.Of. 1008 din 02-noi-2004

Procedura din 2011 de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate

...fiscală, deciziei de impunere şi deciziei de încetare a procedurii de verificare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 191 din data de 18 martie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 martie 2011 in M.Of. 191 din 18-mar-2011

Ordinul 448/2013 pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 195 din data de 8 aprilie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 aprilie 2013 in M.Of. 195 din 08-apr-2013

Ordinul 194/2013 pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 195 din data de 8 aprilie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 aprilie 2013 in M.Of. 195 din 08-apr-2013