Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2318 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 573.675 acte

Ordinul 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

...Eugen Nicolăescu
ANEXĂ:CRITERII MEDICO-PSIHOSOCIALE DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAPPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 885 din data de 27 decembrie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2007 in M.Of. 885 din 27-dec-2007

Reglementari tehnice din 2005 ''Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii'', indicativ CR 0-2005

...on structures, Background and application of Eurocode 1. pp. 25-33.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 148 bis din data de 16 februarie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2006 in M.Of. 148 bis din 16-feb-2006

Instructiuni din 2001 privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

...cu sindrom posttrombotic şi tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos.Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 19 noiembrie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 noiembrie 2001 in M.Of. 732 din 19-noi-2001

Instructiuni din 2001 privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

...cu sindrom posttrombotic şi tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos.-****-Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 19 noiembrie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 noiembrie 2001 in M.Of. 732 din 19-noi-2001

Ordinul 1501/2006 pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice

...Iaşi
3.
Preventoriul TBC Gorneşti
Mureş
4.
Preventoriul TBC Poiana Ţapului
Prahova
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 981 din data de 8 decembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 decembrie 2006 in M.Of. 981 din 08-dec-2006

Legea 107/1995 privind ratificarea Acordului asupra bazelor relatiilor si cooperarii dintre Romania si Republica Araba Egipt, incheiat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994

...octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE
ANEXA:ACORD asupra bazelor relaţiilor şi cooperării între România şi Republica Arabă EgiptPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 22 noiembrie 1995
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 1995 in M.Of. 271 din 22-noi-1995

Ordinul 1645/2013 pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază

...schimbărilor climatice,
Lucia Ana Varga,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 26 august 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 2013 in M.Of. 539 din 26-aug-2013

Ordinul 620/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2014 in M.Of. 403 din 30-mai-2014

Ordinul 362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2014 in M.Of. 403 din 30-mai-2014

Hotarirea 327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare

...în Ordonanţa Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 223 din data de 3 aprilie 2003
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 aprilie 2003 in M.Of. 223 din 03-apr-2003