Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2552 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 646.932 acte

Ordinul 362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2014 in M.Of. 403 din 30-mai-2014

Ordin din 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora

...accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestoraPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 14 februarie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2011 in M.Of. 113 din 14-feb-2011

Hotarirea 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

...Sulfina Barbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 922 din data de 27 decembrie 2011 ਀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 922 din 27-dec-2011

Hotarirea 327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare

...în Ordonanţa Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 223 din data de 3 aprilie 2003
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 aprilie 2003 in M.Of. 223 din 03-apr-2003

Hotarirea 7/2004 privind protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat sau constând în accesul condiţionat

...PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 20 ianuarie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 ianuarie 2004 in M.Of. 46 din 20-ian-2004

Ordinul 118/2001 pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale in baza carora Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor avizeaza incadrarea personalului cu atributii de paza a fondurilor de vanatoare

...avizului acordat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru persoana în cauză.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 26 iunie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2001 in M.Of. 339 din 26-iun-2001

Procedura din 2011 de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate

...fiscală, deciziei de impunere şi deciziei de încetare a procedurii de verificare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 191 din data de 18 martie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 2011 in M.Of. 191 din 18-mar-2011

Ordinul 726/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora

...MEDICO-SOCIALE pentru încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap (adulţi)Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 24 octombrie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2002 in M.Of. 775 din 24-oct-2002

Ordinul 892/2003 privind aprobarea Planului acţiunilor majore pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2003-2004

...Asigurări de SănătateRezultate aşteptate: Contractul-cadru pentru 2005 cu prevederi explicite privind mecanismele de finanţare a spitalelor, inclusiv finanţarea bazată pe caz în toate spitalele (secţiile) de îngrijiri pentru afecţiuni acute.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 936 din data de 24 decembrie 2003
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2003 in M.Of. 936 din 24-dec-2003

Ordinul 599/2004 privind aprobarea Planului acţiunilor majore pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2004-2005

...de SănătateRezultate aşteptate: contractul-cadru pe anul 2006 cu prevederi explicite privind mecanismele de finanţare a spitalelor, inclusiv finanţarea bazată pe caz în toate spitalele (secţiile) de îngrijiri pentru afecţiuni acute.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1223 din data de 20 decembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2004 in M.Of. 1223 din 20-dec-2004