Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1483 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 610.683 acte

Hotarirea 1052/2004 pentru actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002

...publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 661 din data de 22 iulie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2004 in M.Of. 661 din 22-iul-2004

Hotarirea 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public

...lei
1.43 lei
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 459 din data de 24 iunie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2014 in M.Of. 459 din 24-iun-2014

Regulament-Cadru din 1997 privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora

...deţinătorul spaţiului .............
% = .................................... lei.
Întocmit,
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 70 din data de 18 aprilie 1997
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 aprilie 1997 in M.Of. 70 din 18-apr-1997

Norme Metodologice din 1996 privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism - Republicare

...General al Municipiului Bucureşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 856 din data de 27 noiembrie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2002 in M.Of. 856 din 27-noi-2002

Ordinul 3105/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004

...Asigurărilor,
Nicolae Eugen Crişan
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 417 din data de 18 mai 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2005 in M.Of. 417 din 18-mai-2005

Instructiunile 18089/1996 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii, detasarii si deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului

...Monitorul Oficial al României.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 101 din data de 20 mai 1996 ܀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 mai 1996 in M.Of. 101 din 20-mai-1996

Hotarirea 671/2000 privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activitatilor de jocuri de noroc

...25 a lunii următoare.Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 398 din data de 25 august 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2000 in M.Of. 398 din 25-aug-2000

Hotarirea 1296/2001 privind actualizarea cuantumului sumelor prevazute la art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

...publice,Mihai Nicolae TănăsescuPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 849 din data de 29 decembrie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2001 in M.Of. 849 din 29-dec-2001

Hotarirea 341/2002 pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute in Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii'

...publice,Mihai Nicolae TănăsescuPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 261 din data de 18 aprilie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 aprilie 2002 in M.Of. 261 din 18-apr-2002

Hotarirea 438/2005 privind actualizarea taxelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

...iulie 2005 (Romanian Leu).Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 441 din data de 25 mai 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2005 in M.Of. 441 din 25-mai-2005